Aner til Borghild Holmeslet
(Pr. 22 mar 2019)

1. Borghild Holmeslet f.5.sept.1925 d.2010

Foreldre:

Johannes Ingvard (Hansen) Pedersen Holmeslet
f.30.januar 1889 Tromsøysund
   far : Peder Bernhard Hansen Holmeslet
   mor: Marta Elisabet Hansdatter
     Ektefelle: Elida Mathea Holte f.30. januar 1892 Kilbotten, Trondenes d.9. juni 1979
    Barn:
     1) Bjarne Holmeslet f.1920 d.22.dec.2010
     2) Borghild Holmeslet f.5.sept.1925 d.2010
Notater:   Han ble oppkalt etter sin fars onkel, Jo Berge og hans kone Ingeborg.
  Ble konfirmert 2. oktober 1904.
  Avgangseksamen fra underofficersskolens 3die klasse 1912.
  Hjelpelærer i Tromsøysund folkeskole 1912-15.
  Gift 13/9 1919 i Tromsøysund kirke.
  Ansatt som fastlønnet under officer (sersjant) 3.aug.1918. Ble beskikket til   fenrik ved Troms infanteriregiment nr.16, 14.jan.1930.
  Fangstmann og okkupant på Nord-Øst Grønland 1932-34.
  Tilsatt som forretningsfører for forsyningsnemda i Tromsøysund den   14.november 1939, til 300.- kr. i måneden.
  Ved folketellingen 1900 har han fått navnet Hansen sammen med alle søskene.   Dette har de derimot ikke brukt ifølge de papirerne jeg har.

Elida Mathea Holte
f.30. januar 1892 Kilbotten, Trondenes d.9. juni 1979
   far : Nils Lauritz (Bertheussen) Holte
   mor: Maren Marie Jensen
     Ektefelle:Johannes Ingvard (Hansen) Pedersen Holmeslet f.30.januar 1889 Tromsøysund
    Barn:
     1) Bjarne Holmeslet f.1920 d.22.dec.2010
     2) Borghild Holmeslet f.5.sept.1925 d.2010
Notater:   Butikkdame (1 år) 1914-1915.
  Juni og Juli 1919, 8 ukers husmorkursus ved Troms fylkesskole, Ibestad.
  Lærerinne 1916-1919 Tromsøysund folkeskole.
  Gift 13/9 1919 i Tromsøysund kirke.
  Lærerinne 1930/31 til 1937/38 vikar i småskolen, Tromsøysund.
  Lærerinne 1937-1938 Tennes og Strupen skolekrets
  Begravet på Tromsdalen gravlund.


Besteforeldre:

Peder Bernhard Hansen Holmeslet
f.26.januar 1850 Holmesletten i Tromsøysund d. mars 1947
   far : Hans Bergesen (Berge)
   mor: Helmina Hansdatter
     Ektefelle: Marta Elisabet Hansdatter f.12.mai 1859(58?) Balsfjorden
    Barn:
     1) Helmine Pedersen Holmeslet
     2) Hans (Hansen) Pedersen Holmeslet f.1881
     3) Johannes Ingvard (Hansen) Pedersen Holmeslet f.30.januar 1889 Tromsøysund
     4) Antona Pedersen Holmeslet f.1884
     5) Margit Pedersen Holmeslet f.1895 d.7.feb 1947
Notater:   Gården Holmesletten var i sin tid en av de største og best drevne gårdene i   kommunen.
Var med i herredsstyre, skolestyre, fattigstyre, valgmann,   ligningsmann og domsmann.
  Begravet 19.mars 1947. sammen med sin datter.

Marta Elisabet Hansdatter
f.12.mai 1859(58?) Balsfjorden
   far : Hans Morten Eidisen
   mor: Hanna Adriane Mortensdatter
     Ektefelle: Peder Bernhard Hansen Holmeslet f.26.januar 1850 Holmesletten i Tromsøysund d. mars 1947
    Barn:
     1) Helmine Pedersen Holmeslet
     2) Hans (Hansen) Pedersen Holmeslet f.1881
     3) Johannes Ingvard (Hansen) Pedersen Holmeslet f.30.januar 1889 Tromsøysund
     4) Antona Pedersen Holmeslet f.1884
     5) Margit Pedersen Holmeslet f.1895
Notater:   -

Nils Lauritz (Bertheussen) Holte
f.30.august 1858 Sandtorg d.4.november 1955
   far : Bertheus Anderssen
   mor: Maren Marie Eliasdatter
     Ektefelle: Maren Marie Jensen f.1864 Trondenes d.2.mars 1951
    Barn: 5 døtre:
     1) Johanne Holte f.1887 g.m. Ole Frantzen.
     2) Elida Mathea Holte f.30. januar 1892 Kilbotten, Trondenes d.9. juni 1979
     3) Magda Holte f.1898 g.m. Arne Hartvigsen
     4) Nanna Holte g.m. Petter Balsnes
     5) Margit Holte, ugift
Notater:   Født på gården Holte i Sandtorg.
  Han og hustruen, Maren, overtok hennes hjemplass, gården Aspli i Kilbotten.
  Gårdsbruket kastet lite av seg i den første tiden, og han reiste derfor til Amerika,   hvor han var i tre år.
Da han kom tilbake drev han som maler ved siden av   gårdsbruket, og var fast skipsmaler ved Harstad mekaniske verksted.
  Begravet 12. november 1955.

Maren Marie Jensen
f.1864 Trondenes d.2.mars 1951
   far : Jens Eliassen
   mor: Magrethe Gudmundsdatter
     Ektefelle: Nils Lauritz (Bertheussen) Holte f.30.august 1858 Sandtorg d.4.november 1955
    Barn:
     1) Johanne Holte f.1887 g.m. Ole Frantzen.
     2) Elida Mathea Holte f.30. januar 1892 Kilbotten, Trondenes d.9. juni 1979
     3) Magda Holte f.1898 g.m. Arne Hartvigsen
     4) Nanna Holte g.m. Petter Balsnes
     5) Margit Holte
Notater:   Bosted Aspeli, Kilbotten.
  Begravet 10. mars 1951.


Oldeforeldre:

Hans Bergesen (Berge)
f.1826 Aamot
   far : Berger Joensen Gustumoen
   mor: Pernille Hansdatter
     Ektefelle: Helmina Hansdatter f.1821 Tromsøysund
    Barn:
     1) Amalie B Hansdatter f.1848
     2) Peder Bernhard Hansen Holmeslet f.26.januar 1850 Holmesletten i Tromsøysund d. mars 1947
     3) Ole Marin Hansen f.1854
Notater:   Hans var en av de første innflytterne fra Lilleelvdalen.

Helmina Hansdatter
f.1821 Tromsøysund
   far : Hans Andersen
   mor: Anne Marie Olsdatter
     Ektefelle: Hans Bergesen (Berge) f.1826 Aamot
    Barn:
     1) Amalie B Hansdatter f.1848
     2) Peder Bernhard Hansen Holmeslet f.26.januar 1850 Holmesletten i Tromsøysund d. mars 1947
     3) Ole Marin Hansen f.1854
Notater:   -

Hans Morten Eidisen
f.24.12.1828 Labukt Balsfjord d.12.02.1893 Labukt
   far : Eidis Hansen
   mor: Marta Mortensdatter
     Ektefelle: Hanna Adriane Mortensdatter f.15.04.1834 Tennes d.23.12.1929 i Labugt
    Barn:
     1) Marta Elisabet Hansdatter f.12.mai 1859(58?) Balsfjorden
     2) Nils M. Hansen f.1860
     3) Bernt J. Hansen f.1865
Notater:   -
Kilde:   Balsfjords Bygdebok 1925, side 40
  Anita & Eilif Idar (web side)

Hanna Adriane Mortensdatter
f.15.04.1834 Tennes d.23.12.1929 i Labugt
   far : Morten Larssen
   mor: Hanna Elisabeth Nilsdatter
     Ektefelle: Hans Morten Eidisen f.24.12.1828 Labukt Balsfjord d.12.02.1893 Labukt
    Barn:
     1) Marta Elisabet Hansdatter f.12.mai 1859(58?) Balsfjorden
     2) Nils M. Hansen f.1860
     3) Bernt J. Hansen f.1865
Notater:   Han overtok halvdelen av farens eiendom ~Labugt~.
Kilde:   Balsfjords Bygdebok 1925, side 40
  Anita & Eilif Idar (web side)

Bertheus Anderssen
f.1818 Trondenes d.1894
   far : Anders Nilssen
   mor: Anne Sørensdatter
     1.Ektefelle: Maren Marie Eliasdatter f.1817 d.1862
    Barn:
     1) Elias Mathias f.1844
     2) Anders Nikolai f.1847 d.1848
     3) Anders Nikolai f.1849
     4) Aron Martin f.1852
     5) Marta Johanne f.1855
     6) Nils Lauritz (Bertheussen) Holte f.30.august 1858 Sandtorg d.4.november 1955
    2.Ektefelle: Helene Erntsen
Notater:   Husmand med jord på gården Bredvig. (Holte) Sandtorg ved Harstad.
  Gift 1844

Maren Marie Eliasdatter
f.1817 d.1862
   far : Elias Madssen
   mor: Marta Maria Jensdatter
     Ektefelle: Bertheus Anderssen f.1818 Trondenes d.1894
    Barn:
     1) Elias Mathias f.1844
     2) Anders Nikolai f.1847 d.1848
     3) Anders Nikolai f.1849
     4) Aron Martin f.1852
     5) Marta Johanne f.1855
     6) Nils Lauritz (Bertheussen) Holte f.30.august 1858 Sandtorg d.4.november 1955
Notater:   Gift 1844

Jens Eliassen
f.1824 Trondenes
   far : Elias Madssen
   mor: Marta Maria Jensdatter
     Ektefelle: Magrethe Gudmundsdatter f.1825 Omods
    Barn:
     1) Ole Jensen f.1860
     2) Martha Jensdatter f.1861
     3) Maren Marie Jensen f.1864 Trondenes d.2.mars 1951
Notater:   Husmand uten jord, og fisker.
  Bosted Kilbotten

Magrethe Gudmundsdatter
f.1825 Omods
   far : Gudmund Pedersen
   mor: Oliana Johnsdatter
     Ektefelle: Jens Eliassen f.1824 Trondenes
    Barn:
     1) Ole Jensen f.1860
     2) Martha Jensdatter f.1861
     3) Maren Marie Jensen f.1864 Trondenes d.2.mars 1951
Notater:   Bosted Kilbotten


1. Tippoldeforeldre:

Berger Joensen Gustumoen
f.1798
   far : Joen Bergersen Gustumoen
   mor: Magrethe Brynilsdatter (Brynjulfsdatter)
     Ektefelle: Pernille Hansdatter f.1792 Stor-Elvdal d.1886 Tromsø
    Barn:
     1) John (jo) Bergersen (Berge) f.1821 Aamot
     2) Hans Bergesen (Berge) f.1826 Aamot
Notater:   -

Pernille Hansdatter
f.1792 Stor-Elvdal d.1886 Tromsø
   far : Hans Pedersen Ophus
   mor: Marit Joensdatter
     Ektefelle: Berger Joensen Gustumoen f.1798
    Barn:
     1) John (jo) Bergersen (Berge) f.1821 Aamot
     2) Hans Bergesen (Berge) f.1826 Aamot
Notater:   Var Kaarkone hos John Bergesen (søn) i Sandvika, Tromsø

Hans Andersen
f.1775 Berg Tromsøysund d.1839 Tromsø
   far : Anders Hansen
   mor: Karen Willumsdatter
     Ektefelle:Anne Marie Olsdatter f.ca 1776
    Barn:
     1)Helmina Hansdatter f.1821 Tromsøysund
Notater:   -
Kilde:   -

Anne Marie Olsdatter
f.ca 1776
   far : Ole Kjeldsen
   mor: Maren Eriksdatter Lem
     Ektefelle:Hans Andersen f.1775 Berg Tromsøysund d.1839 Tromsø
    Barn:
     1)Helmina Hansdatter f.1821 Tromsøysund
Notater:   -
Kilde:   -

Eidis Hansen
f.1776 d.1870
   far : Hans Sørensen
   mor: Lisbeth (Elisabeth) Ediasdatter
     Ektefelle: Marta Mortensdatter f.1787 Sand i Malangen d.Labukt
    Barn:
     1) Judithe Catharina Ediasdatter f.1815
     2) Johan Eddisen f.1823, Labukt
     3) Hans Morten Eidisen f.24.12.1828 Labukt Balsfjord d.12.02.1893 Labukt
Notater:   Eidis Hansen var umåtelig sterk. Herom går det flere historier.
  "En stor sten, der endu ligger paa Provstnesset paa Tromsø, paa hjørnet av den   nuværende bolagsbygning har han baaret op fra fjæren og lagt der.
  En gang bar han fra Kabelvaag til Storvaagen paa skulderen en   halvfemterømmingsbaat fastgjort til en 'æse'. Derfor fikk han en kande   brennevin"

Marta Mortensdatter
f.1787 Sand i Malangen d.Labukt
   far : Morten Mortensen
   mor: Karen Andersdatter
     Ektefelle: Eidis Hansen f.1776 d.1870
    Barn:
     1) Judithe Catharina Ediasdatter f.1815
     2) Johan Eddisen f.1823, Labukt
     3) Hans Morten Eidisen f.24.12.1828 Labukt Balsfjord d.12.02.1893 Labukt
Notater:   -

Morten Larssen
f.1805 Tennes, Balsfjord d.1838 Tennes, Balsfjord
   far : Lars Olsen
   mor: Berith Erichsdatter
     Ektefelle:Hanna Elisabeth Nilsdatter f.1810 d.1847
    Barn:
     1) Hanna Adriane Mortensdatter f.15.04.1834 Tennes d.23.12.1929 i Labugt
Notater:   -
Kilde:   Anita & Eilif Idar (web side)

Hanna Elisabeth Nilsdatter
f.1810 d.1847
   far : Nils Hansen
   mor: Martha Sophia Nilsdatter
     Ektefelle:Morten Larssen f.1805 Tennes, Balsfjord d.1838 Tennes, Balsfjord
    Barn:
     1)Hanna Adriane Mortensdatter f.15.04.1834 Tennes d.23.12.1929 i Labugt
Notater:   -
Kilde:   

Anders Nilssen
f.1791 d.1826
   far : Nils Justsen
   mor: Marta Marie Kristoffersdatter Meyer
     Ektefelle: Anne Sørensdatter f.1791 d.1864
    Barn:
     1) Bertheus Anderssen f.1818 Trondenes d.1894
     2) Nils Kristoffer f.1821
     3) Marta Maria f.1824
Notater:   Gift 1820

Anne Sørensdatter
f.1791 d.1864
   far : Søren Hågen Johannessen
   mor: Berte Olsdatter
     Ektefelle: Anders Nilssen f.1791 d.1826
    Barn:
     1) Bertheus Anderssen f.1818 Trondenes d.1894
     2) Nils Kristoffer f.1821
     3) Marta Maria f.1824
Notater:   Gift 1820

Elias Madssen
f.1792 d.1866
   far : Mads Torbergsen
   mor: Karen Maria Mikkelsdatter
     Ektefelle: Marta Maria Jensdatter f.1792 d.1868
    Barn:
     1) Maren Marie Eliasdatter f.1817 d.1862
     2) Karen Marie f.1819
     3) Mads Tobias f.1822
     4) Jens Eliassen f.1824 Trondenes
     5) Ingeborg Petrikka f.1827
     6) Elisabet Johanne f.1829
     7) Nils Mikal f.1831
Notater:   Gift 1818

Marta Maria Jensdatter
f.1792 d.1868
   far : Jens Johnsen
   mor: Maren Kirstina Mikkelsdatter
     Ektefelle: Elias Madssen f.1792 d.1866
    Barn:
     1) Maren Marie Eliasdatter f.1817 d.1862
     2) Karen Marie f.1819
     3) Mads Tobias f.1822
     4) Jens Eliassen f.1824 Trondenes
     5) Ingeborg Petrikka f.1827
     6) Elisabet Johanne f.1829
     7) Nils Mikal f.1831
Notater:   Gift 1818


Elias Madssen
f.1792 d.1866
Personen er oppført tidligere


Marta Maria Jensdatter
f.1792 d.1868
Personen er oppført tidligere

Gudmund Pedersen
f.1801 Rendalen, Odtness Nordre
   far : Peder Gudmundsen
   mor: Ragnild Olsdatter
     Ektefelle: Oliana Johnsdatter f.1801 Storelvdal Åmot d.1848 Storvassbotten ved Harstad
    Barn:
     1) Magrethe Gudmundsdatter f.1825 Omods
     2) Peder Gudmundsen f.1827
     3) Ragnhild Gudmundsdatter f.1827
     4) John Gudmundsen f.1830
     5) Ole Gudmundsen f.1832
     6) Karen Marie Gudmundsdatter f.1836
     7) Gunhild Gudmundsdatter f.1838
     8) Berger Gudmundsen f.1839
     9) Karen Maria Gudmundsdatter f.1840
     10) Anne Margrete Gudmundsdatter f.1842
     11) Tollev Gudmundsen f.1843
     12) Oleanna Gudmundsdatter f.1848
Notater:   Gift 1825
Kilde:   

Oliana Johnsdatter
f.1801 Storelvdal Åmot d.1848 Storvassbotten ved Harstad
   far : Joen Bergersen Gustumoen
   mor: Magrethe Brynilsdatter (Brynjulfsdatter)
     Ektefelle: Gudmund Pedersen f.1801 Rendalen, Odtness Nordre
    Barn:
     1) Magrethe Gudmundsdatter f.1825 Omods
     2) Peder Gudmundsen f.1827
     3) Ragnhild Gudmundsdatter f.1827
     4) John Gudmundsen f.1830
     5) Ole Gudmundsen f.1832
     6) Karen Marie Gudmundsdatter f.1836
     7) Gunhild Gudmundsdatter f.1838
     8) Berger Gudmundsen f.1839
     9) Karen Maria Gudmundsdatter f.1840
     10) Anne Margrete Gudmundsdatter f.1842
     11) Tollev Gudmundsen f.1843
     12) Oleanna Gudmundsdatter f.1848
Notater:   Gift 1825.
  Født på Westgaard, Storelvdal.

Kilde:   


2. Tippoldeforeldre:

Joen Bergersen Gustumoen
f.1764 Westgaard
   far : Berger Halvorsen
   mor: Anne Andersdatter Ellestu Koppang
     Ektefelle: Magrethe Brynilsdatter (Brynjulfsdatter) f.ca.1773 Sollia, Stor-elvdal
    Barn:
     1) Berger Joensen Gustumoen f.1798
     2) Anne Johnsdatter f.1799
     3) Oliana Johnsdatter f.1801 Storelvdal Åmot d.1848 Storvassbotten ved Harstad
     4) Margrethe Johnsdatter, f. 1803 i Westgaard
     5) Brynjulf Johnsen, f. 05 01 1807; d. 1870
Notater:   Westgaard ligger i Stor-Elvdal Aamot
  Han er husmann på gården. Døpt 2.des.1764.
  Hans eldre bror overtok gården etter faren.
  Joen er felles forfar til Johannes Holmeslet og Elida Holte.
  De er derfor tremenninger.

Kilde:   Digitalarkivet, folketelling 1801
  Bygdebok for Stor-Elvdal

Magrethe Brynilsdatter (Brynjulfsdatter)
f.ca.1773 Sollia, Stor-elvdal
   far : Brynjulf Olsen
   mor: Anne Pedersdatter Brænd
     Ektefelle: Joen Bergersen Gustumoen f.1764 Westgaard
    Barn:
     1) Berger Joensen Gustumoen f.1798
     2) Anne Johnsdatter f.1799
     3) Oliana Johnsdatter f.1801 Storelvdal Åmot d.1848 Storvassbotten ved Harstad
     4) Margrethe Johnsdatter, f. 1803 i Westgaard
     5) Brynjulf Johnsen, f. 05 01 1807; d. 1870
Notater:   Husmanskone
Kilde:   Digitalarkivet, folketelling 1801

Hans Pedersen Ophus
f.1760 Hovde
     Ektefelle: Marit Joensdatter f.1756
    Barn:
     1) Pernille Hansdatter f.1792 Stor-Elvdal d.1886 Tromsø
Notater:   -

Marit Joensdatter
f.1756
     Ektefelle: Hans Pedersen Ophus f.1760 Hovde
    Barn:
     1) Pernille Hansdatter f.1792 Stor-Elvdal d.1886 Tromsø
Notater:   -

Anders Hansen
f.ca 1731 d.1804
   far : Hans Pedersen
   mor: Kristiense Kieldsdatter
     Ektefelle:Karen Willumsdatter f.ca 1751 d.1801
    Barn:
     1)Hans Andersen f.1775 Berg Tromsøysund d.1839 Tromsø
Notater:   -
Kilde:   

Karen Willumsdatter
f.ca 1751 d.1801
   far : Willum Olsen
   mor: Malena Jensdatter
     Ektefelle:Anders Hansen f.ca 1731 d.1804
    Barn:
     1)Hans Andersen f.1775 Berg Tromsøysund d.1839 Tromsø
Notater:   -
Kilde:   

Ole Kjeldsen
f.ca 1745 Malangen d.1794 Malangen
   far : Kjeld Olsen
   mor: Anne Andersdatter
     Ektefelle:Maren Eriksdatter Lem f.1748 Malangen d.1808 Malangen
    Barn:
     1)Anne Marie Olsdatter f.ca 1776
Notater:   -
Kilde:   

Maren Eriksdatter Lem
f.1748 Malangen d.1808 Malangen
   far : Erik
    Ektefelle:1935
    Barn:
     1)Anne Marie Olsdatter f.ca 1776
Notater:   -
Kilde:   

Hans Sørensen
f.1742 Labukt d.1816
   far : Søren Hansen
   mor: Ingebor Hansdatter
     Ektefelle: Lisbeth (Elisabeth) Ediasdatter f.1751 Tisnes d.1808
    Barn:
     1) Margrethe Elisabeth Hansdatter f.1781
     2) Eidis Hansen f.1776 d.1870
     3) Hans Peder Hansen f.1787 d.1820
     4) Søren Hansen
     5) Kornelius Hansen
Notater:   -
Kilde:   Balsfjords Bygdebok 1925, side 40

Lisbeth (Elisabeth) Ediasdatter
f.1751 Tisnes d.1808
   far : Edias Christensen
   mor: Margret Klausdatter
     Ektefelle: Hans Sørensen f.1742 Labukt d.1816
    Barn:
     1) Margrethe Elisabeth Hansdatter f.1781
     2) Eidis Hansen f.1776 d.1870
     3) Hans Peder Hansen f.1787 d.1820
     4) Søren Hansen
     5) Kornelius Hansen
Notater:   -
Kilde:   Folketelling, Tromsø 1769.
  Balsfjords Bygdebok 1925, side 38-40

Morten Mortensen
f.1740 Sverige d.30.nov.1806 Sand i Malangen
     Ektefelle: Karen Andersdatter f.1745 Sørelvo, Malangen d.8.juni 1817
    Barn:
     1) Jørgen Kristian Mortensen f.1780 Sand i Malangen
     2) Aleth Cathrine Mortensdatter f.1782
     3) Anne Johanne Mortensdatter f.1784
     4) Marta Mortensdatter f.1787 Sand i Malangen d.Labukt
     5) Judithe Mortensdatter f.1790
Notater:   -

Karen Andersdatter
f.1745 Sørelvo, Malangen d.8.juni 1817
   far : Anders Olsen
   mor: Kirsten Jørgensdatter Bull
     Ektefelle: Morten Mortensen f.1740 Sverige d.30.nov.1806 Sand i Malangen
    Barn:
     1) Jørgen Kristian Mortensen f.1780 Sand i Malangen
     2) Aleth Cathrine Mortensdatter f.1782
     3) Anne Johanne Mortensdatter f.1784
     4) Marta Mortensdatter f.1787 Sand i Malangen d.Labukt
     5) Judithe Mortensdatter f.1790
Notater:   konfirmert 1765.
  gift 11.nov.1776

Lars Olsen
f.1769 Tennes, Balsfjord d.1845 Troms
   far : Ole Andersen
   mor: Else Maria Mathisdatter
     Ektefelle:Berith Erichsdatter
    Barn:
     1)Morten Larssen f.1805 Tennes, Balsfjord d.1838 Tennes, Balsfjord
Notater:   -
Kilde:   

Berith Erichsdatter
     Ektefelle:Lars Olsen f.1769 Tennes, Balsfjord d.1845 Troms
    Barn:
     1)Morten Larssen f.1805 Tennes, Balsfjord d.1838 Tennes, Balsfjord
Notater:   -
Kilde:   

Nils Hansen
f.1790 d.1856
   far : Hans Carlsen
   mor: Martha Marie Nilsdatter
     Ektefelle:Martha Sophia Nilsdatter f.1773 d.1859
    Barn:
     1)Hanna Elisabeth Nilsdatter f.1810 d.1847
Notater:   -
Kilde:   

Martha Sophia Nilsdatter
f.1773 d.1859
   far : Nils Rasmusen
   mor: Anne Edisen
     Ektefelle:Nils Hansen f.1790 d.1856
    Barn:
     1)Hanna Elisabeth Nilsdatter f.1810 d.1847
Notater:   -
Kilde:   

Nils Justsen
f.1754 Kilbotten d.1812 Kilbotten
   far : Just Mikkelsen
   mor: Åshild Nilsdatter
     Ektefelle: Marta Marie Kristoffersdatter Meyer f.1755 Svolvær d.1795 Kilbotten
    Barn:
     1) Marta Margrete Nilsdatter f.1785
     2) Kristoffer Meyer Nilssen f.1788
     3) Anders Nilssen f.1791 d.1826
     4) Dødfødt 1794
Notater:   -

Marta Marie Kristoffersdatter Meyer
f.1755 Svolvær d.1795 Kilbotten
   far : Kristoffer Sindelsen Meyer
   mor: Marta Jakobsdatter
     Ektefelle: Nils Justsen f.1754 Kilbotten d.1812 Kilbotten
    Barn:
     1) Marta Margrete Nilsdatter f.1785
     2) Kristoffer Meyer Nilssen f.1788
     3) Anders Nilssen f.1791 d.1826
     4) Dødfødt 1794
Notater:   -

Søren Hågen Johannessen
f.1762 Høgforsen, Trondenes. d.1832 Sama
   far : Johannes Sørensen
   mor: Berte Hågensdatter Bye
     1.Ektefelle: Berte Olsdatter f.1761 Hagan d.1803 Berg
    Barn:
     1) Gabriel Sørensen
     2) Hans Sørensen f.1790
     3) Anne Sørensdatter f.1791 d.1864
     4) Berte Bye Sørensdatter f.1793
     5) Ole Johan Sørensen f.1794
     6) Kirsten Sørensdatter f.1796
     7) Alette Maria Sørensdatter f.1799
     8) Mette Sørensdatter f.1800
     9) Kirstina Paulina Sørensdatter f.1802
    2.Ektefelle: Ingeborg Marie Benjaminsdatter
Notater:   Gift(1) 1788
  Gårdbruker på øvre Sama i Trondenes. Oppfostret hos sin faster   (Anne Sørensdatter) på Berg, hvor han   også fikk jord av sine fosterforeldre. Eiendommen ble   imidlertid tatt fra ham ved odel, og han flyttet derfor til   Sama i 1807, og bodde her til sin død.   Søren levde i trange kår. For å komme gjennom   hungerårene 1809-12 måtte han kjøåpe korn til blodpriser   fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene   på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på   Borkenes. Da han døde, ble boet til siste skilling spist opp   av gjeld. Han oppga 1822 halvparten av sitt bruk.

Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Berte Olsdatter
f.1761 Hagan d.1803 Berg
   far : Ole Tomassen
   mor: Kirsten Iversdatter
     Ektefelle: Søren Hågen Johannessen f.1762 Høgforsen, Trondenes. d.1832 Sama
    Barn:
     1) Gabriel Sørensen
     2) Hans Sørensen f.1790
     3) Anne Sørensdatter f.1791 d.1864
     4) Berte Bye Sørensdatter f.1793
     5) Ole Johan Sørensen f.1794
     6) Kirsten Sørensdatter f.1796
     7) Alette Maria Sørensdatter f.1799
     8) Mette Sørensdatter f.1800
     9) Kirstina Paulina Sørensdatter f.1802
Notater:   Gift 1788

Mads Torbergsen
f.1755 Oldra, Trondenes. d.1810 Oldra, Trondenes.
   far : Torberg Madssen
   mor: Elisabet Benjaminsdatter
    1.Ektefelle: Else Marie Israelsdatter (1756 - 1786)
     2.Ektefelle: Karen Maria Mikkelsdatter f.1764 d.1801
    Barn:
     1) Mikkel f.1790
     2) Elias Madssen f.1792 d.1866
     3) Lucia f.1794
     4) Jens f.1798
     5) Elisabet f.1799
Notater:   Gift(1) 1781
  Gift(2) 1789

Karen Maria Mikkelsdatter
f.1764 d.1801
   far : Mikkel Madsen
   mor: Lucia Kirstine Henriksdatter Warberg
     Ektefelle: Mads Torbergsen f.1755 Oldra, Trondenes. d.1810 Oldra, Trondenes.
    Barn:
     1) Mikkel f.1790
     2) Elias Madssen f.1792 d.1866
     3) Lucia f.1794
     4) Jens f.1798
     5) Elisabet f.1799
Notater:   Gift 1789

Jens Johnsen
f.1756 Kilbotn d.1825 Kilbotn
   far : John Mikkelsen
   mor: Maren Iversdatter
     Ektefelle: Maren Kirstina Mikkelsdatter f.1763 Grøta d.1804 Kilbotn
    Barn:
     1) Dødfødt 1786
     2) John f.1790
     3) Marta Maria Jensdatter f.1792 d.1868
     4) Mikkel f.1795
Notater:   -

Maren Kirstina Mikkelsdatter
f.1763 Grøta d.1804 Kilbotn
   far : Mikkel Kristoffersen
   mor: Marit Iversdatter
     Ektefelle: Jens Johnsen f.1756 Kilbotn d.1825 Kilbotn
    Barn:
     1) Dødfødt 1786
     2) John f.1790
     3) Marta Maria Jensdatter f.1792 d.1868
     4) Mikkel f.1795
Notater:   -


Mads Torbergsen
f.1755 Oldra, Trondenes. d.1810 Oldra, Trondenes.
Personen er oppført tidligere


Karen Maria Mikkelsdatter
f.1764 d.1801
Personen er oppført tidligere


Jens Johnsen
f.1756 Kilbotn d.1825 Kilbotn
Personen er oppført tidligere


Maren Kirstina Mikkelsdatter
f.1763 Grøta d.1804 Kilbotn
Personen er oppført tidligere

Peder Gudmundsen
f.Ca 1777 i Kvernnes, Rendalen
   far : Gudmund Johnsen
   mor: Karen Pedersdatter
     Ektefelle: Ragnild Olsdatter f.1775
    Barn:
     1) Gudmund Pedersen f.1801 Rendalen, Odtness Nordre
Notater:   -
Kilde:   

Ragnild Olsdatter
f.1775
   far : Ole ?
     Ektefelle: Peder Gudmundsen f.Ca 1777 i Kvernnes, Rendalen
    Barn:
     1) Gudmund Pedersen f.1801 Rendalen, Odtness Nordre
Notater:   Ugift, men besvangret.
  Inderste. Nærer sig med haandarbeide.


Joen Bergersen Gustumoen
f.1764 Westgaard
Personen er oppført tidligere


Magrethe Brynilsdatter (Brynjulfsdatter)
f.ca.1773 Sollia, Stor-elvdal
Personen er oppført tidligere


3. Tippoldeforeldre:

Berger Halvorsen
f.1738/39
   far : Halvor Olsen
   mor: Kari Bergersdatter Nordstu Messelt
     Ektefelle: Anne Andersdatter Ellestu Koppang f.1729
    Barn:
     1) Anders Bergersen f.1763 d.1829 ugift
     2) Anne Bergersdatter f.ca.1759
     3) Joen Bergersen Gustumoen f.1764 Westgaard
Notater:   Flyttet til Storvassbotten ved Harstad - levde der i 1814.
Kilde:   Digitalarkivet, Bergen - folketelling 1801
  familysearch.org
  Bygdebok for Stor-Elvdal s.437, 592

Anne Andersdatter Ellestu Koppang
f.1729
   far : Anders Halstensen
   mor: Anne Bergersdatter Nordstu Messelt
     Ektefelle: Berger Halvorsen f.1738/39
    Barn:
     1) Anders Bergersen f.1763 d.1829 ugift
     2) Anne Bergersdatter f.ca.1759
     3) Joen Bergersen Gustumoen f.1764 Westgaard
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.426,437 309

Brynjulf Olsen
f.Ca 1752 i Imsdalen, Stor-elvdal
   far : Ole Brunjulfsen
   mor: Margrete Halvorsdatter Stai
     Ektefelle: Anne Pedersdatter Brænd f.Ca 1753 i Brænd, Sollia d.1843
    Barn:
     1) Magrethe Brynilsdatter (Brynjulfsdatter) f.ca.1773 Sollia, Stor-elvdal
Notater:   De overtok Storbekkmoen i 1776 av Brynjulfs stedfar Nils Gjermundsen Møkleby.
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 55

Anne Pedersdatter Brænd
f.Ca 1753 i Brænd, Sollia d.1843
   far : Peder Audensen Brænd
   mor: Anne Johnsdatter
     Ektefelle: Brynjulf Olsen f.Ca 1752 i Imsdalen, Stor-elvdal
    Barn:
     1) Magrethe Brynilsdatter (Brynjulfsdatter) f.ca.1773 Sollia, Stor-elvdal
Notater:   De overtok Storbekkmoen i 1776 av Brynjulfs stedfar Nils Gjermundsen Møkleby.
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 55

Hans Pedersen

Kristiense Kieldsdatter

Willum Olsen
f.1716 Saltdalen d.1763 Balsfjord
   far : Ole Helgesen
   mor: Bothild Willumsdatter
     Ektefelle:Malena Jensdatter f.1720 Saltdalen d.1797 Tromsø
    Barn:
     1)Karen Willumsdatter f.ca 1751 d.1801
Notater:   -
Kilde:   

Malena Jensdatter
f.1720 Saltdalen d.1797 Tromsø
   far : Johannes Arntsen
   mor: Berit Madsdatter
     Ektefelle:Willum Olsen f.1716 Saltdalen d.1763 Balsfjord
    Barn:
     1)Karen Willumsdatter f.ca 1751 d.1801
Notater:   -
Kilde:   

Kjeld Olsen

Anne Andersdatter

Erik

Søren Hansen
f.1704 Berg (Holmeslet) d.1783 Stornes
   far : Hans Pedersen
   mor: Golla Pedersdatter
    1.Ektefelle: Karen Jensdatter.
     2.Ektefelle: Ingebor Hansdatter f.1717 Selnes d.1789 Stornes
    Barn:
     1) Hans Sørensen f.1742 Labukt d.1816
     2) Søren Sørensen f.1743, Selnes d.1795
     3) Peder Sørensen f.1745
     4) Margreth Sørensdatter f.1746
     5) Golla Sørensdatter f.1749
     6) Maren Sørensdatter f.1750
     7) Ole Sørensen f.1752
     8) Ingebor Sørensdatter f.1754
     9) Anne Maria Sørensdatter f.1756
     10) Karen Sørensdatter f.1757
Notater:   -

Ingebor Hansdatter
f.1717 Selnes d.1789 Stornes
   far : Hans Bentsen
   mor: Doreth Jensdatter Ebeltoft, Langnes
     Ektefelle: Søren Hansen f.1704 Berg (Holmeslet) d.1783 Stornes
    Barn:
     1) Hans Sørensen f.1742 Labukt d.1816
     2) Søren Sørensen f.1743, Selnes d.1795
     3) Peder Sørensen f.1745
     4) Margreth Sørensdatter f.1746
     5) Golla Sørensdatter f.1749
     6) Maren Sørensdatter f.1750
     7) Ole Sørensen f.1752
     8) Ingebor Sørensdatter f.1754
     9) Anne Maria Sørensdatter f.1756
     10) Karen Sørensdatter f.1757
Notater:   -

Edias Christensen
f.1696
   far : Christen Christensen
   mor: ??? Erichsdatter
     Ektefelle: Margret Klausdatter f.1702 d.1784
    Barn:
     1) Tharald Ediæsen Trane f.1746 Tisnes d.1818
     2) Lisbeth (Elisabeth) Ediasdatter f.1751 Tisnes d.1808
Notater:   -
Kilde:   Folketelling, Tromsø 1769.
  Jarle Pedersen (web side)

Margret Klausdatter
f.1702 d.1784
   far : Klaus Christensen
   mor: Tyri Tollefsdatter
     Ektefelle: Edias Christensen f.1696
    Barn:
     1) Tharald Ediæsen Trane f.1746 Tisnes d.1818
     2) Lisbeth (Elisabeth) Ediasdatter f.1751 Tisnes d.1808
Notater:   -
Kilde:   Folketelling, Tromsø 1769.

Anders Olsen
f.1701 Aursfjord d.1787
   far : Ole Knutsen
   mor: Karen Andersdatter
     Ektefelle: Kirsten Jørgensdatter Bull f.ca 1701 Malangen, Troms d.1773-1775 Malangen
    Barn:
     1) Ingeborg Andersdatter f.1745.
     2) Karen Andersdatter f.1745 Sørelvo, Malangen d.8.juni 1817
     3) Peder Andersen f.1751.
     4) Ellen Andersdatter f.1753, Sørelvmo i Malangen,
Notater:   -

Kirsten Jørgensdatter Bull
f.ca 1701 Malangen, Troms d.1773-1775 Malangen
   far : Jørgen Thomesen (Bull)
   mor: Ingeborg Povelsdatter
     Ektefelle: Anders Olsen f.1701 Aursfjord d.1787
    Barn:
     1) Ingeborg Andersdatter f.1745.
     2) Karen Andersdatter f.1745 Sørelvo, Malangen d.8.juni 1817
     3) Peder Andersen f.1751.
     4) Ellen Andersdatter f.1753, Sørelvmo i Malangen,
Notater:   Det er usikkert hvor Kirsten kom fra, men hun kom sansynligvis   fra øyfjord eller Mefjord på Senja. Kirstens søster,   Gidsken, var gift med bror til Anders, og de nedstammer   troligvis fra den trønderske presteslekten Bull.
  Stamfaren til denne slekten er Jens Andersen   Bull, som virket i Støren fra 1580.

Ole Andersen
d.1810 Troms
   far : Anders Andersen, "Den Gamle"
   mor: Malene Larsdatter
     Ektefelle:Else Maria Mathisdatter f.Tromsøysund, Tromsø d.Balsfjord, Troms
    Barn:
     1)Lars Olsen f.1769 Tennes, Balsfjord d.1845 Troms
Notater:   -
Kilde:   

Else Maria Mathisdatter
f.Tromsøysund, Tromsø d.Balsfjord, Troms
   far : Mathias (Mads) Paulsen
   mor: Johanne Andersdatter
     Ektefelle:Ole Andersen d.1810 Troms
    Barn:
     1)Lars Olsen f.1769 Tennes, Balsfjord d.1845 Troms
Notater:   -
Kilde:   

Hans Carlsen
f.1741 Svartnes d.1793
   far : Carl Andersen
   mor: Anna Hansdatter
     Ektefelle:Martha Marie Nilsdatter f.1740 Troms d.1812
    Barn:
     1)Nils Hansen f.1790 d.1856
Notater:   -
Kilde:   

Martha Marie Nilsdatter
f.1740 Troms d.1812
   far : Nils Haldorsen
   mor: Kirsten Larsdatter
     Ektefelle:Hans Carlsen f.1741 Svartnes d.1793
    Barn:
     1)Nils Hansen f.1790 d.1856
Notater:   -
Kilde:   

Nils Rasmusen

Anne Edisen

Just Mikkelsen
f.1716 Kilbotten d.1780 Kilbotten
   far : Mikkel Madssen
   mor: Bergitta Justsdatter
     Ektefelle: Åshild Nilsdatter f.1720 Rogla d.1804 Kilbotten
    Barn:
     1) Anders Justsen f.Kilbotten
     2) Berte Johanna Justsdatter f.1746
     3) Mikkel Justsen f.1749
     4) Berte Johanne Justsdatter f.1751
     5) Margreta Justsdatter f.1753
     6) Nils Justsen f.1754 Kilbotten d.1812 Kilbotten
     7) Mikkel Justsen f.1756
     8) Anne Sofie Justsdatter f.1748
Notater:   -
Kilde:   

Åshild Nilsdatter
f.1720 Rogla d.1804 Kilbotten
   far : Nils Anderssen
   mor: Margreta Nilsdatter
     Ektefelle: Just Mikkelsen f.1716 Kilbotten d.1780 Kilbotten
    Barn:
     1) Anders Justsen f.Kilbotten
     2) Berte Johanna Justsdatter f.1746
     3) Mikkel Justsen f.1749
     4) Berte Johanne Justsdatter f.1751
     5) Margreta Justsdatter f.1753
     6) Nils Justsen f.1754 Kilbotten d.1812 Kilbotten
     7) Mikkel Justsen f.1756
     8) Anne Sofie Justsdatter f.1748
Notater:   -
Kilde:   

Kristoffer Sindelsen Meyer
f.Svolvær
     Ektefelle: Marta Jakobsdatter
    Barn:
     1) Marta Marie Kristoffersdatter Meyer f.1755 Svolvær d.1795 Kilbotten
Notater:   Gift ca.1750

Marta Jakobsdatter
     Ektefelle: Kristoffer Sindelsen Meyer f.Svolvær
    Barn:
     1) Marta Marie Kristoffersdatter Meyer f.1755 Svolvær d.1795 Kilbotten
Notater:   Gift ca.1750

Johannes Sørensen
f.1726 Sama d.1787 Høgforsen
   far : Søren Johansen
   mor: Ingeborg Gabrielsdatter
     Ektefelle: Berte Hågensdatter Bye f.1728 Trondheim d.1762 Sama
    Barn:
     1) Ukjent
     2) Dødfødt
     3) Ingeborg Maria f.1759
     4) Dødfødt 1759
     5) Ingeborg Marie f.1761
     6) Søren Hågen Johannessen f.1762 Høgforsen, Trondenes. d.1832 Sama
Notater:   Gift 1757
  Bygslet hele Høgforsen (under Bergseng i Trondenes) i 1762. Johannes brukte først en   jordepart i presteenkesetet Sama, men ble utsagt derfra da Simon Kildal d.e. døde, og   enken, Mette Marie Lassen, flyttet til gården. Det oppsto et bittert fiendskap mellom   madame Kildal og Johannes etter dette. På tinget 1762 ble både han og kona innkalt for   -skjellsord-. Bl.a.   skulle kona ha sagt til    madame Kildal: -I har handlet med oss som vi var Hunder.- Dette uvennskapet   forplantet seg også    til den nye presten til Trondenes, Hans Falster, og ble til stor ulykke for   Johannes. Presten hadde bygselrådigheten over Bergseng, og det oppsto uenighet om   hvorvidt Høgforsen   var å betrakte som   gammel bygsel eller ny rydning. Gang på gang fra 1775 ble han stevnet til   tings av Falster for tre   saker, og presten forsøkte å oppnå utkastelsesdom over ham. Den første   saken gjaldt   landskyldsrestanser, som Johannes nektet å betale fordi han mente skylda   var for høy. Det andre   ankepunktet var at Johannes hadde beskyldt presten for å lyve i kirken.   Johannes ble dømt til å   betale vel 15 rdlr. i restanser og 10 rdlr. i bot til Skolekassen for   æreskjelling, men Falster fikk ham   ikke ut fra bruket. Endelig ble kona til Johannes stevnet for   kirkeforsømmelse. Enda det ble bevist i   retten at hun hadde mange små barn, mye sykdom i huset og ingen tjenerhjelp,   ble hun likevel dømt   til å betale 3 lodd sølv i bot.
  Johannes har sikkert vært en dyktig og vital personlighet, men noe   kranglevoren. Det var stadig   strid om grensen mellom Høgforsen og Tofta. Lensmann Sparboe gikk opp en   grense 1766, men   Johannes respekterte den ikke og pløyde opp en åkerlapp på naboens eiendom.   Retten måtte derfor   1768 tilkalles for å få grensen oppgått på nytt, og den ble nå markert med   skjellsteiner. Johannes ble   dømt til å betale omkostningene.
  Det fantes ikke hus på Høgforsen da Johannes flyttet dit i 1762.   Han bygde stue, fjøs, høylade og   stabbur, og i Storforsen i Bergselva oppførte han, sammen med broren,   Gabriel Sørensen, Sama, en   stor kvern, som de kunne male på året rundt. En skyldsetningskommisjon   så på den 1776, men fant   det ikke riktig å skyldsette den særskilt, for drifta var helt avhengig   av -eierens interesse og   økonomiske evne-. Kverna ble kostbar i drift p.gr.a. de lange rennene på   bukker som førte vatnet til   kvernkallen, og som ofte ble ødelagt av isen om vinteren.Efter første kone, viste boet   alminnelig velstand, men da andre kone   døde 1778, var boet fallit, og selv døde han i stor fattigdom.

Berte Hågensdatter Bye
f.1728 Trondheim d.1762 Sama
   far : Haagen Larssen Bye
   mor: Agnis Olsdatter (Vaterland)
     Ektefelle: Johannes Sørensen f.1726 Sama d.1787 Høgforsen
    Barn:
     1) Ukjent
     2) Dødfødt
     3) Ingeborg Maria f.1759
     4) Dødfødt 1759
     5) Ingeborg Marie f.1761
     6) Søren Hågen Johannessen f.1762 Høgforsen, Trondenes. d.1832 Sama
Notater:   Gift 1757
  Det er ikke kjent hvor Berthe Bye kom fra, da hun første gang er nevnt som fadder   1756 (Berthe    Bye af Trones). Dette året er hun fadder på 5 barn og tilsammen i de   få år hun levde her finnes hun    som fadder minst 15 ganger. Dette tyder på at hun var både avholdt og   aktet i bygda. Hun kom    trolig til prestegården i Trondenes ca. 1755, kanskje som guvernante   for prost Kildals barn.    I 1757 sto Berthe og Abigael Kildal, prost Kildals datter, fadder   på et barn fra Sandtorg, og i 1759    sto prostinne Kildal og hennes stesønn Christian Kildal fadder på det   første barnet til Berthe og    Johannes. Det viser at forholdet mellom Johannes og prost Kildals   familie var godt så lenge prosten    selv levde.

Ole Tomassen
f.1726 Sørrollnes d.1796 Hagan
   far : Tomas Olsen
   mor: Gjertrud Hansdatter
     Ektefelle: Kirsten Iversdatter f.1727 Hagan d.1784 Hagan
    Barn:
     1) Fredrikke f.1752
     2) Iver f.1754
     3) Marit f.1756
     4) Tomas Olai f.1758
     5) Gjertrud f.1760
     6) Berte Olsdatter f.1761 Hagan d.1803 Berg
     7) Nils f.1763
     8) Ingeborg f.1765
     9) Hans f.1767
     10) Ellen Elisabet f.1768
Notater:   Gift 1752

Kirsten Iversdatter
f.1727 Hagan d.1784 Hagan
   far : Iver Larsen
   mor: Berte Fredriksdatter
     Ektefelle: Ole Tomassen f.1726 Sørrollnes d.1796 Hagan
    Barn:
     1) Fredrikke f.1752
     2) Iver f.1754
     3) Marit f.1756
     4) Tomas Olai f.1758
     5) Gjertrud f.1760
     6) Berte Olsdatter f.1761 Hagan d.1803 Berg
     7) Nils f.1763
     8) Ingeborg f.1765
     9) Hans f.1767
     10) Ellen Elisabet f.1768
Notater:   Gift 1752

Torberg Madssen
f.1721 Kila d.1782 Oldra
   far : Mads Torbergsen
   mor: Karen Mikkelsdatter
     Ektefelle: Elisabet Benjaminsdatter f.1723 Brokvik d.1799 Oldra
    Barn:
     1) Mads f.1752 d.1752
     2) Mads f.1753 d.1753
     3) Mads Torbergsen f.1755 Oldra, Trondenes. d.1810 Oldra, Trondenes.
     4) dødfødt
     5) Benjamin f.1759
     6) Peder f.1763
     7) Margreta Kirstine f.1765
     8) Nils f.1768
Notater:   -

Elisabet Benjaminsdatter
f.1723 Brokvik d.1799 Oldra
   far : Benjamin Madssen
   mor: Karen Nilsdatter
     Ektefelle: Torberg Madssen f.1721 Kila d.1782 Oldra
    Barn:
     1) Mads f.1752 d.1752
     2) Mads f.1753 d.1753
     3) Mads Torbergsen f.1755 Oldra, Trondenes. d.1810 Oldra, Trondenes.
     4) dødfødt
     5) Benjamin f.1759
     6) Peder f.1763
     7) Margreta Kirstine f.1765
     8) Nils f.1768
Notater:   -

Mikkel Madsen
f.1728 Haukebø d.1808
   far : Mads Mikkelsen
   mor: Karen Stensdatter
     Ektefelle: Lucia Kirstine Henriksdatter Warberg f.1730 d.1798
    Barn:
     1) Mads f.1758
     2) Henrik Mathias f.1761
     3) Karen Maria Mikkelsdatter f.1764 d.1801
     4) Ole Harr f.1767
     5) Marta Sofie f.1769
     6) Anne f.1772
     7) Rasmus Andreas f.1775
Notater:   -

Lucia Kirstine Henriksdatter Warberg
f.1730 d.1798
   far : Henrik Mathias Hanssen Warberg
   mor: Marta Sofia Rafaelsdatter Harr
     Ektefelle: Mikkel Madsen f.1728 Haukebø d.1808
    Barn:
     1) Mads f.1758
     2) Henrik Mathias f.1761
     3) Karen Maria Mikkelsdatter f.1764 d.1801
     4) Ole Harr f.1767
     5) Marta Sofie f.1769
     6) Anne f.1772
     7) Rasmus Andreas f.1775
Notater:   -

John Mikkelsen
f.1718 Kilbotn d.1784 Kilbotn
   far : Mikkel Madssen
   mor: Bergitta Justsdatter
     Ektefelle: Maren Iversdatter f.1717 d.1783
    Barn:
     1) Mikkel Andreas f.1748
     2) Barbro f.1750
     3) Iver f.1752
     4) Mads f.1754
     5) Jens Johnsen f.1756 Kilbotn d.1825 Kilbotn
     6) Lars f.1758
     7) Mads f.1762
     8) Peder f.1766
Notater:   -

Maren Iversdatter
f.1717 d.1783
   far : Iver Jenssen
   mor: Barbro Pedersdatter
     Ektefelle: John Mikkelsen f.1718 Kilbotn d.1784 Kilbotn
    Barn:
     1) Mikkel Andreas f.1748
     2) Barbro f.1750
     3) Iver f.1752
     4) Mads f.1754
     5) Jens Johnsen f.1756 Kilbotn d.1825 Kilbotn
     6) Lars f.1758
     7) Mads f.1762
     8) Peder f.1766
Notater:   -

Mikkel Kristoffersen
f.1727 Grøta d.1793 Grøta
   far : Kristoffer Bertelsen
   mor: Maren Jørgensdatter
     Ektefelle: Marit Iversdatter f.1736 Årnes d.1805 Grøta
    Barn:
     1) Anne Margrete f.1761
     2) Maren Kirstina Mikkelsdatter f.1763 Grøta d.1804 Kilbotn
     3) Marta f.1764
     4) Iver f.1766
     5) Kristoffer f.1769
     6) Edis f.1771
     7) Marta f.1773
     8) Karen f.1766
Notater:   -

Marit Iversdatter
f.1736 Årnes d.1805 Grøta
   far : Iver Edissen
   mor: Anna Johnsdatter
     Ektefelle: Mikkel Kristoffersen f.1727 Grøta d.1793 Grøta
    Barn:
     1) Anne Margrete f.1761
     2) Maren Kirstina Mikkelsdatter f.1763 Grøta d.1804 Kilbotn
     3) Marta f.1764
     4) Iver f.1766
     5) Kristoffer f.1769
     6) Edis f.1771
     7) Marta f.1773
     8) Karen f.1766
Notater:   -


Torberg Madssen
f.1721 Kila d.1782 Oldra
Personen er oppført tidligere


Elisabet Benjaminsdatter
f.1723 Brokvik d.1799 Oldra
Personen er oppført tidligere


Mikkel Madsen
f.1728 Haukebø d.1808
Personen er oppført tidligere


Lucia Kirstine Henriksdatter Warberg
f.1730 d.1798
Personen er oppført tidligere


John Mikkelsen
f.1718 Kilbotn d.1784 Kilbotn
Personen er oppført tidligere


Maren Iversdatter
f.1717 d.1783
Personen er oppført tidligere


Mikkel Kristoffersen
f.1727 Grøta d.1793 Grøta
Personen er oppført tidligere


Marit Iversdatter
f.1736 Årnes d.1805 Grøta
Personen er oppført tidligere

Gudmund Johnsen
f.Ca 1748 i Rendalen?
   far : Jon Bersvendsen
   mor: Ingeborg Jonsdatter
     Ektefelle: Karen Pedersdatter f.Ca 1749 d.Ca 1812
    Barn:
     1) Peder Gudmundsen f.Ca 1777 i Kvernnes, Rendalen
Notater:   -
Kilde:   

Karen Pedersdatter
f.Ca 1749 d.Ca 1812
   far : Peder Nilsen
   mor: Kari Olsdatter
     Ektefelle: Gudmund Johnsen f.Ca 1748 i Rendalen?
    Barn:
     1) Peder Gudmundsen f.Ca 1777 i Kvernnes, Rendalen
Notater:   -
Kilde:   

Ole ?


Berger Halvorsen
f.1738/39
Personen er oppført tidligere


Anne Andersdatter Ellestu Koppang
f.1729
Personen er oppført tidligere


Brynjulf Olsen
f.Ca 1752 i Imsdalen, Stor-elvdal
Personen er oppført tidligere


Anne Pedersdatter Brænd
f.Ca 1753 i Brænd, Sollia d.1843
Personen er oppført tidligere


4. Tippoldeforeldre:

Halvor Olsen
f.1698
   far : Ole Engebretsen
   mor: Ingeborg Halvorsdatter
     Ektefelle: Kari Bergersdatter Nordstu Messelt f.1706
    Barn:
     1) Berger Halvorsen f.1738/39
     2) Ole Halvorsen f.1747
     3) Halvor Halvorsen f.1750
     4) Ingeborg Halvorsdatter f.1736
     5) En datter
Notater:   -
Kilde:   familysearch.org
  Bygdebok for Stor-Elvdal s.437

Kari Bergersdatter Nordstu Messelt
f.1706
   far : Berger Bergersen
   mor: Marte Halvorsdatter
     Ektefelle: Halvor Olsen f.1698
    Barn:
     1) Berger Halvorsen f.1738/39
     2) Ole Halvorsen f.1747
     3) Halvor Halvorsen f.1750
     4) Ingeborg Halvorsdatter f.1736
     5) En datter
Notater:   -
Kilde:   familysearch.org
  Bygdebok for Stor-Elvdal s.437, 591

Anders Halstensen
f.1694
   far : Halsten Andersen
   mor: Anne Toresdatter
     Ektefelle: Anne Bergersdatter Nordstu Messelt f.ca.1700 d.etter 1761
    Barn:
     1) Halsten Andersen f.1733
     2) Anne Andersdatter Ellestu Koppang f.1729
     3) Berger Andersen
     4) Marte Andersdatter
     5) Anbjør Andersdatter
     6) Anne Andersdatter d.y.
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.309

Anne Bergersdatter Nordstu Messelt
f.ca.1700 d.etter 1761
   far : Berger Bergersen
   mor: Marte Halvorsdatter
     Ektefelle: Anders Halstensen f.1694
    Barn:
     1) Halsten Andersen f.1733
     2) Anne Andersdatter Ellestu Koppang f.1729
     3) Berger Andersen
     4) Marte Andersdatter
     5) Anbjør Andersdatter
     6) Anne Andersdatter d.y.
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.309, 591

Ole Brunjulfsen
f.1703 Imsdalen
   far : Brynjulv Olsen
   mor: Anne Nilsdatter
    1.Ektefelle: Berte Jonsdatter
    Barn:
     1) Brynjulv Olsen f.1738
     2.Ektefelle: Margrete Halvorsdatter Stai
    Barn:
     1) Brynjulf Olsen f.Ca 1752 i Imsdalen, Stor-elvdal
     2) Ingrid Olsdatter
     3) Anne Olsdatter, Imsdalen
     4) Halvor Olsen Storbekkmoen
Notater:   gift 1744
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 54, 55, 559

Margrete Halvorsdatter Stai
   far : Halvor Pedersen
   mor: Gjertrud Evensdatter
     Ektefelle: Ole Brunjulfsen f.1703 Imsdalen
    Barn:
     1) Brynjulf Olsen f.Ca 1752 i Imsdalen, Stor-elvdal
     2) Ingrid Olsdatter
     3) Anne Olsdatter Imsdalen
     4) Halvor Olsen Storbekkmoen
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 55, 559

Peder Audensen Brænd
f.Ca 1698 Stor-Elvdal d.Ca 1778 Stor-Elvdal
   far : Auden Engebretsen Sundet Koppang
   mor: Ragnhild Andersdatter
     Ektefelle: Anne Johnsdatter f.Ca 1713 Koppang d.1809 Sollia Stor-Elvdal
    Barn:
     1) Anne Pedersdatter Brænd f.Ca 1753 i Brænd, Sollia d.1843
Notater:   -
Kilde:   botillen.net

  Bygdebok for Stor-Elvdalen

Anne Johnsdatter
f.Ca 1713 Koppang d.1809 Sollia Stor-Elvdal
   far : John
     Ektefelle: Peder Audensen Brænd f.Ca 1698 Stor-Elvdal d.Ca 1778 Stor-Elvdal
    Barn:
     1) Anne Pedersdatter Brænd f.Ca 1753 i Brænd, Sollia d.1843
Notater:   -
Kilde:   

Ole Helgesen

Bothild Willumsdatter

Johannes Arntsen

Berit Madsdatter

Hans Pedersen
f.ca. 1664, Berg, Holmeslet d. Berg
   far : Peder Anderssen
   mor: Anne Olesdatter
     Ektefelle: Golla Pedersdatter f.ca 1661 Berg d.ca 1756 Berg
    Barn:
     1) Søren Hansen f.1704 Berg (Holmeslet) d.1783 Stornes
     2) Hans Hanssen
     3) Anne Hansdatter
Notater:   
Kilde:   Jarle Pedersen (web side)

Golla Pedersdatter
f.ca 1661 Berg d.ca 1756 Berg
     Ektefelle: Hans Pedersen f.ca. 1664, Berg, Holmeslet d. Berg
    Barn:
     1) Søren Hansen f.1704 Berg (Holmeslet) d.1783 Stornes
     2) Hans Hanssen
     3) Anne Hansdatter
Notater:   -
Kilde:   

Hans Bentsen
f.1692 Finnes d.1752 Finnes
   far : Berndt Olsen
   mor: Dorothea Sørensdatter
     Ektefelle: Doreth Jensdatter Ebeltoft, Langnes f.1693 d.1759
    Barn:
     1) Ingebor Hansdatter f.1717 Selnes d.1789 Stornes
     2) Jon Hansen. f.1720
     3) Peder Hansen. f.1720
     4) Søren Hansen. f.1725
     5) Bent Hansen.
     6) Doreth Hansdtr.
     7) Ole Hansen.
     8) Svend Hansen. f.1732
     9) Karen Hansdtr. f.Finnes
Notater:   Hans og Doreth ble boende på hans farsgård, Finnes i Sandesundet

Doreth Jensdatter Ebeltoft, Langnes
f.1693 d.1759
   far : Jens Willumsen Ebeltoft
   mor: Dorothea Jonsdatter,
     Ektefelle: Hans Bentsen f.1692 Finnes d.1752 Finnes
    Barn:
     1) Ingebor Hansdatter f.1717 Selnes d.1789 Stornes
     2) Jon Hansen. f.1720
     3) Peder Hansen. f.1720
     4) Søren Hansen. f.1725
     5) Bent Hansen.
     6) Doreth Hansdtr.
     7) Ole Hansen.
     8) Svend Hansen. f.1732
     9) Karen Hansdtr. f.Finnes
Notater:   -

Christen Christensen
d.Forøy i Malangen
     Ektefelle: ??? Erichsdatter
    Barn:
     1) Edias Christensen f.1696
Notater:   -
Kilde:   Jarle Pedersen (web side)

??? Erichsdatter
   far : Erich Hemmingsen
     Ektefelle: Christen Christensen d.Forøy i Malangen
    Barn:
     1) Edias Christensen f.1696
Notater:   -
Kilde:   Jarle Pedersen (web side)

Klaus Christensen
d.1718 Tisnes
     Ektefelle: Tyri Tollefsdatter d.1718 Tisnes
    Barn:
     1) Margret Klausdatter f.1702 d.1784
Notater:   -

Tyri Tollefsdatter
d.1718 Tisnes
     Ektefelle: Klaus Christensen d.1718 Tisnes
    Barn:
     1) Margret Klausdatter f.1702 d.1784
Notater:   -

Ole Knutsen
f.1637 Røros eller Dovre, d.ca.1728
     Ektefelle: Karen Andersdatter d.før 1750
    Barn:
     1) Knut Olsen f.1697, Aursfjord i Malangen, d. 1729.
     2) Simen Olsen f.1699, Aursfjord
     3) Anders Olsen f.1701 Aursfjord d.1787
     4) Peder Olsen f.1702.
     5) Kjeld Olsen f.1704.
     6) Ole Olsen f.1706, Aursfjord
     7) Birte Olsdatter f.1709, d.1742, Ryøya ved Kvaløya.
     8) Brynhild Olsdatter f.Aursfjord i Malangen,
     9) Benjamin Olsen f.1713, Aursfjord, d.1742, Ryøya ved Kvaløya.
Notater:   Sagnet sier at Ole Knudsen kom nordover sammen med sin bror. Når de kom til   Morskogen i Norland har de truffet på ett røverhjem, og han og broren skal i   selvforsvar ha drept de fem røverne. De skal ha tatt med seg mye røvet sølv, som   røverne hadde i gammen sin, som de forøvrig brente opp. Røverne hadde   en pike hos seg, som de tok med seg. Rester av dette sølvet skal fortsatt finnes   i etterslekten, som sølvskåler, sølvknapper og skospenner.

     I følge sagnet skal Ole ha giftet seg med denne piken, etter at de kom nordover.   Om sagnet er riktig antar jeg at Ole var gift en gang (i ett barnløst ekteskap?),   før han giftet seg med Karen.   Ole kom til Aursfjorden omkring 1672, og slo seg ned på det som nå kalles   Aursfjordgård. I manntallet 1702 heter det at Ole "Hielper sig Nogenleds af sin   Iord".

     Sagnet forteller at mestermannen (bøddelen) Ole Jonsson i Mestervik, før han i 1715   slo seg ned i Mestervik, ville slå seg ned ved Lakselva inne i   Aursfjorden. Ole Knudsen skal da ha sagt at han ikke ville ha en blodhund boende der.   Dette skal ha gjort mestermannen sint, og han skal ha sagt at det   kunne vel hende at noen fikk smake hans øks. Om dette er sant, eller om det er noe   som har oppstått i etterhand, skal være usagt, men Ole's barn Birte og   Benjamin ble i alle fall henrettet på Ryøya av mestermannen. Etter Ole's død trykket   familien på Birte, for at hun skulle gifte seg med Jens Olsen fra Kjervik.   Birte ville ikke dette, "da hun ikke hadde noe hjerte for ham", men ble nok presset   inn ekteskap med ham. Forholdene mellom de to ektefellene var nok ikke   det beste, og da hennes bror, Benjamin, bodde hos dem for å hjelpe Birte, endte det   med at de drepte Jens, senket ham i sjøen, og brente opp huset. Liket fløt   opp, og da Birte og Benjamin fikk høre dette, rømte de til fjells og gjemte seg i en   hule. De ble tatt, og satt i arrest, rømte så fra arresten over til Sverige, men   ble tatt på nytt. Begge to ble da dømt til døden, og henrettet på Ryøya i 1742.   Hele historien er utførlig omtalt i Malangen bygdebok, og i Balsfjorden og   Malangens historie (bind 1).

Karen Andersdatter
d.før 1750
     Ektefelle: Ole Knutsen f.1637 Røros eller Dovre, d.ca.1728
    Barn:
     1) Knut Olsen f.1697, Aursfjord i Malangen, d. 1729.
     2) Simen Olsen f.1699, Aursfjord
     3) Anders Olsen f.1701 Aursfjord d.1787
     4) Peder Olsen f.1702.
     5) Kjeld Olsen f.1704.
     6) Ole Olsen f.1706, Aursfjord
     7) Birte Olsdatter f.1709, d.1742, Ryøya ved Kvaløya.
     8) Brynhild Olsdatter f.Aursfjord i Malangen,
     9) Benjamin Olsen f.1713, Aursfjord, d.1742, Ryøya ved Kvaløya.
Notater:   -

Jørgen Thomesen (Bull)
f. ca 1679 d.før 1745, Bakkeby Malangen
   far : Thomis Pedersen
   mor: Anne Jensdatter
     Ektefelle:Ingeborg Povelsdatter f.1680 Bakkeby, Malangen d.1762 in Malangen
    Barn:
     1) Kirsten Jørgensdatter Bull f.ca 1701 Malangen, Troms d.1773-1775 Malangen
     2) Riborg Jørgensdatter Bull
     3) Paul Jørgensen
     4) Gidsken Jørgensdatter Bull
     5) Peder Jørgensen
Notater:   -

Ingeborg Povelsdatter
f.1680 Bakkeby, Malangen d.1762 in Malangen
   far : Kristen Arild Kristoffersen ??
   mor: Barbro Andrea Kristoffersen
     Ektefelle:Jørgen Thomesen (Bull) f. ca 1679 d.før 1745, Bakkeby Malangen
    Barn:
     1) Kirsten Jørgensdatter Bull f.ca 1701 Malangen, Troms d.1773-1775 Malangen
     2) Riborg Jørgensdatter Bull
     3) Paul Jørgensen
     4) Gidsken Jørgensdatter Bull
     5) Peder Jørgensen
Notater:   -
Kilde:   

Anders Andersen, "Den Gamle"

Malene Larsdatter

Mathias (Mads) Paulsen
f.1695 Langnes, Tromsø d.1752 Tennes, Balsfjord
   far : Paul Jørgensen
     Ektefelle:Johanne Andersdatter d.1786 Troms
    Barn:
     1)Else Maria Mathisdatter f.Tromsøysund, Tromsø d.Balsfjord, Troms
Notater:   -
Kilde:   

Johanne Andersdatter
d.1786 Troms
     Ektefelle:Mathias (Mads) Paulsen f.1695 Langnes, Tromsø d.1752 Tennes, Balsfjord
    Barn:
     1)Else Maria Mathisdatter f.Tromsøysund, Tromsø d.Balsfjord, Troms
Notater:   -
Kilde:   

Carl Andersen
f.1700 d.1757
     Ektefelle:Anna Hansdatter f.1710
    Barn:
     1)Hans Carlsen f.1741 Svartnes d.1793
Notater:   -
Kilde:   

Anna Hansdatter
f.1710
     Ektefelle:Anna Hansdatter f.1710
    Barn:
     1)Hans Carlsen f.1741 Svartnes d.1793
Notater:   -
Kilde:   

Nils Haldorsen
f.1714 d.1786
     Ektefelle:Kirsten Larsdatter f.1715 Trøndelag d.1797 ? Balsfjord
    Barn:
     1)Martha Marie Nilsdatter f.1740 Troms d.1812
Notater:   -
Kilde:   

Kirsten Larsdatter
f.1715 Trøndelag d.1797 ? Balsfjord
     Ektefelle:Nils Haldorsen f.1714 d.1786
    Barn:
     1)Martha Marie Nilsdatter f.1740 Troms d.1812
Notater:   -
Kilde:   

Mikkel Madssen
f.1663 Rogla d.1726 Kilbotten
   far : Mads Johnsen
   mor: Mette Madsdatter
     Ektefelle: Bergitta Justsdatter f.1681 Kulseng d.1761 Kilbotn
    Barn:
     1) Just Mikkelsen f.1716 Kilbotten d.1780 Kilbotten
     2) John Mikkelsen f.1718 Kilbotn d.1784 Kilbotn
     3) Anne Marie f.1722
Notater:   -

Bergitta Justsdatter
f.1681 Kulseng d.1761 Kilbotn
   far : Just Anderssen
     Ektefelle: Mikkel Madssen f.1663 Rogla d.1726 Kilbotten
    Barn:
     1) Just Mikkelsen f.1716 Kilbotten d.1780 Kilbotten
     2) John Mikkelsen f.1718 Kilbotn d.1784 Kilbotn
     3) Anne Marie f.1722
Notater:   -

Nils Anderssen
f.1655 Årbogen, Trondenes d.1738 Rogla
   far : Anders Anderssen Randers
   mor: Gilles Rafaelsdatter
    1.Ektefelle: Mette Madsdatter d.1708
     2.Ektefelle: Margreta Nilsdatter f.1680 Lødingen d.1768 Rogla
    Barn:
     1) Mette Maria f.1711
     2) Anders f.1713
     3) Nils f.1715
     4) Åshild Nilsdatter f.1720 Rogla d.1804 Kilbotten
     5) Gilles f.1724
Notater:   -

Margreta Nilsdatter
f.1680 Lødingen d.1768 Rogla
   far : Nils Johnsen
   mor: Maren Kristensdatter
     Ektefelle: Nils Anderssen f.1655 Årbogen, Trondenes d.1738 Rogla
    Barn:
     1) Mette Maria f.1711
     2) Anders f.1713
     3) Nils f.1715
     4) Åshild Nilsdatter f.1720 Rogla d.1804 Kilbotten
     5) Gilles f.1724
Notater:   -

Søren Johansen
f.1687 Sama d.1749 Sama
   far : Johan Henriksen
   mor: Anne Størkersdatter
     Ektefelle: Ingeborg Gabrielsdatter f.1689 Lavangen d.1767 Sama
    Barn:
     1) Anne f.1715
     2) Johanna Marie f.1720
     3) Kirstina f.1722
     4) Johannes Sørensen f.1726 Sama d.1787 Høgforsen
     5) Gabriel 1732
Notater:   Gift ca.1712
  Gårdbruker på Sama i Trondenes.   I 1714 avsto moderen, der hadde forsat bruket (øvre Sama) efter hun var   blevet enke, halvparten til Søren. Søren drev denne vågsleien til sin   død, og var i mer enn 20 år prestens medhjelper.

Ingeborg Gabrielsdatter
f.1689 Lavangen d.1767 Sama
   far : Gabriel Asbjørnsen
     Ektefelle: Søren Johansen f.1687 Sama d.1749 Sama
    Barn:
     1) Anne f.1715
     2) Johanna Marie f.1720
     3) Kirstina f.1722
     4) Johannes Sørensen f.1726 Sama d.1787 Høgforsen
     5) Gabriel 1732
Notater:   Gift ca.1712
  Som enke var hun fortsat den offisielle bruker af øvre Sama til 1766, men det var   hennes sønn Gabriel (1732-1789), og svigersønn, Rasmus Enevoldsen Stenholdt   (1709-1759), som brukte jorda. Hun nevnes sammen med sine søskende i skiftet   på Liland i Ofoten efter nevøen Erik Asbjørnsen år 1785. Da hun selv var død   forinden, gikk arvedelen til hennes 4 barn hhv. på Sama, Harstad og Høgforsen.

Haagen Larssen Bye
f.ca.1683 Trondheim d.15 mar.1743 Trondheim
    1.Ektefelle: Berethe (Birgitte) Olsdatter
     2.Ektefelle: Agnis Olsdatter (Vaterland) f.1688 d.1743
    Barn:
     1) Berte Hågensdatter Bye f.1728 Trondheim d.1762 Sama
     2) Lars Haagensen Bye, f. 1729, Trondhjem
     3) Aletta Haagensdatter Bye f.1731
Notater:   Gift(2) ca.1727
  Han er muligvis søn af Lars Haagensen der nevnes som   jekteskipper i Trondheim 1714/15, 1722 (i Ihlen, Trondheim).   Manntall over Trondhjems borgere 1722:   -Haagen Larsen inrolleret Matros. Farer med Mathias Ribes   Jegt og bruger øltap. Eget huus og grund.-   Hadde gård på Vaterland, omtrent i   landskapet der Kjøpmannsgata i Trondheim ligger i dag.   Han eide sammen med Tøge Didrichsen Sand en liten jekt   som gikk langs Trøndelagskysten og til og fra Møre med   varer. Så en gang i storm forliste jekta og   gikk til bunns sammen med varer som var lastet inn i   Kristiansund og skulle til Sr. Johan Mathermand i Trondhjem

Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Agnis Olsdatter (Vaterland)
f.1688 d.1743
     Ektefelle: Haagen Larssen Bye f.ca.1683 Trondheim d.15 mar.1743 Trondheim
    Barn:
     1) Berte Hågensdatter Bye f.1728 Trondheim d.1762 Sama
     2) Lars Haagensen Bye, f. 1729, Trondhjem
     3) Aletta Haagensdatter Bye f.1731
Notater:   Gift ca.1727
Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Tomas Olsen
f.1678 Sørrollnes d.1734
   far : Ole Olsen
     Ektefelle: Gjertrud Hansdatter f.1684 Sørrollnes d.1759
    Barn:
     1) Ingeborg f.1707
     2) Berit f.1712
     3) Karen f.1716
     4) Peder f.1721
     5) Ole Tomassen f.1726 Sørrollnes d.1796 Hagan
Notater:   Gift ca.1710

Gjertrud Hansdatter
f.1684 Sørrollnes d.1759
   far : Hans Olsen
   mor: Ingeborg Paulsdatter
     Ektefelle: Tomas Olsen f.1678 Sørrollnes d.1734
    Barn:
     1) Ingeborg f.1707
     2) Berit f.1712
     3) Karen f.1716
     4) Peder f.1721
     5) Ole Tomassen f.1726 Sørrollnes d.1796 Hagan
Notater:   Gift ca.1710

Iver Larsen
f.1699 Hagan d.1753 Hagan
   far : Lars Kolbeinsen
     Ektefelle: Berte Fredriksdatter f.1697 Røkenes d.1766 Harbakken
    Barn:
     1) Anne f.1725
     2) Ingeborg f.1727
     3) Kirsten Iversdatter f.1727 Hagan d.1784 Hagan
     4) Nils f.1729
     5) Mette f.1735
     6) Signhild f.1736
     7) Anne Elschen f.1740
Notater:   Gift ca.1724

Berte Fredriksdatter
f.1697 Røkenes d.1766 Harbakken
   far : Fredrik
     Ektefelle: Iver Larsen f.1699 Hagan d.1753 Hagan
    Barn:
     1) Anne f.1725
     2) Ingeborg f.1727
     3) Kirsten Iversdatter f.1727 Hagan d.1784 Hagan
     4) Nils f.1729
     5) Mette f.1735
     6) Signhild f.1736
     7) Anne Elschen f.1740
Notater:   Gift ca.1724

Mads Torbergsen
f.1694 Kila d.1771 Kila
   far : Torberg Johnsen
   mor: Berit Madsdatter
     Ektefelle: Karen Mikkelsdatter f.1700 d.1768 Kila
    Barn:
     1) Torberg Madssen f.1721 Kila d.1782 Oldra
     2) Mikkel Madsen f.1726
     3) Margrete Maria Madsdatter f.1730
     4) Berte Madsdatter f.1732
     5) Nils Madsen f.1733
     6) Anne Madsdatter f.1740
     7) Jens Madsen f.1744
Notater:   Gift ca.1720

Karen Mikkelsdatter
f.1700 d.1768 Kila
     Ektefelle: Mads Torbergsen f.1694 Kila d.1771 Kila
    Barn:
     1) Torberg Madssen f.1721 Kila d.1782 Oldra
     2) Mikkel Madsen f.1726
     3) Margrete Maria Madsdatter f.1730
     4) Berte Madsdatter f.1732
     5) Nils Madsen f.1733
     6) Anne Madsdatter f.1740
     7) Jens Madsen f.1744
Notater:   Gift ca.1720

Benjamin Madssen
f.1687 Brokvik d.1773 Brokvik
   far : Mads Larssen
   mor: Anne Mørch
     Ektefelle: Karen Nilsdatter f.1685 d.1769 Brokvik
    Barn:
     1) Mads f.1713
     2) Nils f.1716
     3) Kirsten f.1719
     4) Elisabet Benjaminsdatter f.1723 Brokvik d.1799 Oldra
     5) Karen f.1726
     6) Randi Marie f.1727
Notater:   Gift ca.1712

Karen Nilsdatter
f.1685 d.1769 Brokvik
     Ektefelle: Benjamin Madssen f.1687 Brokvik d.1773 Brokvik
    Barn:
     1) Mads f.1713
     2) Nils f.1716
     3) Kirsten f.1719
     4) Elisabet Benjaminsdatter f.1723 Brokvik d.1799 Oldra
     5) Karen f.1726
     6) Randi Marie f.1727
Notater:   Gift ca.1712

Mads Mikkelsen
f.1682 Kilbotn, Trondenes d.1773 Haukebø, Trondenes
   far : Mikkel Johansen
   mor: Ragnhild Edisdatter
     Ektefelle: Karen Stensdatter f.23 mar.1693 d.1757 Lavangen, Trondenes.
    Barn:
     1) Ole f.1718
     2) Ragnhild f.1721
     3) Peder f.1726
     4) Mikkel Madsen f.1728 Haukebø d.1808
     5) Guri f.1729
     6) Anne f.1736
     7) Kirsten f.1736
Notater:   -

Karen Stensdatter
f.23 mar.1693 d.1757 Lavangen, Trondenes.
   far : Steen Pedersen
   mor: Guren Jakobsdatter
     1.Ektefelle: Ole Pedersen Har f.1664, Haukebø, Trondenes d.1716, Trondenes
     2.Ektefelle: Mads Mikkelsen f.1682 Kilbotn, Trondenes d.1773 Haukebø, Trondenes
    Barn:
     1) Ole f.1718
     2) Ragnhild f.1721
     3) Peder f.1726
     4) Mikkel Madsen f.1728 Haukebø d.1808
     5) Guri f.1729
     6) Anne f.1736
     7) Kirsten f.1736
Notater:   -

Henrik Mathias Hanssen Warberg
f.1700, Tjelde, Ofoten. d.1775, Breistrand, Trondenes.
   far : Hans Rasmussen Warberg
   mor: Lucia Henriksdatter Munch
     Ektefelle: Marta Sofia Rafaelsdatter Harr f.1704 d.1777
    Barn:
     1) Lucia Kirstine Henriksdatter Warberg f.1730 d.1798
     2) Rafael Henriksøn Warberg f.1732
     3) Hans Henriksøn Warberg f.1733
     4) Arve Henriksøn Warberg f.1736
     5) Mons Henriksøn Warberg f.1738
     6) Peder Henriksøn Warberg f.1740
     7) Jakob Henriksøn Warberg f.1743
     8) Helena Henriksdatter Warberg f.1745
Notater:   Kjøpte ved skjøte dat. Tjelle 10. juni 1729 1 vog (1 vog,   1 pd., 12 lp., iflg. fogedrgsk.) av gården Breistrand av   sin far, som hadde kjøpt denne eiendom i 1709.
  Solgte 30. okt. 1762 en del av gården til    sønnen Arve og 1772 en del til sønnen Jacob.

Marta Sofia Rafaelsdatter Harr
f.1704 d.1777
   far : Rafael Pedersen Harr
   mor: Helena Steensdatter
     Ektefelle: Henrik Mathias Hanssen Warberg f.1700, Tjelde, Ofoten. d.1775, Breistrand, Trondenes.
    Barn:
     1) Lucia Kirstine Henriksdatter Warberg f.1730 d.1798
     2) Rafael Henriksøn Warberg f.1732
     3) Hans Henriksøn Warberg f.1733
     4) Arve Henriksøn Warberg f.1736
     5) Mons Henriksøn Warberg f.1738
     6) Peder Henriksøn Warberg f.1740
     7) Jakob Henriksøn Warberg f.1743
     8) Helena Henriksdatter Warberg f.1745
Notater:   -


Mikkel Madssen
f.1663 Rogla d.1726 Kilbotten
Personen er oppført tidligere


Bergitta Justsdatter
f.1681 Kulseng d.1761 Kilbotn
Personen er oppført tidligere

Iver Jenssen
f.1695 d.1776
     Ektefelle: Barbro Pedersdatter f.1698 Kvæfjord d.1759 Elde
    Barn:
     1) Maren Iversdatter f.1717 d.1783
     2) Edis f.1725
Notater:   -

Barbro Pedersdatter
f.1698 Kvæfjord d.1759 Elde
     Ektefelle: Iver Jenssen f.1695 d.1776
    Barn:
     1) Maren Iversdatter f.1717 d.1783
     2) Edis f.1725
Notater:   -

Kristoffer Bertelsen
f.1699 Alvestad d.1757 grøta
   far : Bertel Nilsen
     Ektefelle: Maren Jørgensdatter f.1703 d.1796 Grøta
    Barn:
     1) Kirsten f.1723
     2) Anne f.1726
     3) Mikkel Kristoffersen f.1727 Grøta d.1793 Grøta
     4) Margrete f.1732
     5) Karen f.1734
     6) Jørgen f.1736
     7) Hans Peder f.1741
     8) Maren f.1744
     9) Bertel f.1748
Notater:   -

Maren Jørgensdatter
f.1703 d.1796 Grøta
   far : Jørgen Pedersen Lind
   mor: Rebekka
     Ektefelle: Kristoffer Bertelsen f.1699 Alvestad d.1757 grøta
    Barn:
     1) Kirsten f.1723
     2) Anne f.1726
     3) Mikkel Kristoffersen f.1727 Grøta d.1793 Grøta
     4) Margrete f.1732
     5) Karen f.1734
     6) Jørgen f.1736
     7) Hans Peder f.1741
     8) Maren f.1744
     9) Bertel f.1748
Notater:   -

Iver Edissen
f.1710 Harbakken d.1786 Grøta
   far : Edis Iversen
     Ektefelle: Anna Johnsdatter f.1715 Elgsnes d.1763 Elgsnes
    Barn:
     1) Marit Iversdatter f.1736 Årnes d.1805 Grøta
Notater:   Har 2 barn uten kjent navn, som døde under ett år.

Anna Johnsdatter
f.1715 Elgsnes d.1763 Elgsnes
   far : John Pedersen
   mor: Marit Andersdatter
     Ektefelle: Iver Edissen f.1710 Harbakken d.1786 Grøta
    Barn:
     1) Marit Iversdatter f.1736 Årnes d.1805 Grøta
Notater:   Har 2 barn uten kjent navn, som døde under ett år.


Mads Torbergsen
f.1694 Kila d.1771 Kila
Personen er oppført tidligere


Karen Mikkelsdatter
f.1700 d.1768 Kila
Personen er oppført tidligere


Benjamin Madssen
f.1687 Brokvik d.1773 Brokvik
Personen er oppført tidligere


Karen Nilsdatter
f.1685 d.1769 Brokvik
Personen er oppført tidligere


Mads Mikkelsen
f.1682 Kilbotn, Trondenes d.1773 Haukebø, Trondenes
Personen er oppført tidligere


Karen Stensdatter
f.23 mar.1693 d.1757 Lavangen, Trondenes.
Personen er oppført tidligere


Henrik Mathias Hanssen Warberg
f.1700, Tjelde, Ofoten. d.1775, Breistrand, Trondenes.
Personen er oppført tidligere


Marta Sofia Rafaelsdatter Harr
f.1704 d.1777
Personen er oppført tidligere


Mikkel Madssen
f.1663 Rogla d.1726 Kilbotten
Personen er oppført tidligere


Bergitta Justsdatter
f.1681 Kulseng d.1761 Kilbotn
Personen er oppført tidligere


Iver Jenssen
f.1695 d.1776
Personen er oppført tidligere


Barbro Pedersdatter
f.1698 Kvæfjord d.1759 Elde
Personen er oppført tidligere


Kristoffer Bertelsen
f.1699 Alvestad d.1757 grøta
Personen er oppført tidligere


Maren Jørgensdatter
f.1703 d.1796 Grøta
Personen er oppført tidligere


Iver Edissen
f.1710 Harbakken d.1786 Grøta
Personen er oppført tidligere


Anna Johnsdatter
f.1715 Elgsnes d.1763 Elgsnes
Personen er oppført tidligere

Jon Bersvendsen

Ingeborg Jonsdatter

Peder Nilsen

Kari Olsdatter


Halvor Olsen
f.1698
Personen er oppført tidligere


Kari Bergersdatter Nordstu Messelt
f.1706
Personen er oppført tidligere


Anders Halstensen
f.1694
Personen er oppført tidligere


Anne Bergersdatter Nordstu Messelt
f.ca.1700 d.etter 1761
Personen er oppført tidligere


Ole Brunjulfsen
f.1703 Imsdalen
Personen er oppført tidligere


Margrete Halvorsdatter Stai
Personen er oppført tidligere


Peder Audensen Brænd
f.Ca 1698 Stor-Elvdal d.Ca 1778 Stor-Elvdal
Personen er oppført tidligere


Anne Johnsdatter
f.Ca 1713 Koppang d.1809 Sollia Stor-Elvdal
Personen er oppført tidligere


5. Tippoldeforeldre:

Ole Engebretsen
   far : Engebret Halvorsen
     Ektefelle:Ingeborg Halvorsdatter d.1735
    Barn:
     1) Halvor Olsen f.1698
     2) Engebret Olsen f.1698
     3) Ole Olsen f.1705
     4) Halvor Olsen d.y. f.1707
     5) Jon Olsen f.1710
     6) Peder Olsen f.1715
     7) Sigrid Olsdatter d.1754
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.437

Ingeborg Halvorsdatter
d.1735
     Ektefelle:Ole Engebretsen
    Barn:
     1) Halvor Olsen f.1698
     2) Engebret Olsen f.1698
     3) Ole Olsen f.1705
     4) Halvor Olsen d.y. f.1707
     5) Jon Olsen f.1710
     6) Peder Olsen f.1715
     7) Sigrid Olsdatter d.1754
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.437

Berger Bergersen
f.ca.1657 d.1747
   far : Berger Torgersen
   mor: Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
     Ektefelle: Marte Halvorsdatter f.på Gustu Westgaard
    Barn:
     1) Berger Bergersen f.1694 d.1770
     2) Torgal Bergersen
     3) Anbjør Bergersdatter d.1732
     4) Ingeborg Bergersdatter Nordstu Messelt
     5) Anne Bergersdatter Nordstu Messelt f.ca.1700 d.etter 1761
     6) Berte Bergersdatter f.1708
     7) Kari Bergersdatter Nordstu Messelt f.1706
Notater:   Var lensmann i 1709
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 591, 592

Marte Halvorsdatter
f.på Gustu Westgaard
     Ektefelle: Berger Bergersen f.ca.1657 d.1747
    Barn:
     1) Berger Bergersen f.1694 d.1770
     2) Torgal Bergersen
     3) Anbjør Bergersdatter d.1732
     4) Ingeborg Bergersdatter Nordstu Messelt
     5) Anne Bergersdatter Nordstu Messelt f.ca.1700 d.etter 1761
     6) Berte Bergersdatter f.1708
     7) Kari Bergersdatter Nordstu Messelt f.1706
Notater:   Antakelig fra Gustu, Westgaard
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 591, 592

Halsten Andersen
f.1653 d.1728
   far : Anders 'den gamle' Olsen
     Ektefelle: Anne Toresdatter f.Ytre Rendal d.24.juni 1746
    Barn:
     1) Anders Halstensen f.1694
     2) Jon Halstensen f.1698
     3) Siri Halstensdatter
     4) Kirsti Halstensdatter
     5) Beret Halstensdatter f.1703
     6) Halvor Halstensen f.1705
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.308, 309

Anne Toresdatter
f.Ytre Rendal d.24.juni 1746
   far : Tore
     Ektefelle: Halsten Andersen f.1653 d.1728
    Barn:
     1) Anders Halstensen f.1694
     2) Jon Halstensen f.1698
     3) Siri Halstensdatter
     4) Kirsti Halstensdatter
     5) Beret Halstensdatter f.1703
     6) Halvor Halstensen f.1705
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.308, 309


Berger Bergersen
f.ca.1657 d.1747
Personen er oppført tidligere


Marte Halvorsdatter
f.på Gustu Westgaard
Personen er oppført tidligere

Brynjulv Olsen
f.1680
   far : Ole Halvorsen
   mor: en kvinne fra Elstad i Ringebu
     Ektefelle: Anne Nilsdatter f.1679 d.1759
    Barn:
     1) Ole Brunjulfsen f.1703 Imsdalen
     2) Ingeborg Brynjulvsdatter f.1711
     3) Anne Brynjulvsdatter
     4) Goro Brynjulvsdatter
     5) Brynjulv Brynjulvsen f.1723
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 54

Anne Nilsdatter
f.1679 d.1759
   far : Nils
     Ektefelle: Brynjulv Olsen f.1680
    Barn:
     1) Ole Brunjulfsen f.1703 Imsdalen
     2) Ingeborg Brynjulvsdatter f.1711
     3) Anne Brynjulvsdatter
     4) Goro Brynjulvsdatter
     5) Brynjulv Brynjulvsen f.1723
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 54

Halvor Pedersen
d.1733
   far : Peder Halvorsen
     Ektefelle: Gjertrud Evensdatter
    Barn:
     1) Maren Halvorsdatter f.1701
     2) Peder Halvorsen f.1703
     3) Even Halvorsen f.1709
     4) Halvor Halvorsen f.1710
     5) Ole Halvorsen f.1713
     6) Karen Halvorsdatter f.1716
     7) Knud Halvorsen f.1718
     8) Siri Halvorsdatter f.1720
     9) Margrete Halvorsdatter Stai
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 559

Gjertrud Evensdatter
   far : Even
     Ektefelle: Halvor Pedersen d.1733
    Barn:
     1) Maren Halvorsdatter f.1701
     2) Peder Halvorsen f.1703
     3) Even Halvorsen f.1709
     4) Halvor Halvorsen f.1710
     5) Ole Halvorsen f.1713
     6) Karen Halvorsdatter f.1716
     7) Knud Halvorsen f.1718
     8) Siri Halvorsdatter f.1720
     9) Margrete Halvorsdatter Stai
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 559

Auden Engebretsen Sundet Koppang
f.1654 Stor-Elvdal d.1724 Ringebu
   far : Engebret Audensen Søndre Bakken
     Ektefelle:Ragnhild Andersdatter f.1666 Stor-Elvdal d.1748 Sollia Stor-Elvdal
    Barn:
     1)Peder Audensen Brænd f.Ca 1698 Stor-Elvdal d.Ca 1778 Stor-Elvdal
Notater:   -
Kilde:   botillen.net

Ragnhild Andersdatter
f.1666 Stor-Elvdal d.1748 Sollia Stor-Elvdal
   far : Anders
     Ektefelle:Auden Engebretsen Sundet Koppang f.1654 Stor-Elvdal d.1724 Ringebu
    Barn:
     1)Peder Audensen Brænd f.Ca 1698 Stor-Elvdal d.Ca 1778 Stor-Elvdal
Notater:   -
Kilde:   botillen.net

John

Peder Anderssen
f.1638 Berg (Holmesletten) Tromsøysund d.1717 Berg (Holmesletten) Tromsøysund
     Ektefelle: Anne Olesdatter d. Berg (Holmesletten) Tromsøysund
    Barn:
     1) Golla Pedersdatter
     2) Hans Pedersen f.ca. 1664, Berg, Holmeslet d. Berg
     3) Anders Pedersen
     4) Ole Pedersen
Notater:   -
Kilde:   Jarle Pedersen (web side)

Anne Olesdatter
d. Berg (Holmesletten) Tromsøysund
     Ektefelle: Peder Anderssen f.1638 Berg (Holmesletten) Tromsøysund d.1717 Berg (Holmesletten) Tromsøysund
    Barn:
     1) Golla Pedersdatter
     2) Hans Pedersen f.ca. 1664, Berg, Holmeslet d. Berg
     3) Anders Pedersen
     4) Ole Pedersen
Notater:   -
Kilde:   Jarle Pedersen (web side)

Berndt Olsen
f.ca.1638
     Ektefelle: Dorothea Sørensdatter d.1713 Nord-Finnes Kvaløya
    Barn:
     1) Søren, født 1678.
     2) Henricha.
     3) Anne Maria.
     4) Suend, født 1681.
     5) Hans Bentsen f.1692 Finnes d.1752 Finnes
Notater:   -

Dorothea Sørensdatter
d.1713 Nord-Finnes Kvaløya
     Ektefelle: Berndt Olsen f.ca.1638
    Barn:
     1) Søren, født 1678.
     2) Henricha.
     3) Anne Maria.
     4) Suend, født 1681.
     5) Hans Bentsen f.1692 Finnes d.1752 Finnes
Notater:   -

Jens Willumsen Ebeltoft
f.1668 Ebeltoft i Danmark d.1729 Langnes Tromsøy
   far : Willum Sørensen
   mor: Dorthe Pedersdatter
     Ektefelle: Dorothea Jonsdatter, f.1666 d.1756 Langnes
    Barn:
     1) Doreth Jensdatter Ebeltoft, Langnes f.1693 d.1759
     2) Wilhelm Jensen Ebeltoft f.1701
     3) Maren Jensen Ebeltoft f.1703
     4) Ide Jensdatter Ebeltoft f.før 1706
Notater:   Jens kom nordover omkring 1696, og han og Dorothea bodde på Langnes.
  Jens var klokker i kirken, og i tillegg til dette var han postfører,
  dvs. han førte posten mellom Tromsøya og Andsnes.

Dorothea Jonsdatter,
f.1666 d.1756 Langnes
     Ektefelle: Jens Willumsen Ebeltoft f.1668 Ebeltoft i Danmark d.1729 Langnes Tromsøy
    Barn:
     1) Doreth Jensdatter Ebeltoft, Langnes f.1693 d.1759
     2) Wilhelm Jensen Ebeltoft f.1701
     3) Maren Jensen Ebeltoft f.1703
     4) Ide Jensdatter Ebeltoft f.før 1706
Notater:   -

Erich Hemmingsen
   far : Hemming Pedersen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) ??? Erichsdatter
Notater:   -
Kilde:   Jarle Pedersen (web side)

Thomis Pedersen
f.ca 1679 Malangen d.1745 Bakkeby, Malangen
     Ektefelle:Anne Jensdatter
    Barn:
     1)Jørgen Thomesen (Bull) f. ca 1679 d.før 1745, Bakkeby Malangen
Notater:   -
Kilde:   

Anne Jensdatter
   far : Jens
     Ektefelle:Thomis Pedersen f.ca 1679 Malangen d.1745 Bakkeby, Malangen
    Barn:
     1)Jørgen Thomesen (Bull) f. ca 1679 d.før 1745, Bakkeby Malangen
Notater:   -
Kilde:   

Kristen Arild Kristoffersen ??

Barbro Andrea Kristoffersen

Paul Jørgensen
f.1664 Melvigen, Helgøy Tromsø
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Mathias (Mads) Paulsen f.1695 Langnes, Tromsø d.1752 Tennes, Balsfjord
Notater:   -
Kilde:   

Mads Johnsen
f.1626 d.1687
   far : John Olsen
   mor: Madsdatter
     Ektefelle: Mette Madsdatter f.ca 1630 Rogla, Harstad d.1708 Harstad
    Barn:
     1) John f.1660
     2) Mikkel Madssen f.1663 Rogla d.1726 Kilbotten
     3) Berit Madsdatter f.1666 Rogla d.1695 Kila
Notater:   -

Mette Madsdatter
f.ca 1630 Rogla, Harstad d.1708 Harstad
   far : Mads?
     Ektefelle: Mads Johnsen f.1626 d.1687
    Barn:
     1) John f.1660
     2) Mikkel Madssen f.1663 Rogla d.1726 Kilbotten
     3) Berit Madsdatter f.1666 Rogla d.1695 Kila
    2.Ektefelle:Nils Anderssen f.1655
Notater:   -

Just Anderssen
f.1640
    Ektefelle: Ukjent
    Barn:
     1) John f.1675
     2) Bergitta Justsdatter f.1681 Kulseng d.1761 Kilbotn
     3) Anne f.1687
     4) Mette f.1690
Notater:   Gift ca.1675

Anders Anderssen Randers
f.1595 d.1699 Årbogen, Trondenes
     Ektefelle: Gilles Rafaelsdatter
    Barn:
     1) Ole Anderssen, f.1638, Trondenes., d.1697, Trondenes.
     2) Kristoffer Anderssen, f. 1640, Trondenes., d. 1672, Trondenes.
     3) Rasmus Anderssen, f. 1646, Trondenes., d. 1715
     4) Nils Anderssen f.1655 Årbogen, Trondenes d.1738 Rogla
Notater:   Gift ca.1630
Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Gilles Rafaelsdatter
     Ektefelle: Anders Anderssen Randers f.1595 d.1699 Årbogen, Trondenes
    Barn:
     1) Ole Anderssen, f.1638, Trondenes., d.1697, Trondenes.
     2) Kristoffer Anderssen, f. 1640, Trondenes., d. 1672, Trondenes.
     3) Rasmus Anderssen, f. 1646, Trondenes., d. 1715
     4) Nils Anderssen f.1655 Årbogen, Trondenes d.1738 Rogla
Notater:   Muligvis beslektet med Peder Rafaelsen (Har). Gift ca.1630
Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Nils Johnsen
f.1632 Lødingen d.1700 Lødingen
     Ektefelle: Maren Kristensdatter
    Barn:
     1) Mette f.1662
     2) Margreta Nilsdatter f.1680 Lødingen d.1768 Rogla
     3) Anne f.1685
Notater:   Gift ca.1660

Maren Kristensdatter
     Ektefelle: Nils Johnsen f.1632 Lødingen d.1700 Lødingen
    Barn:
     1) Mette f.1662
     2) Margreta Nilsdatter f.1680 Lødingen d.1768 Rogla
     3) Anne f.1685
Notater:   Gift ca.1660

Johan Henriksen
f.1658 Sama d.1702 Sama
   far : Henrik Johansen
   mor: Ukjent
     Ektefelle: Anne Størkersdatter f.1660 Elgsnes Ytre, Trondenes d.1740
    Barn:
     1) Henrik f.1683
     2) Størker f.1685
     3) Søren Johansen f.1687 Sama d.1749 Sama
     4) Kirsten f.1692
Notater:   Gift ca.1682
  Overtok hele farens bygseljord på øvre Sama i Trondenes.   Johan var en velstående fiskerbonde, men døde ung.

Anne Størkersdatter
f.1660 Elgsnes Ytre, Trondenes d.1740
   far : Størker Larsen
     Ektefelle: Johan Henriksen f.1658 Sama d.1702 Sama
    Barn:
     1) Henrik f.1683
     2) Størker f.1685
     3) Søren Johansen f.1687 Sama d.1749 Sama
     4) Kirsten f.1692
Notater:   Gift ca.1682
  Hun fortsatte som myndig enke driften av gården på øvre Sama i Trondenes   inntil sønnene var gamle nok til å overta. I 1711 døde hennes bror,   Nils Størkersen på Steinsland. Han brukte halve gården der og hadde båtbyggeri,   og da han var barnløs, mottok Anne en ganske stor arv. Dette førte til strid   med barna etter en annen bror på Sandtorg, og så sent som i 1727 ble Anne innstevnet   for å ha tilvendt seg for mye av arven.

Gabriel Asbjørnsen
f.1651 Lavangen d.1735 Lavangen
   far : Asbjørn Hansen
    Ektefelle: Ukjent
    Barn:
     1) Asbjørn f.1687
     2) Ingeborg Gabrielsdatter f.1689 Lavangen d.1767 Sama
     3) Steffen f.1692
     4) Ole f.1696
     5) Gabriel f.1703
     6) Karen f.1705
Notater:   Gift ca.1685

Ole Olsen
f.1632 d.1714
    Ektefelle: Ukjent
    Barn:
     1) Inger f.1665
     2) Tomas Olsen f.1678 Sørrollnes d.1734
     3) John f.1681
     4) Torsten f.1688
Notater:   Gift ca.1665

Hans Olsen
f.1646 Årnes d.1719 Sørrollnes
   far : Ole Eriksen
     Ektefelle: Ingeborg Paulsdatter f.1650 Sørrollnes d.1732 Sørrollnes
    Barn:
     1) Gjertrud Hansdatter f.1684 Sørrollnes d.1759
     2) Karen f.1686
     3) Paul f.1688
Notater:   Gift ca.1670

Ingeborg Paulsdatter
f.1650 Sørrollnes d.1732 Sørrollnes
   far : Paul Larssen
     Ektefelle: Hans Olsen f.1646 Årnes d.1719 Sørrollnes
    Barn:
     1) Gjertrud Hansdatter f.1684 Sørrollnes d.1759
     2) Karen f.1686
     3) Paul f.1688
Notater:   Gift ca.1670

Lars Kolbeinsen
f.1670
    Ektefelle: Ukjent
    Barn:
     1) Iver Larsen f.1699 Hagan d.1753 Hagan
Notater:   Gift ca.1695

Fredrik
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Elisabet
     2) Berte Fredriksdatter f.1697 Røkenes d.1766 Harbakken
Notater:   Gift ca.1725

Torberg Johnsen
f.1644 Kila d.1712
   far : John Torbergsen
   mor: Siri
     Ektefelle: Berit Madsdatter f.1666 Rogla d.1695 Kila
    Barn:
     1) Siri f.1692
     2) Mads Torbergsen f.1694 Kila d.1771 Kila
Notater:   Gift ca.1690

Berit Madsdatter
f.1666 Rogla d.1695 Kila
   far : Mads Johnsen
   mor: Mette Madsdatter
     Ektefelle: Torberg Johnsen f.1644 Kila d.1712
    Barn:
     1) Siri f.1692
     2) Mads Torbergsen f.1694 Kila d.1771 Kila
Notater:   Gift ca.1690

Mads Larssen
f.1630 d.1703 Brokvik
     Ektefelle: Anne Mørch d.1711 Brokvik
    Barn:
     1) Selgen f.1675
     2) Lars f.1611
     3) Benjamin Madssen f.1687 Brokvik d.1773 Brokvik
Notater:   Gift ca.1665

Anne Mørch
d.1711 Brokvik
     Ektefelle: Mads Larssen f.1630 d.1703 Brokvik
    Barn:
     1) Selgen f.1675
     2) Lars f.1611
     3) Benjamin Madssen f.1687 Brokvik d.1773 Brokvik
Notater:   Gift ca.1665

Mikkel Johansen
f.1645 d.1684
   far : Johan ??
     Ektefelle: Ragnhild Edisdatter f.1650 Kilbotn, Trondenes. d.1711 Kilbotn, Trondenes.
    Barn:
     1) Kirsten f.1670
     2) Peder f.1671
     3) Edis f.1674
     4) Johannes f.1676
     5) Rasmus f.1678
     6) Mads Mikkelsen f.1682 Kilbotn, Trondenes d.1773 Haukebø, Trondenes
Notater:   Overtok nordre Kilbotn i Trondenes etter svigerfaren 1670, og oppnådde   omkr. 1680 å få bygslet til en pundsleie fra det andre bruket på gården.   Fra nå av satt han som leilending av halve Kilbotn, eller det som svarer   til nordre Kilbotn.

Ragnhild Edisdatter
f.1650 Kilbotn, Trondenes. d.1711 Kilbotn, Trondenes.
   far : Edis Pedersen
     1. Ektefelle: Mikkel Johansen f.1645 d.1684
    Barn:
     1) Kirsten f.1670
     2) Peder f.1671
     3) Edis f.1674
     4) Johannes f.1676
     5) Rasmus f.1678
     6) Mads Mikkelsen f.1682 Kilbotn, Trondenes d.1773 Haukebø, Trondenes
    2. Ektefelle: Mikkel Madsen f.1663 d.1726
Notater:   Skifte 1711, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.
Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Steen Pedersen
f.1640 Hol, Tjeldsund d.1717
    1.Ektefelle:
    Barn:
     1) Helena Steensdatter f.ca.1675 Hol Tjeldsund d.1739
     2.Ektefelle: Guren Jakobsdatter f.1662 Hol d.1724
    Barn:
     1) Anne f.1683
     2) Jakob Steensen, f. 1685, d. 1763
     3) Maren f.1687
     4) Jon Steensen, f. 1689, d. 1751
     5) Lars Steensen, f. 1690
     6) Anders f.1691
     7) Karen Stensdatter f.23 mar.1693 d.1757 Lavangen, Trondenes.
     8) Peder Steensen, f. 1695, d. 1724
Notater:   Søn af Peder.
  Gårdbruker på Hol i Tjeldsund. Svarte 1 pd i leidang 1697, i 1714 1 pd 12 mk.   og i 1717 hans enke 1 pd. Steen overtok trolig gården omkring 1683, ettersom   svigermora ennå i 1682 er ført i leidangsmanntallet. Steen er nevnt som   lagrettesmann i 1697, et verv han trolig hadde i fleire år. I 1711   ga Steen 16 sk i ekstraskatt som var 1/6 av årlig kleder for 1 Rdl. til ei   taus. Skoskatt samme år selv 8de, 2 ort. Dagskatt 7 Rdl. Enka ga i 1718 1 Rdl   2 ort i dagskatt. Hvor Steen kom fra og hvem hans foreldre var, har ingen   opplysning om. Hans mor var imidlertid også gift to ganger, for Steen hadde to halvbrør   som begge bodde i Steigen: Peder Jonsen bodde på Ålstad og døde barnløs i 1723.   Ole Jonsen, også i Steigen, men bopel unevnt. Dette kan tyde på at Steen også   var derfra, men der finns også andre muligheter. I manntallet 1701 står der om   Steen Pedersen: -Har en gammel jegt som seiles på Bergen med en gang om året, til   Bygdens nytte eller opholdelse. Ellers af slette vilkaar-. Substantivet -Har- i   denne setninga er av enkelte blitt oppfatta som familienavn, og de har da trodd at   familien tilhørte -Har-slekta-. Det er feil

Guren Jakobsdatter
f.1662 Hol d.1724
   far : Jakob Anderssen
   mor: Maren Svendsdatter
     Ektefelle: Steen Pedersen f.1640 Hol, Tjeldsund d.1717
    Barn:
     1) Anne f.1683
     2) Jakob Steensen, f. 1685, d. 1763
     3) Maren f.1687
     4) Jon Steensen, f. 1689, d. 1751
     5) Lars Steensen, f. 1690
     6) Anders f.1691
     7) Karen Stensdatter f.23 mar.1693 d.1757 Lavangen, Trondenes.
     8) Peder Steensen, f. 1695, d. 1724
Notater:   -

Hans Rasmussen Warberg
f.1673 Tjelde d.1749 Tjelde
   far : Rasmus Arvesen (Warberg)
   mor: Anne Hansdatter Nysted
     1.Ektefelle: Lucia Henriksdatter Munch f.4 mai 1665, Trondheim d.mars 1733 Tjelde, Kjeldebotn, Ballangen
    Barn:
     1) Rasmus f.1698
     2) Henrik Mathias Hanssen Warberg f.1700, Tjelde, Ofoten. d.1775, Breistrand, Trondenes.
     3) Hans f.1703
     4) Anders f.1705
    2.Ektefelle: Margrethe Marie Rafn
Notater:   Født på prestegården i Tjelde, Ofoten.
  begravet 1749, Evenes, Ofoten
  Skipper og gårdbruker på Tjelle i Ofoten. Etter hans tid ble Tjellebotn   og Gjøvik skilt ut fra Tjelle

Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Lucia Henriksdatter Munch
f.4 mai 1665, Trondheim d.mars 1733 Tjelde, Kjeldebotn, Ballangen
   far : Henrik Pedersen Munck
   mor: Anne Hansdatter Kruse
     Ektefelle: Hans Rasmussen Warberg f.1673 Tjelde d.1749 Tjelde
    Barn:
     1) Rasmus f.1698
     2) Henrik Mathias Hanssen Warberg f.1700, Tjelde, Ofoten. d.1775, Breistrand, Trondenes.
     3) Hans f.1703
     4) Anders f.1705
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Rafael Pedersen Harr
f.1666 Haukebø d.1742 Lavangen Sør
   far : Peder Raphaelsen (Har)
   mor: Marit (Jørgensdatter?)
     Ektefelle: Helena Steensdatter f.ca.1675 Hol Tjeldsund d.1739
    Barn:
     1) Ole Rafaelsen Har, f.1697, d.1770, Tjeldsund.
     2) Peder Rafaelsen Harr, f.1698, Trondenes., d.1756, Trondenes.
     3) Marta Sofia Rafaelsdatter Harr f.1704 d.1777
     4) Sten Rafaelsen Harr, f.1706, Lavangen Sør., d.1767, Lavangen Sør.
     5) Anna Rafaelsdatter Harr, f.1710, Trondenes., d.1776, Trondenes.
     6) Rafael Rafaelsen Harr, f.1714, Lavangen., d.1776, Lavangen.
Notater:   Bosat på Sørlavangen.
Til tinget i Sørvik 2. juli 1727 hadde   Ole Iversen Barøy, Nils og Jakob Stensen og Mads Mikkelsen   Haukebø innstevna svogeren Rafael Pedersen Lavangen   -for en Kobberbryggepanne som han af salig Guren på Hols   uafsluttede stervbo foruten lov og minde og vedkommendes   samtykke av den uregistrerte bo haver udtaget-.

Helena Steensdatter
f.ca.1675 Hol Tjeldsund d.1739
   far : Steen Pedersen
     Ektefelle: Rafael Pedersen Harr f.1666 Haukebø d.1742 Lavangen Sør
    Barn:
     1) Ole Rafaelsen Har, f.1697, d.1770, Tjeldsund.
     2) Peder Rafaelsen Harr, f.1698, Trondenes., d.1756, Trondenes.
     3) Marta Sofia Rafaelsdatter Harr f.1704 d.1777
     4) Sten Rafaelsen Harr, f.1706, Lavangen Sør., d.1767, Lavangen Sør.
     5) Anna Rafaelsdatter Harr, f.1710, Trondenes., d.1776, Trondenes.
     6) Rafael Rafaelsen Harr, f.1714, Lavangen., d.1776, Lavangen.
Notater:   -


Mads Johnsen
f.1626 d.1687
Personen er oppført tidligere


Mette Madsdatter
f.ca 1630 Rogla, Harstad d.1708 Harstad
Personen er oppført tidligere


Just Anderssen
f.1640
Personen er oppført tidligere

Bertel Nilsen
f.1670 d.1713
   far : Nils Larsen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Kristoffer Bertelsen f.1699 Alvestad d.1757 grøta
     2) Nils Bertelsen f.1701
     3) Anne Bertelsdatter f.1710
     4) Maren Bertelsdatter f.1711
Notater:   -

Jørgen Pedersen Lind
f.1675 d.1752
   far : Peder Hanssen Lind
     Ektefelle: Rebekka d.1706
    Barn:
     1) Maren Jørgensdatter f.1703 d.1796 Grøta
Notater:   -

Rebekka
d.1706
     Ektefelle: Jørgen Pedersen Lind f.1675 d.1752
    Barn:
     1) Maren Jørgensdatter f.1703 d.1796 Grøta
Notater:   -

Edis Iversen
f.1666 Harbakken d.1740 Harbakken
   far : Iver Edissen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Berte f.1700
     2) Iver Edissen f.1710 Harbakken d.1786 Grøta
     3) Maren f.1710
     4) Rasmus f.1711
Notater:   -

John Pedersen
f.1674 d.1749
     Ektefelle: Marit Andersdatter f.1690 d.Elgsnes
    Barn:
     1) Anna Johnsdatter f.1715 Elgsnes d.1763 Elgsnes
     2) Abelona f.1716
     3) Ingeborg f.1717
     4) Nils f.1722
Notater:   -

Marit Andersdatter
f.1690 d.Elgsnes
     Ektefelle: John Pedersen f.1674 d.1749
    Barn:
     1) Anna Johnsdatter f.1715 Elgsnes d.1763 Elgsnes
     2) Abelona f.1716
     3) Ingeborg f.1717
     4) Nils f.1722
Notater:   -


Torberg Johnsen
f.1644 Kila d.1712
Personen er oppført tidligere


Berit Madsdatter
f.1666 Rogla d.1695 Kila
Personen er oppført tidligere


Mads Larssen
f.1630 d.1703 Brokvik
Personen er oppført tidligere


Anne Mørch
d.1711 Brokvik
Personen er oppført tidligere


Mikkel Johansen
f.1645 d.1684
Personen er oppført tidligere


Ragnhild Edisdatter
f.1650 Kilbotn, Trondenes. d.1711 Kilbotn, Trondenes.
Personen er oppført tidligere


Steen Pedersen
f.1640 Hol, Tjeldsund d.1717
Personen er oppført tidligere


Guren Jakobsdatter
f.1662 Hol d.1724
Personen er oppført tidligere


Hans Rasmussen Warberg
f.1673 Tjelde d.1749 Tjelde
Personen er oppført tidligere


Lucia Henriksdatter Munch
f.4 mai 1665, Trondheim d.mars 1733 Tjelde, Kjeldebotn, Ballangen
Personen er oppført tidligere


Rafael Pedersen Harr
f.1666 Haukebø d.1742 Lavangen Sør
Personen er oppført tidligere


Helena Steensdatter
f.ca.1675 Hol Tjeldsund d.1739
Personen er oppført tidligere


Mads Johnsen
f.1626 d.1687
Personen er oppført tidligere


Mette Madsdatter
f.ca 1630 Rogla, Harstad d.1708 Harstad
Personen er oppført tidligere


Just Anderssen
f.1640
Personen er oppført tidligere


Bertel Nilsen
f.1670 d.1713
Personen er oppført tidligere


Jørgen Pedersen Lind
f.1675 d.1752
Personen er oppført tidligere


Rebekka
d.1706
Personen er oppført tidligere


Edis Iversen
f.1666 Harbakken d.1740 Harbakken
Personen er oppført tidligere


John Pedersen
f.1674 d.1749
Personen er oppført tidligere


Marit Andersdatter
f.1690 d.Elgsnes
Personen er oppført tidligere


Ole Engebretsen
Personen er oppført tidligere


Ingeborg Halvorsdatter
d.1735
Personen er oppført tidligere


Berger Bergersen
f.ca.1657 d.1747
Personen er oppført tidligere


Marte Halvorsdatter
f.på Gustu Westgaard
Personen er oppført tidligere


Halsten Andersen
f.1653 d.1728
Personen er oppført tidligere


Anne Toresdatter
f.Ytre Rendal d.24.juni 1746
Personen er oppført tidligere


Berger Bergersen
f.ca.1657 d.1747
Personen er oppført tidligere


Marte Halvorsdatter
f.på Gustu Westgaard
Personen er oppført tidligere


Brynjulv Olsen
f.1680
Personen er oppført tidligere


Anne Nilsdatter
f.1679 d.1759
Personen er oppført tidligere


Halvor Pedersen
d.1733
Personen er oppført tidligere


Gjertrud Evensdatter
Personen er oppført tidligere


Auden Engebretsen Sundet Koppang
f.1654 Stor-Elvdal d.1724 Ringebu
Personen er oppført tidligere


Ragnhild Andersdatter
f.1666 Stor-Elvdal d.1748 Sollia Stor-Elvdal
Personen er oppført tidligere

John


6. Tippoldeforeldre:

Engebret Halvorsen
f.1651 d.ca.1709
   far : Halvor Olufsen (Olsen)
   mor: Marit
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Ole Engebretsen
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.437

Berger Torgersen
f.ca.1622
   far : Torger Messelt
     Ektefelle: Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
    Barn:
     1) Torger Bergersen f.ca 1655
     2) Berger Bergersen f.ca.1657 d.1747
     3) Simen Bergersen f.ca.1659
     4) Sevadt Bergersen f. ca.1662
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 591

Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
   far : Tollef Eriksen
   mor: Ingier Olsdatter
     Ektefelle: Berger Torgersen f.ca.1622
    Barn:
     1) Torger Bergersen f.ca 1655
     2) Berger Bergersen f.ca.1657 d.1747
     3) Simen Bergersen f.ca.1659
     4) Sevadt Bergersen f. ca.1662
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 591, 607

Anders 'den gamle' Olsen
f.1624
   far : Ole Nilsen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Halsten Andersen f.1653 d.1728
Notater:   Ellestu er en av de forsvunne gårdene i Storelvdal
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.308

Tore


Berger Torgersen
f.ca.1622
Personen er oppført tidligere


Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
Personen er oppført tidligere

Ole Halvorsen
f.1640 Gustu
   far : Halvor Olufsen (Olsen)
   mor: Marit
    Ektefelle:en kvinne fra Elstad i Ringebu
    Barn:
     1) Brynjulv Olsen f.1680
     2) Ragnhild Olsdatter
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 54

en kvinne fra Elstad i Ringebu

Nils

Peder Halvorsen
f.1640
   far : Halvor Pedersen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Halvor Pedersen d.1733
     2) Rønnaug Pedersdatter d.1729
     3) Knud Pedersen Hornset
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 559

Even

Engebret Audensen Søndre Bakken
f.Koppang, Stor-Elvdal d.Koppang, Stor-Elvdal
   far : Auden Søndre Bakken
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Auden Engebretsen Sundet Koppang f.1654 Stor-Elvdal d.1724 Ringebu
Notater:   -
Kilde:   botillen.net

Anders

Willum Sørensen
f.ca.1625 Ebeltoft d.1705 Ebeltoft
     Ektefelle: Dorthe Pedersdatter d.1704 Ebeltoft
    Barn:
     1) Jens Willumsen Ebeltoft f.1668 Ebeltoft i Danmark d.1729 Langnes Tromsøy
Notater:   Båtsmann, avlsmann.
     En artikkel fra byhistorisk arkiv i Ebeltoft:   -Det er med glæde jeg opfylder ønsket om at berette om WILLOMB SØRRENSEN. Af alle de   mange   tilskikkelser man møder under disse undersøgelser, der strækker sig gennem 300 år, er   der ingen jeg har hæftet mig   ved som ved ham. Her møder man den jævne Ebeltoftmand når han er bedst, men desværre   også den sidste af sin   art: rolig, besindig, samvittighetsfuld, beskjeden, men også med en vis autoritet   grundet på sin uangribelighed og   alder. Som han var har der været mange, men uden man har materiale til at finde dem   og deres navne. De dannede   grundvolden i den lille verden de levede i, borgeren, der hverken af fødsel eller erhverv   hørte til eliten, men med   grundsætninger af stor værdi. Det var dem der har givet os den største viden om vores by,   gjennem deres   overbevisning at BYEN og dens traditioner skulle værnes, og det er gjennem deres   vidnesbyrd i grundtaxt og tingbok   vi får så meget at vide om den tid der gik forud for dem. Uden dem havde dette været   tabt.
   Willomb Sørrensen træffer vi første gang 1666, da han er een af de 10 bådsmænd der   skulle gøre tjeneste i      flåden. Listen er dateret 26 April 1666 og underskrevet af Admiral NIELS JUUEL.    Imidlertid gik Willomb i land og blev avlsmand, og giftede sig vist samtidig.   Gården han købte lå helt sønder i   byen, hvor de andre avlsmænd også boede. Den var ved grundtaxten i 1661 kun en lille   bod taxeret for 50 Rdl,   gammel og forfalden, og ejedes af udenbyes folk, men udlejet til en ruineret skipper   PEDER THUESEN, som døde   kort efter tællingen. Selv boede han til leje lidt længere oppe i gaden. Hans hustru hed   DORTHE PEDERSDATTER,   og det er muligt hun har været datter af nævnte Peder Thuesen, idet bådsmændene sjældent   erhvervede sig gård uden   ved ægteskab.    1667 ses i Ildstedskatten at boden nu er blevet en WAANING, en mellemting mellem en   bod og en gård. Og   nogen helt ringe våning har det ikke været, for dens skorsten rummer både kakkelovn   -(Kielgruve)- bagerovn, og   Maltkølle, og det sidste fandtes ellers kun i store gårde. Grundtaxen 1683 fortæller os   at det er en WAANING med   et kålgårdsted vurderet for 52 rdl. I 1784 begynder den første bevarede tingbog, og det   er her vi lærer Willomb   Sørrensen at kende.    Han møder som autoritet ved vurderinger, skifter, vidne i stridigheder om markskel,   det gjorde selvfølgelig så   mange andre gamle dannemænd i byen, men når Willomb Sørrensen er med ved en opmåling   eller andet, så står hans   skøn fast og urokkeligt. Han har, blant sine ligemænd, den sjældne stilling, at han   bruges af øvrighedens mænd i   særlig vanskelig tilfælde hvor de har brug for hans sagkundskab, og hans navn dukker op   sideordnet med   vice-byfoged og byskrivers, når der før en retsforhandling har været møder om sagen.   Vi vet intet om hans familieliv   ud over at hans datter Maren 1693 den 9 December blev gift med en bådsmand RASMUS NIELSEN   TEILGAARD   (kaldet: TEIL-RAS) og 28 September begravedes MAREN WILLOMSDATTER efterladende en lille   datter på knap 1   år.
   Vi ser nu det sjældne tilfælde at trods det at Tejl-Rasmus gifter sig igen, og har   sine nye svigerforældre i byen,   så er dog stadig Willomb Sørrensen hans svigerfader, der står fadder til de mange barn,   der fødes i det nye   ægteskab, og da svigersønnen køber en gård bag Kirken, og er ved at blive frasvindlet den   av en skovfoged fra   Skovgårde, er det Willomb der måned efter måned møder i retten, og tilslut hans ord mod   skovfogdens der redder   gården for Tejl-Ras.    Ved bytinget ser vi ham sammen med 5 skippere stå op (1695) og som byens ældste   borgere vidne om byens   skatterestance, hvoraf ingen av disse 6 har haft nogen del, idet de aldrig har skyldt   nogen skatter bort.    Han var en flittig kirkegænger og vi ser 1679 at DORTHE WILLOMB SØRRENSENs har fast   stolestade i   kirken: det 3die stad i 4de stol neden den nordre kirkedør, som er under loftet...   (pulpituret).    Gamle Willoms alderdom blev ikke let, gården forfaldt, og sønnen Thomas var vist ikke   meget værd. De udpinte   marker gav ringe udbytte, og trods et slitsomt liv måtte han se resultatet af sit   arbeidsomme liv reduceret så gæld og   forpligtelser åd sig ind på formuen. I det følgende århundre blev avlsmændene i Ebeltoft   fattige folk, der arbejdede   hårdt med ringe resultat.
  Den 5te December 1705 blev han begravet-.   

Kilde:   Slekt i Troms (pdf dokument) Tore Nygaard

Dorthe Pedersdatter
d.1704 Ebeltoft
     Ektefelle: Willum Sørensen f.ca.1625 Ebeltoft d.1705 Ebeltoft
    Barn:
     1) Jens Willumsen Ebeltoft f.1668 Ebeltoft i Danmark d.1729 Langnes Tromsøy
Notater:   -

Hemming Pedersen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Erich Hemmingsen
Notater:   -
Kilde:   Jarle Pedersen (web side)

Jens

John Olsen
f.1590
     Ektefelle: Madsdatter f.Troms d.Troms
    Barn:
     1) Mads Johnsen f.1626 d.1687
Notater:   -

Madsdatter
f.Troms d.Troms
   far : Mads Pedersen
   mor: Gilles Rafaelsdatter
     Ektefelle: John Olsen f.1590
    Barn:
     1) Mads Johnsen f.1626 d.1687
Notater:   -

Mads?

Henrik Johansen
f.1638 d.1694 Sama
   far : Johan
     Ektefelle: Ukjent f.1638 Sama
    Barn:
     1) Johan Henriksen f.1658 Sama d.1702 Sama
Notater:   Gift ca.1658
  Han bygslet en halvvåg i 1665 og overtok resten av gården på   øvre Sama i Trondenes etter svigerfarens død. I over 20 år,   inntil 1690, brukte han også hele Kjellhus som beite og   utslåttemark. Henrik og hans bror, Anders, som brukte en   part i nedre Sama, drev vinterfiske ved Ytterholmen i Senja   og ved Grøta, som dengang var årvisst fiskevær.
  I 1679 betalte de tiende av 13 hundre fra Ytterholmen og 2    hundre fra Grøta.

Ukjent
f.1638 Sama
   far : Søren Eriksen
     Ektefelle: Henrik Johansen f.1638 d.1694 Sama
    Barn:
     1) Johan Henriksen f.1658 Sama d.1702 Sama
Notater:   Gift ca.1658

Størker Larsen
f.1613 d.1675
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Lars Størkersen f.1655
     2) Anne Størkersdatter f.1660 Elgsnes Ytre, Trondenes d.1740
     3) Nils Størkersen f.1661
     4) Johan Størkersen f.1663
Notater:   Gift ca.1654

Asbjørn Hansen
f.1625
    Ektefelle: Ukjent
    Barn:
     1) John f.1645
     2) Gabriel Asbjørnsen f.1651 Lavangen d.1735 Lavangen
Notater:   Gift ca.1644

Ole Eriksen
f.1616 d.1686
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Hans Olsen f.1646 Årnes d.1719 Sørrollnes
     2) Halvor f.1648
     3) Erik f.1652
     4) Edis f.1656
Notater:   Gift ca.1640

Paul Larssen
f.1620 Sørrollnes d.1670 Sørrollnes
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Halvard f.1649
     2) Ingeborg Paulsdatter f.1650 Sørrollnes d.1732 Sørrollnes
     3) Iver f.1658
     4) Lars f.1661
Notater:   Gift ca.1645

John Torbergsen
f.1600 Kila d.1672 Kila
   far : Torberg Johnsen
     Ektefelle: Siri f.Sandstrand d.1694 Kila
    Barn:
     1) Torberg Johnsen f.1644 Kila d.1712
Notater:   Gift ca.1635

Siri
f.Sandstrand d.1694 Kila
     Ektefelle: John Torbergsen f.1600 Kila d.1672 Kila
    Barn:
     1) Torberg Johnsen f.1644 Kila d.1712
Notater:   Gift ca.1635


Mads Johnsen
f.1626 d.1687
Personen er oppført tidligere


Mette Madsdatter
f.ca 1630 Rogla, Harstad d.1708 Harstad
Personen er oppført tidligere

Johan ??

Edis Pedersen
f.1607 d.1669 Kilbotn, Trondenes.
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Ragnhild Edisdatter f.1650 Kilbotn, Trondenes. d.1711 Kilbotn, Trondenes.
Notater:   Muligvis gift med en datter af forrige bruker på Kilbotn,   Lars Kristensen (o.1600-o.1640) gift med Ragnhild Johnsdatter.   Bruker av nordre Kilbotn i Trondenes. Edis var jektestyrmann,   bl.a. på Røkenesjekta. I 1666 hadde han 6 drenger og 2 yngre   -glunter- i sin tjeneste, og har antakelig seilt til Finnmarken   med sin egen tendring (liten jekt).
Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Jakob Anderssen
f.ca.1611 d.ca.1677
     Ektefelle: Maren Svendsdatter d.efter 1695
    Barn:
     1) Karen Jakobsdatter, d. 1721
     2) Guren Jakobsdatter f.1662 Hol d.1724
     3) Svend Jakobsen, f. 1657
     4) Anders Jakobsen f. efter 1665 d.1694
     5) Jakob Jakobsen, f. 1666
Notater:   Gift ca.1660
  Kom til Hol i Tjeldsund før 1652, da han svarte 1 dlr 1 ort 5 sk. 1 alb.   Han er også nevnt i 1659, og brukte i 1665 heile gården, men som lensmann   slapp han å betale skatt. I 1659/60 er Jakob ført i leidangsmanntallet,   men uten beløp. I 1663/64 er han ført med 1 t korn og 9 mk ost i tiende.   I 1664/65 er han ført med pundsleidang.
Hvor Jakob var født har   vi ingen opplysning om. Jakob og Ole Mikkelsen Vaage var ansvarlig for   kirkeregnskaper fra St.Hans 1652 til tredjeårsdagen 1655. Han svarte i 1665 1 pd   i -Offertold- for gården Hol, og det samme for Sand. Han hadde vært til Vågan på   fiske og svarte ingen tiende. I sildetiende ga han 9 stamper eller 9 mk i penger.   Korn- og ostetiende var han som lensmann fritatt for. Derimot ga han 2 t korn og 18 mk   ost for gården Sand.
I følge matrikkelen 1666/67 fødde gården 12 kyr, 6 ungnaut,   10 sauer, 12 geiter og 2 hester. Utsæden var 9 t bygg. Samme år ga han    1 ort i proviantskatt. Jakob Andersen bodde på Hol, men brukte sin -fullgård-   Sand, og dessuten brukte han 1671 2 vog i Balstad og fra 1672 heile Balstad.   Jakob døde før 1678 da enka Maren Svendsdatter var fritatt for skatt.
  Var i flg. manntallet 1665 født ca. 1611 og bodde på Hol, men brukte også jorda   på Sand som var hans -Avlsgård-, og hadde der i 1665 tre fostersønner:   Jon Ev(ensen?) f. ca. 1652, Gunder Ev. f. ca. 1657 og Jon Ev. f. ca. 1657.   Jakob brukte på Sand 3 pd 4 mk i 1661.
Han svarte i 1663/64 tiende med 1 t korn   og 10 mk ost. Jakob ga i 1665 1 pd fisk i i offertold eller -bordhold- for Sand til   presten. Han svarte samme år 2 t korn og 18 mk ost i tiende. I 1667 ga han   1 ort i proviantskatt. Jakob er siste gang nevnt på Sand i 1676, da han svarte   leilendings-skatt for 2 vog med 1 dlr. 1 ort. Brukte 2 våg i Balstad fra ca.   1670. Han betalte i 1671 1 dlr. i Contributions- og leilendingsskatt. I 1674-76   brukte han heile Balstad gård

Maren Svendsdatter
d.efter 1695
     Ektefelle: Jakob Anderssen f.ca.1611 d.ca.1677
    Barn:
     1) Karen Jakobsdatter, d. 1721
     2) Guren Jakobsdatter f.1662 Hol d.1724
     3) Svend Jakobsen, f. 1657
     4) Anders Jakobsen f. efter 1665 d.1694
     5) Jakob Jakobsen, f. 1666
Notater:   Gift ca.1660
  Maren er i 1677/78 ført som eneoppsitter (bruker) på Barøy som fra 1682   brukes av sønnen Svend. Ho er i 1682 ført i leidangsmanntallet med   1 pd. I 1689 hadde ho krav i boet til Ole Størkersen Svendsgam.
  Maren er siste gang nevnt i 1695, da ho var fadder på barnebarnet   Jens Svendsen Barøy.

Rasmus Arvesen (Warberg)
f.1630 d.1675
   far : Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg)
   mor: NN. Schøller
     Ektefelle: Anne Hansdatter Nysted f.1640 d.1711 Tovik, Trondenes
    Barn:
     1) Mette Rasmusdatter Warberg f.1671, Prestegården, Trondenes. d.før 1730, Renså, Astafjord.
     2) Hans Rasmussen Warberg f.1673 Tjelde d.1749 Tjelde
Notater:   Deponerte fra Trondheim, immatrikulert ved Københavns Universitet 3. nov. 1651 under   navnet Erasmus Arvoni. Da visepastoren i   Trondenes, Ole Feld (Olaus Feldius Olai) i 1666 skulle foreta en reise til Bergen,   bad han sin -hæderlige og kiere medbroder Herr Rasmus Arfvesøn- om å lage et nytt   manntall for Trondenes. Og i presten Felds fravær forfattet han dette og underskrev   seg 6. aug. 1666: Rasmus Arffvedson. Et noe defekt segl finnes der også.
  En tid senere (ca. 1670?) ble han selv visepastor i Trondenes, og ble der til   sin død. Hans enke nevnes 1677-79.

Anne Hansdatter Nysted
f.1640 d.1711 Tovik, Trondenes
   far : Hans Nysted
   mor: Mette Andersdatter Bredal
     1.Ektefelle: Rasmus Arvesen (Warberg) f.1630 d.1675
    Barn:
     1) Mette Rasmusdatter Warberg f.1671, Prestegården, Trondenes. d.før 1730, Renså, Astafjord.
     2) Hans Rasmussen Warberg f.1673 Tjelde d.1749 Tjelde
     2.Ektefelle: Anders Nielsen Schjelderup f.24.apr. 1648 d.1692
    Barn:
     1) Rasmus Andersen Schjelderup, f.1680, Tromsø præstegård., d.1757, Skjervøy.
     2) Niels Andersen Schjelderup, f.1684, Prestegården i Trondenes., d.1744, Trondenes.
     3) Anne Katrine Andersdatter Schjelderup, f.1685, Trondenes., d.1767, Trondenes.
Notater:   Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete   (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at   presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.   Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp.   På lokket var initialene AHDN og innskrift: -Jesus   Christ er mit Liv. 1711-. Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik.   Kanskje var det hennes to menn ?   Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap.   Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i   Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.

Henrik Pedersen Munck
f.ca 1625, Lødingen d.25.mar.1670, Evenes prestegård, Ofoten
   far : Peder Eriksen
   mor: Gundele Pedersdatter
     Ektefelle: Anne Hansdatter Kruse f.18 dec.1634, Trondhjem d.19 dec.1702
    Barn:
     1) Johanne Henriksdatter Munck, f. 1663, Trondhjem
     2) Lucia Henriksdatter Munch f.4 mai 1665, Trondheim d.mars 1733 Tjelde, Kjeldebotn, Ballangen
     3) Peder Henriksen Munck, f. 1666, Trondhjem
     4) Ane Henriksdatter Munck, f. 1669, Evenes prestegård
     5) Henrik Henriksen Munck, f. 1670, Evenes
Notater:   Gift 18 nov.1663
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Anne Hansdatter Kruse
f.18 dec.1634, Trondhjem d.19 dec.1702
   far : Hans Ottesen Kruse
   mor: Lucie Olufsdatter
     1.Ektefelle: Henrik Pedersen Munck f.ca 1625, Lødingen d.25.mar.1670, Evenes prestegård, Ofoten
    Barn:
     1) Johanne Henriksdatter Munck, f. 1663, Trondhjem
     2) Lucia Henriksdatter Munch f.4 mai 1665, Trondheim d.mars 1733 Tjelde, Kjeldebotn, Ballangen
     3) Peder Henriksen Munck, f. 1666, Trondhjem
     4) Ane Henriksdatter Munck, f. 1669, Evenes prestegård
     5) Henrik Henriksen Munck, f. 1670, Evenes
    2.Ektefelle: Mads Olufsen Homle
    Barn:
     1) Trine Madsdatter Homle, f.1673, Nordland., d.1742, Torsken.
     2) Ellen Madsdatter Homle, f.1675, Evenes, d.1675
Notater:   Gift(1) 18 nov.1663
  Gift(2) 17 nov. 1672

Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Peder Raphaelsen (Har)
f.ca.1633 d.ca.1708
     Ektefelle: Marit (Jørgensdatter?)
    Barn:
     1) Ole Pedersen Har f.1664, Haukebø, Trondenes d.1716, Trondenes
     2) Rafael Pedersen Harr f.1666 Haukebø d.1742 Lavangen Sør
     3) Anders Pedersen Har f.1671, Haukebø, Trondenes d.1756
     4) Elen Debora Pedersdatter Har, f.1672, Trondenes., d.1767, Lødingen.
     5) Hans Pedersen Har f.1674
Notater:   Peder giftet seg med enken etter Ole Iversen på Haukebø i Trondenes, og flyttet dit,   men beholdt likevel jorda i Sør-Lavangen i Astafjord. Peder hadde en liten jekt på   8 lester som vesentlig ble brukt som føringsfartøy under fiskeriene.   I 1670 hadde han leid bort jekta til Peder Fredriksen, Sandtorg,   og Rasmus Andersen, Årbogen, som seilte med den til Finnmark. De forliste på turen,   og det ble ført en langvarig sak om erstatningsplikten. Peder forlangte 120   rdlr., men underretten tillkjente ham bare 50 rdlr. Denne dommen ble stadfestet av   lagtinget på Steigen 1679. Han skaffet seg senere nytt fartøy, og fortsatte   jektebruket til sin død.
  Det har vært skrevet meget om den nordnorske Har-slektens opprinnelse, og man har   antatt at det er sammenheng mellom denne og den gamle norske adelsætten   Haar til Gjersvik i Sunnhordland. Peder brukte aldri slektsnavnet, og det er ikke   umulig at det er hans kone som tilhørte Har-slekten. Muligvis beslektet med   Gilles Rafaelsdatter gift ca. 1630 med Anders Andersen Randers (1595-1669) på   Årbogen i Trondenes.   Nogen spekulerer i om han kan være identisk med -Peder, gift i Nordland-,   søn af borger i Trondheim Raphael Olsen (skifte 1645) og Elen Mogensdatter   (skifte 1639). En Christen Søfrensen nævnes som formynder for de mindreårige børn.   

Marit (Jørgensdatter?)
     1.Ektefelle: Ole Iversen f.1622, Haukebø, Trondenes d.1662, Haukebø, Trondenes
    Barn:
     1) Iver Olsen, f. 1658, Trondenes., d. 1744, Lødingen.
     2) Jørgen Olsen, f. 1660, Trondenes., d. 1741, Trondenes.
     2.Ektefelle: Peder Raphaelsen (Har) f.ca.1633 d.ca.1708
    Barn:
     1) Ole Pedersen Har f.1664, Haukebø, Trondenes d.1716, Trondenes
     2) Rafael Pedersen Harr f.1666 Haukebø d.1742 Lavangen Sør
     3) Anders Pedersen Har f.1671, Haukebø, Trondenes d.1756
     4) Elen Debora Pedersdatter Har, f.1672, Trondenes., d.1767, Lødingen.
     5) Hans Pedersen Har f.1674
Notater:   -
Kilde:   Nordlandsætta Hveding 1995, side 58
  Simon Ellefsen (web side)


Steen Pedersen
f.1640 Hol, Tjeldsund d.1717
Personen er oppført tidligere


John Olsen
f.1590
Personen er oppført tidligere


Madsdatter
f.Troms d.Troms
Personen er oppført tidligere

Mads?

Nils Larsen
f.1615 d.1695 Alvestad
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Lars f.1658
     2) Bertel Nilsen f.1670 d.1713
Notater:   -

Peder Hanssen Lind
f.1642 d.1721
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Jørgen Pedersen Lind f.1675 d.1752
     2) Hans Pedersen Lind f.1685
     3) John Pedersen Lind f.1688
Notater:   -

Iver Edissen
f.1640 Harbakken
   far : Edis Nilssen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Edis Iversen f.1666 Harbakken d.1740 Harbakken
Notater:   -


John Torbergsen
f.1600 Kila d.1672 Kila
Personen er oppført tidligere


Siri
f.Sandstrand d.1694 Kila
Personen er oppført tidligere


Mads Johnsen
f.1626 d.1687
Personen er oppført tidligere


Mette Madsdatter
f.ca 1630 Rogla, Harstad d.1708 Harstad
Personen er oppført tidligere

Johan ??


Edis Pedersen
f.1607 d.1669 Kilbotn, Trondenes.
Personen er oppført tidligere


Jakob Anderssen
f.ca.1611 d.ca.1677
Personen er oppført tidligere


Maren Svendsdatter
d.efter 1695
Personen er oppført tidligere


Rasmus Arvesen (Warberg)
f.1630 d.1675
Personen er oppført tidligere


Anne Hansdatter Nysted
f.1640 d.1711 Tovik, Trondenes
Personen er oppført tidligere


Henrik Pedersen Munck
f.ca 1625, Lødingen d.25.mar.1670, Evenes prestegård, Ofoten
Personen er oppført tidligere


Anne Hansdatter Kruse
f.18 dec.1634, Trondhjem d.19 dec.1702
Personen er oppført tidligere


Peder Raphaelsen (Har)
f.ca.1633 d.ca.1708
Personen er oppført tidligere


Marit (Jørgensdatter?)
Personen er oppført tidligere


Steen Pedersen
f.1640 Hol, Tjeldsund d.1717
Personen er oppført tidligere


John Olsen
f.1590
Personen er oppført tidligere


Madsdatter
f.Troms d.Troms
Personen er oppført tidligere

Mads?


Nils Larsen
f.1615 d.1695 Alvestad
Personen er oppført tidligere


Peder Hanssen Lind
f.1642 d.1721
Personen er oppført tidligere


Iver Edissen
f.1640 Harbakken
Personen er oppført tidligere


Engebret Halvorsen
f.1651 d.ca.1709
Personen er oppført tidligere


Berger Torgersen
f.ca.1622
Personen er oppført tidligere


Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
Personen er oppført tidligere


Anders 'den gamle' Olsen
f.1624
Personen er oppført tidligere

Tore


Berger Torgersen
f.ca.1622
Personen er oppført tidligere


Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
Personen er oppført tidligere


Ole Halvorsen
f.1640 Gustu
Personen er oppført tidligere

en kvinne fra Elstad i Ringebu

Nils


Peder Halvorsen
f.1640
Personen er oppført tidligere

Even


Engebret Audensen Søndre Bakken
f.Koppang, Stor-Elvdal d.Koppang, Stor-Elvdal
Personen er oppført tidligere

Anders


7. Tippoldeforeldre:

Halvor Olufsen (Olsen)
f.1606 d.1665
    Ektefelle:Marit
    Barn:
     1) Ole Halvorsen f.1640 Gustu
     2) Engebret Halvorsen f.1651 d.ca.1709
     3) Gjermund Halvorsen f.1652
Notater:   Han er den første kjente bruker på gården Gustu (Westgaard) i Storelvdal.
  

Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s.54, 423, 436

Marit

Torger Messelt
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Berger Torgersen f.ca.1622
Notater:   Brukte Nordstu Messelt omkring 1620
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 591

Tollef Eriksen
f.1617
   far : Erik Tollefsen
     Ektefelle: Ingier Olsdatter
    Barn:
     1) Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 607

Ingier Olsdatter
     Ektefelle: Tollef Eriksen f.1617
    Barn:
     1) Datter av Tollef Eriksen Søndre Messelt
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 607

Ole Nilsen


Torger Messelt
Personen er oppført tidligere


Tollef Eriksen
f.1617
Personen er oppført tidligere


Ingier Olsdatter
Personen er oppført tidligere


Halvor Olufsen (Olsen)
f.1606 d.1665
Personen er oppført tidligere

Marit

Halvor Pedersen
f.1618
   far : Peder Halvorsen Stai
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Peder Halvorsen f.1640
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 559

Auden Søndre Bakken
d.Koppang, Stor-Elvdal
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Engebret Audensen Søndre Bakken f.Koppang, Stor-Elvdal d.Koppang, Stor-Elvdal
Notater:   -
Kilde:   botillen.net

Mads Pedersen
f.1570 d.1618 Rogla
     Ektefelle:Gilles Rafaelsdatter
    Barn:
     1) Madsdatter f.Troms d.Troms
Notater:   Gift ca.1590

Gilles Rafaelsdatter
   far : Rafael?
     Ektefelle:Mads Pedersen f.1570 d.1618 Rogla
    Barn:
     1)Madsdatter f.Troms d.Troms
Notater:   -
Kilde:   

Johan
    Ektefelle: Ukjent
    Barn:
     1) John f.1630
     2) Henrik Johansen f.1638 d.1694 Sama
     3) Anders f.1643
Notater:   Gift ca.1628

Søren Eriksen
f.1598 d.1669
    Ektefelle: Ukjent
    Barn:
     1) Erik f.1630
     2) Ole f.1632
     3) Ukjent f.1638 Sama
Notater:   Gift ca.1625.
  Klokker til Trondenes i mer enn 30 år. Han brukte hele øvre Sama   i Trondenes som skatte- og landskyldfri klokkergård og mottok    pund fisk av hver gårdmann og 12 mark av hver husmann som lønn.

Torberg Johnsen
d.1640 Kila
    Ektefelle:
    Barn:
     1) John Torbergsen f.1600 Kila d.1672 Kila
Notater:   Gift ca.1598


John Olsen
f.1590
Personen er oppført tidligere


Madsdatter
f.Troms d.Troms
Personen er oppført tidligere

Mads?

Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg)
f.Danmark d.1651
     Ektefelle: NN. Schøller
    Barn:
     1) Rasmus Arvesen (Warberg) f.1630 d.1675
     2) Elisabeth Arensdatter
Notater:   Bosatt i Trondheim i 1643, skal ha vært dansk, sikkert fra Varberg i Halland.   Han var gift med en søsterdatter til Eylert Christophersen Schøller f. 1584 i Danmark.
  Arvid Torbergsen Warberg nevnes første gang i 1627-1628 og 1630-1631, da han er fører   av en skute tilhørende i Trondheim. I 1639 var han rådmann i Trondheim. Han døde ca. 1650.   Han var trolig nordlandshandler. I 1631 kalles han borger og innvåner i Trondheim.   Nielsen sier at han ble utnevnt til rådmann den 2. sept. 1639 [Nielsen (1956), s. 132].   Han nevnes i lensregnskapet som rådmann den 29. mai 1643 [lensr. 73.7], den 20. jan. 1644 [lensr. 73.7], den 17.   nov. 1645 [lensr. 81.5], den 10. jan. 1648 [lensr. 87,1] og siste gang den 26. mai 1651 [lensr. 98.2].4   Han overtok i 1631 Eilert Schøllers gård i Trondheim [Berg (1951), s. 271f.]
  Den 12. nov. 1631 utga han et gjeldsbevis på at han hadde 50 rdl   av de husarmes penger stående hos seg på rente, disse pengene hadde vært utlagt til   Maren Christensdatter salig Eilert Schøllerts enke. Han nevnes i lensregnskapet som   skipper og i 1637 førte han en skute. Han sees også å selge sild til lensherren og han   deltok i sildefisket i Bjugn.
Han var nok nordlandshandler. Ifølge Berg døde han ca. 1651.   Han må ha vært gift med en niese av Eilert Schøller da Arvid sier selv, i det ovenfor nevnte gjeldsbrevet av   1631, at Eilert var hans hustrus mors bror.   Han kan være identisk med en Anfind Torbersøn, der optræder som fadder 26. juli 1629 til   Christopher Caspersen Schøllers barnedåb.

NN. Schøller
   mor: NN Schøller
     Ektefelle: Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg) f.Danmark d.1651
    Barn:
     1) Rasmus Arvesen (Warberg) f.1630 d.1675
     2) Elisabeth Arensdatter
Notater:   Hun var en søsterdatter til Eylert Christophersen   Schøller i Danmark.

Hans Nysted
     Ektefelle: Mette Andersdatter Bredal
    Barn:
     1) Ole Hansen Nysted d.1679
     2) Anne Hansdatter Nysted f.1640 d.1711 Tovik, Trondenes
Notater:   Borger i Nysted, Lolland ?.
Kilde:   

Mette Andersdatter Bredal
   far : Anders Rasmussen Bredal
   mor: Anna Nielsdatter Friis
     Ektefelle: Hans Nysted
    Barn:
     1) Ole Hansen Nysted,d.1679, Liland borgerleie i Ofoten.
     2) Anne Hansdatter Nysted f.1640 d.1711 Tovik, Trondenes
Notater:   -

Peder Eriksen
d.ca 1644, Lødingen
   far : Erik Mogensen Blix
   mor: Birgitte Lauritsdatter Arctander
     Ektefelle: Gundele Pedersdatter d.Evenes prestegård
    Barn:
     1) Henrik Pedersen Munck f.ca 1625, Lødingen d.25.mar.1670, Evenes prestegård, Ofoten
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Gundele Pedersdatter
d.Evenes prestegård
   far : Peder Munch
     Ektefelle: Peder Eriksen d.ca 1644, Lødingen
    Barn:
     1) Henrik Pedersen Munck f.ca 1625, Lødingen d.25.mar.1670, Evenes prestegård, Ofoten
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Hans Ottesen Kruse
d.jan. 1667
   far : Otte Kruse
     Ektefelle: Lucie Olufsdatter d.1693
    Barn:
     1) Anne Hansdatter Kruse f.18 dec.1634, Trondhjem d.19 dec.1702
     2) Oluf Hansen Kruse
     3) Maren Hansdatter Kruse
Notater:   Eide handelsleiet Frelsøy i Nærøy.
Kilde:   Simon Ellefsen (web side)

Lucie Olufsdatter
d.1693
   far : Ole Jonsen (Olof Joensen)
   mor: Anna Jensdatter Bull
     Ektefelle: Hans Ottesen Kruse d.jan. 1667
    Barn:
     1) Anne Hansdatter Kruse f.18 dec.1634, Trondhjem d.19 dec.1702
     2) Oluf Hansen Kruse
     3) Maren Hansdatter Kruse
Notater:   -


Mads Pedersen
f.1570 d.1618 Rogla
Personen er oppført tidligere


Gilles Rafaelsdatter
Personen er oppført tidligere

Edis Nilssen
f.1620 Harbakken d.1703 Harbakken
   far : Nils Pedersen
   mor: Anne Reiersdatter
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Iver Edissen f.1640 Harbakken
     2) Ole f.1649
Notater:   -


Torberg Johnsen
d.1640 Kila
Personen er oppført tidligere


John Olsen
f.1590
Personen er oppført tidligere


Madsdatter
f.Troms d.Troms
Personen er oppført tidligere

Mads?


Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg)
f.Danmark d.1651
Personen er oppført tidligere


NN. Schøller
Personen er oppført tidligere


Hans Nysted
Personen er oppført tidligere


Mette Andersdatter Bredal
Personen er oppført tidligere


Peder Eriksen
d.ca 1644, Lødingen
Personen er oppført tidligere


Gundele Pedersdatter
d.Evenes prestegård
Personen er oppført tidligere


Hans Ottesen Kruse
d.jan. 1667
Personen er oppført tidligere


Lucie Olufsdatter
d.1693
Personen er oppført tidligere


Mads Pedersen
f.1570 d.1618 Rogla
Personen er oppført tidligere


Gilles Rafaelsdatter
Personen er oppført tidligere


Edis Nilssen
f.1620 Harbakken d.1703 Harbakken
Personen er oppført tidligere


Halvor Olufsen (Olsen)
f.1606 d.1665
Personen er oppført tidligere

Marit


Torger Messelt
Personen er oppført tidligere


Tollef Eriksen
f.1617
Personen er oppført tidligere


Ingier Olsdatter
Personen er oppført tidligere

Ole Nilsen


Torger Messelt
Personen er oppført tidligere


Tollef Eriksen
f.1617
Personen er oppført tidligere


Ingier Olsdatter
Personen er oppført tidligere


Halvor Olufsen (Olsen)
f.1606 d.1665
Personen er oppført tidligere

Marit


Halvor Pedersen
f.1618
Personen er oppført tidligere


Auden Søndre Bakken
d.Koppang, Stor-Elvdal
Personen er oppført tidligere


8. Tippoldeforeldre:

Erik Tollefsen
   far : Tollef Arnesen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Tollef Eriksen f.1617
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 607


Erik Tollefsen
Personen er oppført tidligere

Peder Halvorsen Stai
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Halvor Pedersen f.1618
Notater:   Bruker i 1632
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdalen side 559

Rafael?


Mads Pedersen
f.1570 d.1618 Rogla
Personen er oppført tidligere


Gilles Rafaelsdatter
Personen er oppført tidligere

NN Schøller
   far : Christopher Iversen Schøller
   mor: Karen Hansdatter
    Ektefelle:
    Barn:
     1) NN. Schøller
Notater:   Dette kan være en ukjent datter, eller en av de kjente.

Anders Rasmussen Bredal
f.1578, Vejle ? d.17 feb. 1630
   far : Rasmus Nielsen Bredal
     1.Ektefelle: Anna Nielsdatter Friis d.6.jul.1623
    Barn:
     1) Peder Andersen Bredal, f. 1600, d. 1660
     2) Mads Bredal, d. 1685
     3) Ole Andersen Bredal, f. 1602
     4) Erik Andersen Bredal, f. 1607, Rudkøbing, d. 1672, Trondheim.
     5) Albert Andersen Bredal, f. 1610, d. 1645
     6) Mette Andersdatter Bredal
    2.Ektefelle:Abigael Christensdatter
Notater:   I 1595 var han kapellan i Veile og fikk da forleningsbrev på Kronens part av   korntienden av Nykirke sogn i Nörvongs herred, kvitt og fritt.   Anders Bredal siges at være født i Vindinge ved Vejle 1578. J.Bloch skriver dog,   at han blev født -udi Weyle Købstad-, og dette sandsynliggøres ved, at han   underskrev sig Anders Bredal Vedele, hvilket Bloch selv har set. Han   blev Sognepræst i Rudkøbing 1597, blev Provst [i Nørre herred] 1604 og døde i   Embedet 1630. Som rimeligvis alle de foregaaende og efterfølgende Præster,   der døde her før 1805, blev ogsaa han begravet i Kirkens Kor, og han fik over   sig lagt en Ligsten, som desværre igen blev optaget i 1691. Kirkebogen meddeler   herom, skrevet af Sognepræsten Niels Giødsøn: -Dette stod skrevet paa den Sten,   som blev optaget udi Koret i Rudkiøbings Kirke, og Gud ved, det var   meget mod min Vilje. Den blev optagen VI 7bris 1691. -o- Jeg veed,   at min Fresere lefver hos Faderens høyre Haand oc troer han skal i sin   Herlighed igienkomme beskiket Dommere af Gud ofver levende oc døde, oc saa skal jeg see   hannem af mit Kiød. Joh. XIV: Matth. XXV: Act. XX. -o-   Her ligger begraven hæderlig og vellærde Mand Her Anders Bredal Vedle, Provst og   Sogneprest udi Rudkiøbing, som christeligen i Herren hensof Anno 1630 den 17. Febr.   udi hans Alders 52 Aar og udi hans Embedis 32 Aar, disligeste hans kierre   Hustrug erlig oc gudfrygtig Quinde Anne Niels Datter, som saligen i Herren   døde 1623 den 6 Julij-. [Kirkebog 1691, Fol. 373b.] Anders Bredal var gift 2 Gange.   Hans første Hustru var Anne Nielsdatter, der døde 1623, og det var kun med Betænkelighed,   at han paany indtraadte i Ægteskab, antagelig i 1626, med Abigael Christiansdatter.
  J.Bloch mener dog, at hun hed Abigael Christensdatter, og   han fortæller, at Anders Bredal d. 12. Maj 1626 raadførte sig med Biskoppen,   før han tog den endelige Beslutning. Abigael overlevede Anders Bredal og giftede   sig med hans Efterfølger Lauritz Jacobsen. J.Bloch meddeler desuden, at Mag. Alb.   Thura i hist. litt. Danorum, p. 379, regner Anders Bredal som en af de danske Poeter, og at han i 1610 lod   udgive en Ligprædiken over Fru Anne Rønnow, Hr. Erich Hardenbergs. Byfoged Friederichsen indsendte i 1720 en   Skrivelse til Biskoppen, hvori han bl.a. gør Rede for de Epitafier, som paa dette Tidspunkt fandtes i   Rudkøbing Kirke. Der var 8 ialt, og Friederichsen nævner dem alle samt meddeler, hvem   de var ophængt over eller skænket af.
Et af disse Epitafier var ophængt til   Minde over Provst Anders Bredal. Friederichsen skriver herom: -Først eet over Sakristidøren,   som sal. Dr. Erich Bredal, Biskop i Norge, haver ladet opsætte over sin salig Fader, sal. Hr. Anders   Bredal, som var Sognepræst her udi Sognene og Provst udi Herredet, Anno 1633-. At Bredal efter sin Død fik sit   Epitafium, er altsaa sikkert nok, og iflg. Friederichsens Redegørelse synes det ogsaa at have været det eneste   Præste-Epitafium, som fandtes i 1720. Af de omtalte Epitafier er der endnu bevaret 2, som begge hænger   paa Kirkens Sydvæg, og da det ene af disse, er ophængt til Minde om en Præst, er det nærliggende at slutte,   at det er Provst Anders Bredals Epitafium, der her er bevaret [Epitafiet er gengivet fotografisk i bogen.]

Anna Nielsdatter Friis
d.6.jul.1623
     Ektefelle: Anders Rasmussen Bredal f.1578, Vejle ? d.17 feb. 1630
    Barn:
     1) Peder Andersen Bredal, f. 1600, d. 1660
     2) Mads Bredal, d. 1685
     3) Ole Andersen Bredal, f. 1602
     4) Erik Andersen Bredal, f. 1607, Rudkøbing, d. 1672, Trondheim.
     5) Albert Andersen Bredal, f. 1610, d. 1645
     6) Mette Andersdatter Bredal
Notater:   -

Erik Mogensen Blix
f. ca 1550, Jemtland, Sverige d.1637, Faxnälden, Näskott, Jemtland
   far : Mogens Olofson Blix
     Ektefelle:Birgitte Lauritsdatter Arctander f.9 jan 1555, Trondheim d.1628, Häggen, Oviken, Jemtland
    Barn:
     1) Peder Eriksen d.ca 1644, Lødingen
Notater:   Provst og Præst til Øvigen.
  Var kapellan til Oviken 1566 og blev, antagelig 1572, sogneprest sammesteds   og provst i Jemtland, hvor han døde.
  Hr. Erik eiet blandt andet Skottgården i sognet. Av barnene kjender man med   sikkerhet tre sønner og en datter, men der har utvilsomt været mange flere.   I et odelsmandtal av 1624 (lensregnsk.) opføres som eiere av en gaard Åsen   i Oviken følgende: Mester Hans Søfrenssøn, skolemester i Trondhjem,   hr. Laurits Erikssøn, Jens Nilssøn, Jens Mogenssøn, Elin Eriksdatter og   Adelus Eriksdatter. - Denne hr. Laurits Erikssøn maa utvilsomt være hr.   Erik Mogenssøns søn av dette navn som paa denne tid var kapellan i Oviken.   Da nu mag. Hans Søfrenssøn, rektor, senere lektor ved Trondhjems   Katedralskole, var gift med en Gjertrud Eriksdatter, er det meget   sandsynlig at alle de nævnte er barn og svigerbarn av hr. Erik.

Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Birgitte Lauritsdatter Arctander
f.9 jan 1555, Trondheim d.1628, Häggen, Oviken, Jemtland
   far : Laurits Nilsen Arctander
   mor: Magdalene Sigurdsdatter
     Ektefelle:Erik Mogensen Blix f. ca 1550, Jemtland, Sverige d.1637, Faxnälden, Näskott, Jemtland
    Barn:
     1) Peder Eriksen d.ca 1644, Lødingen
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Peder Munch
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Gundele Pedersdatter d.Evenes prestegård
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Otte Kruse
f.ca 1550 d..1630 Trondheim
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Alhed Ottesdatter Kruse
     2) Hans Ottesen Kruse d.jan. 1667
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Ole Jonsen (Olof Joensen)
f.ca 1570, Alsen, Jemtland d.1621, Meldal
   far : Joen Gunnarsson
   mor: Anna Olofsdatter
     Ektefelle: Anna Jensdatter Bull f.Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag d.Meldal i Sør-Trøndelag
    Barn:
     1) Ellen Olsdatter, d. 1654
     2) Anna Olsdatter
     3) Lisbeth Olsdatter
     4) Barbra Olsdatter
     5) Lucie Olufsdatter d.1693
     6) Ingeborg Olsdatter
     7) Margrete Olsdatter
Notater:   Sogneprest til Meldal.
  Kaplan i Støren 1580 (?), sogneprest i Meldal 1590-1621.   Enligt altartavlan i Støren kyrka hade Olof och Anne 1 son   och 9 döttrar.

Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 402
  Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Anna Jensdatter Bull
f.Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag d.Meldal i Sør-Trøndelag
   far : Jens Anderssøn Bull
   mor: Lucie Jensdatter
     Ektefelle: Ole Jonsen (Olof Joensen) f.ca 1570, Alsen, Jemtland d.1621, Meldal
    Barn:
     1) Ellen Olsdatter, d. 1654
     2) Anna Olsdatter
     3) Lisbeth Olsdatter
     4) Barbra Olsdatter
     5) Lucie Olufsdatter d.1693
     6) Ingeborg Olsdatter
     7) Margrete Olsdatter
Notater:   Hon hade pantsatt en guldring enligt Anne Arentsdatter   och Jens Larsens i Lillefosens skifte 7.aug.1682.

Rafael?

Nils Pedersen
f.1600 d.1655 Harbakken
     Ektefelle: Anne Reiersdatter f.1600 d.1662 Harbakken
    Barn:
     1) Edis Nilssen f.1620 Harbakken d.1703 Harbakken
Notater:   -

Anne Reiersdatter
f.1600 d.1662 Harbakken
     Ektefelle: Nils Pedersen f.1600 d.1655 Harbakken
    Barn:
     1) Edis Nilssen f.1620 Harbakken d.1703 Harbakken
Notater:   -


Mads Pedersen
f.1570 d.1618 Rogla
Personen er oppført tidligere


Gilles Rafaelsdatter
Personen er oppført tidligere


NN Schøller
Personen er oppført tidligere


Anders Rasmussen Bredal
f.1578, Vejle ? d.17 feb. 1630
Personen er oppført tidligere


Anna Nielsdatter Friis
d.6.jul.1623
Personen er oppført tidligere


Erik Mogensen Blix
f. ca 1550, Jemtland, Sverige d.1637, Faxnälden, Näskott, Jemtland
Personen er oppført tidligere


Birgitte Lauritsdatter Arctander
f.9 jan 1555, Trondheim d.1628, Häggen, Oviken, Jemtland
Personen er oppført tidligere


Peder Munch
Personen er oppført tidligere


Otte Kruse
f.ca 1550 d..1630 Trondheim
Personen er oppført tidligere


Ole Jonsen (Olof Joensen)
f.ca 1570, Alsen, Jemtland d.1621, Meldal
Personen er oppført tidligere


Anna Jensdatter Bull
f.Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag d.Meldal i Sør-Trøndelag
Personen er oppført tidligere

Rafael?


Nils Pedersen
f.1600 d.1655 Harbakken
Personen er oppført tidligere


Anne Reiersdatter
f.1600 d.1662 Harbakken
Personen er oppført tidligere


Erik Tollefsen
Personen er oppført tidligere


Erik Tollefsen
Personen er oppført tidligere


Peder Halvorsen Stai
Personen er oppført tidligere


9. Tippoldeforeldre:

Tollef Arnesen
   far : Arne Tollefsen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Erik Tollefsen
     2) Arne Tollefsen
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 607


Tollef Arnesen
Personen er oppført tidligere

Rafael?

Christopher Iversen Schøller
f.1534 Kiel, Tyskland d.1594, Ribe, Danmark
   far : Iver Schøller
     Ektefelle: Karen Hansdatter f.ca.1540 d.1592
    Barn:
     1) Iver Christophersen Schøller, f. 1568, d. 1620, Køge
     2) Hans Christophersen Schøller, f. 1570, d. 1624
     3) Else Christophersdatter Schøller, f. 1572, d. 1622
     4) Eiler Christophersen Schøller, f. 1574
     5) Karen Christophersdatter Schøller, f. 1577, d. 1622
     6) Anne Christophersdatter Schøller f.1579 d.1637 Nakskov
     7) Caspar Christophersen Schøller f.28 jan. 1582 d.6 mai 1661
     8) Eiler Christopherssøn Schøller f.1584 Ribe, paa Søndag før Pintze Tid mellem 2 og 3 Slet. d.1628 Varberg
     9) Maren Christophersdatter Schøller, f. 1585, d. 1622
     X) NN Schøller
Notater:   Anno 1534 er min Farfader Christoffer Schøller fød til Verden. Anno 1547 satte hans Fader Iver Schøller   hannem til en Borgemester udi Kiil ved Navn Christianus Griip, hannem tiente han trei Aar, saa reyste   bem^te^ Borgemester med en Tyrcken Stat til Celle udi Landt Lüneberg, huor han var med hannem og   vaar der udi Selskab 10 riidende og 4 stattelige Heste for vognen, som denne Stat fremførde,   huor samme Borgemester han døde, ellers skulde samme penger bleven førte til Halberstat, der annammede   Hertzogen af Lüneburgs Cantzler Baltzer Clemner bem^te^ penger af dennem og førte dennem til Halberstat;   den Tid den fromme Mand fornam intet liv at forvente, da skickede han Bud til   Hr. Cantzler Balthasar Klemner og Hr. Evert Møller, som siden blef Borgemester udi Hamburg,   hos hannem bestilte han hannem udi tjeneste til hans Fader Hr. Evert Møller Høvidsmand paa Ritzen   Byttel udi Landt Holstein, der var han et Aar, siiden blef han forskreven til sin Føde Bye Kiil og   blef der strax Slotsskriverens Tjenere ved Nafn Johannes Skomager, huor han tiente tuende Aar,   siiden kom han til Gram til Erlig og Velb.
Mand Detleff von Bockwalt, huor han hans Velbhd tiente   udi 11 Aars Tiid. Han overgik en uløckelig ildebrand i Ribe, huor han mistede 16 gaarde foruden mange andre   midler, hans børn blefe derover adsprete og til Throndhiem kom trende af hans Sønner.
  Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis vaar min Farfaders Bryllup med min Farmoder   Karen sal.
Hans Andersøns fordum Raadmand udi Ribe hans Datter, huis Siæl Gud være   naadig, som hafde en christelig Afskeed fra Verden og lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger,   huilcke aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre. [Eiler Schøller (1628-1705)].   Terpager siger (Ripæ cimbr. S. 640), at han var Slotsskriver paa Riberhus, dog har afd.   Overlærer Kinch i sine Undersøgelser af Ribe Historie aldrig funden ham nævnt saaledes;   naar Lengnick kalder ham Amtsskriver er dette galt, da denne Stilling først forekommer efter 1660.

Karen Hansdatter
f.ca.1540 d.1592
   far : Hans Anderssøn
     Ektefelle: Christopher Iversen Schøller f.1534 Kiel, Tyskland d.1594, Ribe, Danmark
    Barn:
     1) Iver Christophersen Schøller, f. 1568, d. 1620, Køge
     2) Hans Christophersen Schøller, f. 1570, d. 1624
     3) Else Christophersdatter Schøller, f. 1572, d. 1622
     4) Eiler Christophersen Schøller, f. 1574
     5) Karen Christophersdatter Schøller, f. 1577, d. 1622
     6) Anne Christophersdatter Schøller f.1579 d.1637 Nakskov
     7) Caspar Christophersen Schøller f.28 jan. 1582 d.6 mai 1661
     8) Eiler Christopherssøn Schøller f.1584 Ribe, paa Søndag før Pintze Tid mellem 2 og 3 Slet. d.1628 Varberg
     9) Maren Christophersdatter Schøller, f. 1585, d. 1622
     X) NN Schøller
Notater:   Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis vaar min Farfaders Bryllup   med min Farmoder Karen sal. Hans Andersøns fordum Raadmand udi Ribe   hans Datter, huis Siæl Gud være naadig, som hafde en christelig   Afskeed fra Verden og lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger,   huilcke aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre.

Rasmus Nielsen Bredal
d.20 aug. 1602
   far : Niels Bredal
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Jens el. Johan Rasmussen Bredal, d. 1628
     2) Peder Rasmussen Bredal, d. 1641
     3) Anders Rasmussen Bredal f.1578, Vejle ? d.17 feb. 1630
     4) Nils Rasmussen Bredal, d. 1625
     5) Mads Rasmussen Bredal
Notater:   Når han er födt vites ikke. Han var först prest i Tyregod,   Veile amt, kom siden til Veile og var hörer i sin fars tid og   ble så sogneprest i Vinding. Samtidig var han skolemester i Veile.
  I 1573 omtales han som skolemester og det samme i 1591. Men i   1580-1583 og 1594 var hans tittel sogneprest, i de dokumenter som   handler om hans avlönning.

Mogens Olofson Blix
f.ca 1530
   far : Olav Guttormsen
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Erik Mogensen Blix f. ca 1550, Jemtland, Sverige d.1637, Faxnälden, Näskott, Jemtland
Notater:   Muligens samme person som Mogens (Blix)
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Laurits Nilsen Arctander
f.1527, Trondheim d.9 nov 1596, Gjemstad, Stjørdal
   far : Niels Lauritsen
   mor: Birgitta Laurentsdatter
     Ektefelle: Magdalene Sigurdsdatter f.1536, Værdal d.19 nov 1595, København, Danmark
    Barn:
     1) Birgitte Lauritsdatter Arctander f.9 jan 1555, Trondheim d.1628, Häggen, Oviken, Jemtland
Notater:   gravlagt Stjørdal kirke, Stjørdal
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Magdalene Sigurdsdatter
f.1536, Værdal d.19 nov 1595, København, Danmark
   far : Sigurd Amundsen
   mor: Margrethe Hansdatter
     Ektefelle: Laurits Nilsen Arctander f.1527, Trondheim d.9 nov 1596, Gjemstad, Stjørdal
    Barn:
     1) Birgitte Lauritsdatter Arctander f.9 jan 1555, Trondheim d.1628, Häggen, Oviken, Jemtland
Notater:   gravlagt Stjørdal kirke, Stjørdal
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Joen Gunnarsson
   far : Gunnar Hemmingsson
     Ektefelle: Anna Olofsdatter
    Barn:
     1) Gunder Joenssen
     2) Joen Joenssen
     3) Ole Jonsen (Olof Joensen) f.ca 1570, Alsen, Jemtland d.1621, Meldal
     4) Morten Joenssen
     5) Maritte Joensdatter
     6) Beritte Joensdatter
     7) Ingfred Joensdatter
Notater:   Levde i 1585
  Far er sansynligvis Gunnar Hemmingsson.

Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 401

Anna Olofsdatter
   far : Olof Joensson
     Ektefelle: Joen Gunnarsson
    Barn:
     1) Gunder Joenssen
     2) Joen Joenssen
     3) Ole Jonsen (Olof Joensen) f.ca 1570, Alsen, Jemtland d.1621, Meldal
     4) Morten Joenssen
     5) Maritte Joensdatter
     6) Beritte Joensdatter
     7) Ingfred Joensdatter
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 401

Jens Anderssøn Bull
f.før 1550, Danmark d.1610, Støren
   far : Anders Bull
     Ektefelle: Lucie Jensdatter f.1567 Jylland d.1657
    Barn:
     1) Jørgen Jensen Bull
     2) Jens Jensen Bull
     3) Anders Jenssøn Bull
     4) Anna Jensdatter Bull f.Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag d.Meldal i Sør-Trøndelag
     5) Karen Jensdatter Bull
     6) Maren Jensdatter Bull
     7) Sara Jensdatter Bull
Notater:   Sogneprest til Støren Etter tradisjon skal han være av   engelsk adelig herkomst. Han forlenedes 26. maj 1581   Kongetiende af Størens Prestegjæld, for hvilken han 22. mar.   1591 findes at have kvitteret. Var sogneprest i Støren i   30 år fre til sin død. Regnes som opphav til den   Nordenfjeldske slekten Bull.
  Hr. Jens Andersön som var först Skibs-Prest men blev siden   Prest paa Stören og Provst og havde til Hustrue Lucia   Jensdatter af Jylland.

Lucie Jensdatter
f.1567 Jylland d.1657
   far : Jens
     Ektefelle: Jens Anderssøn Bull f.før 1550, Danmark d.1610, Støren
    Barn:
     1) Jørgen Jensen Bull
     2) Jens Jensen Bull
     3) Anders Jenssøn Bull
     4) Anna Jensdatter Bull f.Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag d.Meldal i Sør-Trøndelag
     5) Karen Jensdatter Bull
     6) Maren Jensdatter Bull
     7) Sara Jensdatter Bull
Notater:   Fra Jylland
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 431

Rafael?


Christopher Iversen Schøller
f.1534 Kiel, Tyskland d.1594, Ribe, Danmark
Personen er oppført tidligere


Karen Hansdatter
f.ca.1540 d.1592
Personen er oppført tidligere


Rasmus Nielsen Bredal
d.20 aug. 1602
Personen er oppført tidligere


Mogens Olofson Blix
f.ca 1530
Personen er oppført tidligere


Laurits Nilsen Arctander
f.1527, Trondheim d.9 nov 1596, Gjemstad, Stjørdal
Personen er oppført tidligere


Magdalene Sigurdsdatter
f.1536, Værdal d.19 nov 1595, København, Danmark
Personen er oppført tidligere


Joen Gunnarsson
Personen er oppført tidligere


Anna Olofsdatter
Personen er oppført tidligere


Jens Anderssøn Bull
f.før 1550, Danmark d.1610, Støren
Personen er oppført tidligere


Lucie Jensdatter
f.1567 Jylland d.1657
Personen er oppført tidligere


Tollef Arnesen
Personen er oppført tidligere


Tollef Arnesen
Personen er oppført tidligere


10. Tippoldeforeldre:

Arne Tollefsen
f.ca.1500 d.1570
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Tollef Arnesen
     2) Ole Arnesen
Notater:   -
Kilde:   Bygdebok for Stor-Elvdal s. 607


Arne Tollefsen
f.ca.1500 d.1570
Personen er oppført tidligere

Iver Schøller
f.ca.1500 d.1547 Kiel
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Christopher Iversen Schøller f.1534 Kiel, Tyskland d.1594, Ribe, Danmark
Notater:   Ridder fra Mähren. Kom til Ribe i kongens tjeneste
  Stamfaren Iver Schøller levde på 1500-tallet og var sannsynligvis fra Mähren i Czechlovakia.
  Han flyttet siden til Kiel, hvor han døde.
  Hans våpenskjold var et rødt kors på sølv bunn. Hjelmen hadde også et rødt kors.

Hans Anderssøn
d.før 1567
   far : Anders Poulsen
   mor: ????? Nielsdatter Krämer
    Ektefelle:.
    Barn:
     1) Karen Hansdatter f.ca.1540 d.1592
Notater:   Rådmann i Ribe

Niels Bredal
d.1579
    Ektefelle:?
    Barn:
     1) Rasmus Nielsen Bredal d.20 aug. 1602
Notater:   I landsbyen Bredal i Engum sogn i nærheten av Veile forekom omkring   år 1500 en Palle Bredal som rådmann. Ved samme tid var Jens Bredal   kapellan til Hellig Kors alter i Veile. Han döde 1522. I siste halvdel   av 1500 årene var en Jens Bredal prest i Gaarslev herred. Om disses   innbyrdes slektskapsforhold vites ikke noe, heller ikke om de var i slekt   med nedennevnte Niels Bredal, men det antas av Holger Rørdam. Niels Bredal.   Når og hvor han er födt er ukjent. Men han tilbragte hele sitt liv i   Veile og er visstnok födt i landsbyen Bredal.
I en opptegnelse fra 1635   heter det om ham: -Niels Bredal som haver været her i Byen i Klosteret en   Munkling, dog udi sine Grammaticalia ved fundereret, giftede sig, efter   Brödrene vare borte. Ble siden satt til Skolemester, og var i den Bestilling   over 50 Aar.- I 1526 ble han sogneprest i Vinding, men fortsatte som og var   den förste rektor ved Veile latinskole. Det heter om ham i en noe senere   skildring at -hederlig og vellærde mann, hr. Niels Bredal, fordum Skolemester   var en fin lærd og skikkelig mann til ungdommens optugtelse.- Han har   efterlatt sig flere litterære arbeider. Best kjent av disse er hans i 1568   utkomne "Börnespejl". Det er det förste pedagogiske skrift som vites avfattet   på dansk. Det er av stor kulturhistorisk betydning og flittig sitert i   Troels Lund (Daglig Liv i Norden).
1894 kom det en ny utgave av H.F. Rørdam   med en kort historisk innledning. Begge utgaver er nu sjeldne. Hvem han var   gift med er ikke på det rene. Heller ikke kjennes hans dödsår med sikkerhet.   Men det må være inntrådt mellem 1578 og 1580. Den 27. juni 1578 fikk han nemlig   forleningsbrev på avgiften av Kronens part av korntienden av Hoer sogn i   Nörrejylland, kvitt og fritt. Det heter ved den anledning at han -i lang   tid med flid har forestått skolemesterembedet i Veile, men for noen tid   siden har måttet frasi sig det formedelst alderdom og skröpelighet.-   Den 15. november 1578 utgår åpent brev at Niels Bredal, der på det nærmeste   har tilbragt hele sin tid med at optugte ungdommen i skolen i Veile og nu   av bispen i Ribe har fått löfte om at bli degn i Gafuerslund sogn ved Veile,   straks må få dette degneembede når den gamle degn, som nu har det, dör og   må beholde det sålenge han lever. Den 22. desember 1578 heter det i et åpent   brev at Niels Bredals efterfölger som skolemester skal ha den tiende som   Bredal er forlenet med efter hans død. Men den gang levet han.
  Den 29. januar 1580 sies at degnen Niels Bredal i Veile -nylig er död-.   Hans dödsår må derfor antagelig settes til 1579 med stor sikkerhet.

Olav Guttormsen
f.Faxnälden, Näskott, Jemtland d.etter 1513, Faxnälden, Näskott, Jemtland
   far : Guttorm Johnson
   mor: ??? Olavsdatter
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Mogens Olofson Blix f.ca 1530
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Niels Lauritsen
f.ca 1490, Sjelland, Danmark d.1554 København
     Ektefelle: Birgitta Laurentsdatter f.Sjelland, Danmark d.Trondheim
    Barn:
     1) Laurits Nilsen Arctander f.1527, Trondheim d.9 nov 1596, Gjemstad, Stjørdal
     2) Peder Nielsen (Arctander) f.1533, Trondheim. d.12 okt.1609, Trondheim.
Notater:   Stilling: Byfogd og rådmann i Trondhjem. Borgermester   fra 1537 (Trondhjems Han var fød i Sielland, kom i   Tieneste hos Erkebisp Oluf Engelbrechtson i Tronhiem   udi Byens Bestilling. Efter Bispens Bortrømmelse 1537,   blev han af Kong Christian III sat som første   Borgemester fra 1537. Han var paa Tronhiems Bedste   3 Gange i Kiøbenhavn, hvor han døde
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Birgitta Laurentsdatter
f.Sjelland, Danmark d.Trondheim
     Ektefelle: Niels Lauritsen f.ca 1490, Sjelland, Danmark d.1554 København
    Barn:
     1) Laurits Nilsen Arctander f.1527, Trondheim d.9 nov 1596, Gjemstad, Stjørdal
     2) Peder Nielsen (Arctander) f.1533, Trondheim. d.12 okt.1609, Trondheim.
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Sigurd Amundsen
f.ca 1490, Salthammer, Skogn d.1573, Verdal
   far : Amund Gjertsen
   mor: ?? Ottarsdatter
     Ektefelle: Margrethe Hansdatter f.ca 1500 d.1573?, Verdal
    Barn:
     1) Magdalene Sigurdsdatter f.1536, Værdal d.19 nov 1595, København, Danmark
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Margrethe Hansdatter
f.ca 1500 d.1573?, Verdal
     Ektefelle: Sigurd Amundsen f.ca 1490, Salthammer, Skogn d.1573, Verdal
    Barn:
     1) Magdalene Sigurdsdatter f.1536, Værdal d.19 nov 1595, København, Danmark
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Gunnar Hemmingsson
   far : Hemming Pedersson
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Morten Gunnarsson
     2) Joen Gunnarsson
     3) Olof Gunnarsson
Notater:   Far er sansynligvis Hemming NN (Pedersson)
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 400

Olof Joensson
f.Bjärme Jämtland d.etter 1539 Rödön Jämtland
   far : Jens Kettilsson
   mor: Ingrid Jensdatter Skanke
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Mogens Olofsson (Blix) f.1525
     2) Anna Olofsdatter
Notater:   Sansynlig far er Jens Kettilsson.
  Kyrkoh. i Rödön 1532-39

Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 431
  Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen
  Olav Arne Korsnes

Anders Bull
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Jens Anderssøn Bull f.før 1550, Danmark d.1610, Støren
Notater:   Prest i Fyen

Jens


Iver Schøller
f.ca.1500 d.1547 Kiel
Personen er oppført tidligere


Hans Anderssøn
d.før 1567
Personen er oppført tidligere


Niels Bredal
d.1579
Personen er oppført tidligere


Olav Guttormsen
f.Faxnälden, Näskott, Jemtland d.etter 1513, Faxnälden, Näskott, Jemtland
Personen er oppført tidligere


Niels Lauritsen
f.ca 1490, Sjelland, Danmark d.1554 København
Personen er oppført tidligere


Birgitta Laurentsdatter
f.Sjelland, Danmark d.Trondheim
Personen er oppført tidligere


Sigurd Amundsen
f.ca 1490, Salthammer, Skogn d.1573, Verdal
Personen er oppført tidligere


Margrethe Hansdatter
f.ca 1500 d.1573?, Verdal
Personen er oppført tidligere


Gunnar Hemmingsson
Personen er oppført tidligere


Olof Joensson
f.Bjärme Jämtland d.etter 1539 Rödön Jämtland
Personen er oppført tidligere


Anders Bull
Personen er oppført tidligere

Jens


Arne Tollefsen
f.ca.1500 d.1570
Personen er oppført tidligere


Arne Tollefsen
f.ca.1500 d.1570
Personen er oppført tidligere


11. Tippoldeforeldre:

Anders Poulsen
     Ektefelle: ????? Nielsdatter Krämer
    Barn:
     1) Hans Anderssøn d.før 1567
     2) Lambert Pulsen
     3) Poul Poulsen
Notater:   Borger i Ribe

????? Nielsdatter Krämer
   far : Niels Krämer
     Ektefelle: Anders Poulsen
    Barn:
     1) Hans Anderssøn d.før 1567
     2) Lambert Pulsen
     3) Poul Poulsen
Notater:   -

Guttorm Johnson
f.Ångstad, Jemtland d.før 1494, Ångstad, Jemtland
   far : John Mogensen Blix
   mor: ? Gutzormdatter
     Ektefelle: ??? Olavsdatter f.Ångstad, Jemtland d.Ångstad, Jemtland
    Barn:
     1) Olav Guttormsen f.Faxnälden, Näskott, Jemtland d.etter 1513, Faxnälden, Näskott, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

??? Olavsdatter
f.Ångstad, Jemtland d.Ångstad, Jemtland
     Ektefelle: Guttorm Johnson f.Ångstad, Jemtland d.før 1494, Ångstad, Jemtland
    Barn:
     1) Olav Guttormsen f.Faxnälden, Näskott, Jemtland d.etter 1513, Faxnälden, Näskott, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Amund Gjertsen
f.Hallen, Verdal d.Salthammer, Skogn
   far : Gjert i Hallan
     Ektefelle: ?? Ottarsdatter
    Barn:
     1) Sigurd Amundsen f.ca 1490, Salthammer, Skogn d.1573, Verdal
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

?? Ottarsdatter
     Ektefelle: Amund Gjertsen f.Hallen, Verdal d.Salthammer, Skogn
    Barn:
     1) Sigurd Amundsen f.ca 1490, Salthammer, Skogn d.1573, Verdal
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Hemming Pedersson
   far : Peder Olofsson
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Gunnar Hemmingsson
Notater:   Känd i Opetand (Hemmingsgården) i Brunflo 1510-1548
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 400,440

Jens Kettilsson
f. Bjärme Jämtland d.1542 Bjärme Jämtland
   far : Kettil Joensson
     Ektefelle: Ingrid Jensdatter Skanke f.ca.1455 Marieby, Öd d.ca.1535 Hackås, Billsta
    Barn:
     1) Hr. Erik Jensson
     2) Olof Joensson f.Bjärme Jämtland d.etter 1539 Rödön Jämtland
     3) Une Jensson
     4) Henrik Jensson
     5) Lasse (Lauritz) Jensson
     6) Kettil Jensson
Notater:   Kjent i 1514-1542
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 431
  Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Ingrid Jensdatter Skanke
f.ca.1455 Marieby, Öd d.ca.1535 Hackås, Billsta
   far : Jens Karlsson Skanke
   mor: Catharina Wibjørnsdatter till Öd
     Ektefelle: Jens Kettilsson f. Bjärme Jämtland d.1542 Bjärme Jämtland
    Barn:
     1) Hr. Erik Jensson
     2) Olof Joensson f.Bjärme Jämtland d.etter 1539 Rödön Jämtland
     3) Une Jensson
     4) Henrik Jensson
     5) Lasse (Lauritz) Jensson
     6) Kettil Jensson
Notater:   Känd 1527
Kilde:   Björn Espell (Web side)
  Roger de Robelin - Skanke ætten side 431


Anders Poulsen
Personen er oppført tidligere


????? Nielsdatter Krämer
Personen er oppført tidligere


Guttorm Johnson
f.Ångstad, Jemtland d.før 1494, Ångstad, Jemtland
Personen er oppført tidligere


??? Olavsdatter
f.Ångstad, Jemtland d.Ångstad, Jemtland
Personen er oppført tidligere


Amund Gjertsen
f.Hallen, Verdal d.Salthammer, Skogn
Personen er oppført tidligere


?? Ottarsdatter
Personen er oppført tidligere


Hemming Pedersson
Personen er oppført tidligere


Jens Kettilsson
f. Bjärme Jämtland d.1542 Bjärme Jämtland
Personen er oppført tidligere


Ingrid Jensdatter Skanke
f.ca.1455 Marieby, Öd d.ca.1535 Hackås, Billsta
Personen er oppført tidligere


12. Tippoldeforeldre:

Niels Krämer
    Ektefelle:
    Barn:
     1) ????? Nielsdatter Krämer
     2) Christen Nielsen Krämer
Notater:   -

John Mogensen Blix
f.Ångstad, Jemtland
   far : Magnus Blixe
   mor: Radgerd ???
     Ektefelle: ? Gutzormdatter d.Ångstad, Jemtland
    Barn:
     1) Guttorm Johnson f.Ångstad, Jemtland d.før 1494, Ångstad, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

? Gutzormdatter
d.Ångstad, Jemtland
   far : Guttorm i Aghnahal
   mor: Eline ?
     Ektefelle: John Mogensen Blix f.Ångstad, Jemtland
    Barn:
     1) Guttorm Johnson f.Ångstad, Jemtland d.før 1494, Ångstad, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Gjert i Hallan
d.Hallen, Verdal
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Amund Gjertsen f.Hallen, Verdal d.Salthammer, Skogn
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Peder Olofsson
d.før 1508
   far : Olof Pedersson
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Hemming Pedersson
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Kettil Joensson
f.ca 1410 Bjärme Jämtland d.1477 Bjärme Jämtland
   far : Jens i Bjärme
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Anders Kettilsson
     2) Jens Kettilsson f. Bjärme Jämtland d.1542 Bjärme Jämtland
Notater:   Kjent i 1433-77 i Bjärme.
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 430
  Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Jens Karlsson Skanke
f.1407 d.1488
   far : Karl Pedersson Skanke
   mor: Rådgärd Kettilsdotter
     Ektefelle: Catharina Wibjørnsdatter till Öd f.ca.1440
    Barn:
     1) Olof Jensson
     2) Nils Jensson (Skanke)
     3) Karl Jensson
     4) Kerstin Jensdatter
     5) Ingrid Jensdatter Skanke f.ca.1455 Marieby, Öd d.ca.1535 Hackås, Billsta
     6) Karin Jensdatter
     7) NN Jensdatter
     8) (?) Vibjørn Jensson
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 111

Catharina Wibjørnsdatter till Öd
f.ca.1440
   far : Vibjørn Laurentsson
     Ektefelle: Jens Karlsson Skanke f.1407 d.1488
    Barn:
     1) Olof Jensson
     2) Nils Jensson (Skanke)
     3) Karl Jensson
     4) Kerstin Jensdatter
     5) Ingrid Jensdatter Skanke f.ca.1455 Marieby, Öd d.ca.1535 Hackås, Billsta
     6) Karin Jensdatter
     7) NN Jensdatter
     8) (?) Vibjørn Jensson
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 111


Niels Krämer
Personen er oppført tidligere


John Mogensen Blix
f.Ångstad, Jemtland
Personen er oppført tidligere


? Gutzormdatter
d.Ångstad, Jemtland
Personen er oppført tidligere


Gjert i Hallan
d.Hallen, Verdal
Personen er oppført tidligere


Peder Olofsson
d.før 1508
Personen er oppført tidligere


Kettil Joensson
f.ca 1410 Bjärme Jämtland d.1477 Bjärme Jämtland
Personen er oppført tidligere


Jens Karlsson Skanke
f.1407 d.1488
Personen er oppført tidligere


Catharina Wibjørnsdatter till Öd
f.ca.1440
Personen er oppført tidligere


13. Tippoldeforeldre:

Magnus Blixe
f.Jemtland d.Jemtland
     Ektefelle: Radgerd ??? f.Jemtland
    Barn:
     1) John Mogensen Blix f.Ångstad, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Radgerd ???
f.Jemtland
     Ektefelle: Magnus Blixe f.Jemtland d.Jemtland
    Barn:
     1) John Mogensen Blix f.Ångstad, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Guttorm i Aghnahal
d.Aghnahal, Jemtland
     Ektefelle: Eline ?
    Barn:
     1) ? Gutzormdatter d.Ångstad, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Eline ?
     Ektefelle: Guttorm i Aghnahal d.Aghnahal, Jemtland
    Barn:
     1) ? Gutzormdatter d.Ångstad, Jemtland
Notater:   -
Kilde:   Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Olof Pedersson
   far : Peder Philipsson
   mor: Agnis Hemmingsdtr.
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Peder Olofsson
     2) Anders Olofsson
     3) Agnis Olofsdtr.
     4) Ingeborg Olofsdtr.
     5) Niels Olofsson
     6) Sigfrid Olofsson
     7) Joan Olofsson
     8) Peder Olofsson d.før 1508
     9) Birgitta Olofsdtr.
Notater:   Känd i 1467-1487 i Ope. Skifte 1508
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Jens i Bjärme
f.Bjärme Jämtland
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Kettil Joensson f.ca 1410 Bjärme Jämtland d.1477 Bjärme Jämtland
     2) Björn i Bjärme
Notater:   Eldste kjente stamfar til Bjärme ætten i Jämtland.
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 430
  Aneliste fra Jan S. Krogh / Steinar Olsen

Karl Pedersson Skanke
f.ca.1360 Hackås, Hov d.1430
   far : Peder Skanke
   mor: Ukjent
     Ektefelle: Rådgärd Kettilsdotter f.ca.1380 Sunne, Hegled d.ca.1445 Hackås, Hov
    Barn:
     1) Peder Karlsson (Skanke)
     2) Örjan Karlsson Skanke f.ca.1400 Hackås, Hov d.efter 1474 Hackås, Hov,
     3) Erik Karlsson (Skanke)
     4) Jens Karlsson Skanke f.1407 d.1488
     5) Olof Karlsson (Skanke)
     6) Kristina Karlsdatter
Notater:   Karl Pedersson känd 1394, då han    övertar gården Solkastad i Hackås    av sin farbror Markus Nilsson och    dennes hustru. Upptog med fogden    och lagmannen vittnesbörd om skatt    till kungen 1405. Karl står som    första namn i det skuldebrev från    1410, där 116 jämtar erkänner en    landskapets skuld till Uppsala    domkyrka och drottning Margareta    på 600 mark.
   Samtliga Karls söner är    nämnda i ett nytt fullständigt skifte    år 1488. Gamle Karl på Hov var gift    med Radgerd Kettilsdotter, som    levde ännu 1438, då hon kungjorde    jämte sina söner, att hon med sina    söners och mågars samtycke sålt    Hegled i Sunne till kyrkoherden    Ylian (Örjan).   
   1423 är han tillsammans med sin    brorson, fogden Sten Öndsson, med    om att köpa Sigurds i Viken, Fyrås,    Hammerdal, andelar i Rångnors fiske och älggravar på Björnkälen   i Hammerdal. (Källa:    Hammerdalskrönikan 1976)    Väpnaren var en högättad yngling som under medeltiden gjorde   vapentjänst för att    uppnå riddarvärdighet. I Norden räknades väpnare (eller svenner)   till samma sociala klass som riddarna.
(Källa: Bra Böcker)

Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 26

Rådgärd Kettilsdotter
f.ca.1380 Sunne, Hegled d.ca.1445 Hackås, Hov
     Ektefelle: Karl Pedersson Skanke f.ca.1360 Hackås, Hov d.1430
    Barn:
     1) Peder Karlsson (Skanke)
     2) Örjan Karlsson Skanke f.ca.1400 Hackås, Hov d.efter 1474 Hackås, Hov,
     3) Erik Karlsson (Skanke)
     4) Jens Karlsson Skanke f.1407 d.1488
     5) Olof Karlsson (Skanke)
     6) Kristina Karlsdatter
Notater:   Radgerd Ketilsdatter, Peder, Örjan, Erik, Jens og Olaf Karlssönner   kundgjöre, at hun 1438-04-30 med sine arvingers samtykke har solgt   sit gods Heglid i Sunde sogn i Jæmteland    til hæderlig mand (Provsten) Hr. Elyan (Ylian) för 70 sv. mark.   Vid köpet fungerade såsom vittnen och fastemän bl.a. kyrkoherdarna   Rikard i Brunflo, Jöns i Ovik och Rikard i    Rödön samt Jämtlands hövding välboren man Örjan.    (Kilde: Efter Orig. p. Perg. i kgl. Vitt.-, Hist.-   og Antiqv.-Akad. i Stockholm. Seglene mangle). (Källa: Diplomatarium    Norwegian) och (Källa: Härnösands stifts herdaminne   sid 34, Leonard Bygdn)   
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 26

Vibjørn Laurentsson
   far : Laurents Wibjörnsson
   mor: Katarina Torstensdatter
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Catharina Wibjørnsdatter till Öd f.ca.1440
Notater:   Känd 1440
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 111


Magnus Blixe
f.Jemtland d.Jemtland
Personen er oppført tidligere


Radgerd ???
f.Jemtland
Personen er oppført tidligere


Guttorm i Aghnahal
d.Aghnahal, Jemtland
Personen er oppført tidligere


Eline ?
Personen er oppført tidligere


Olof Pedersson
Personen er oppført tidligere


Jens i Bjärme
f.Bjärme Jämtland
Personen er oppført tidligere


Karl Pedersson Skanke
f.ca.1360 Hackås, Hov d.1430
Personen er oppført tidligere


Rådgärd Kettilsdotter
f.ca.1380 Sunne, Hegled d.ca.1445 Hackås, Hov
Personen er oppført tidligere


Vibjørn Laurentsson
Personen er oppført tidligere


14. Tippoldeforeldre:

Peder Philipsson
   far : Philip Guttormson
   mor: NN
     Ektefelle: Agnis Hemmingsdtr.
    Barn:
     1) Olof Pedersson
Notater:   Känd 1440-50 i Ope. Han sålde med sin hustrus samtykke   "Dwghx Ödith" i Ås   til Jon Jonsson i Kännåsen.
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Agnis Hemmingsdtr.
   far : Hemming Olovsson
     Ektefelle: Peder Philipsson
    Barn:
     1) Olof Pedersson
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Peder Skanke
f.ca.1325 Frösö, Mjälle d.etter 1360 Bergen
     Ektefelle: Ukjent f.ca.1325 d.Hackås, Hov
    Barn:
     1) Joan Pedersson (Skanke) f.1344 d.1410(?)
     2) Önd Pedersson f.1360
     3) Karl Pedersson Skanke f.ca.1360 Hackås, Hov d.1430
Notater:   Peder Skancke, född cirka år 1325 i Sverige, död efter 1360 i Hov, Hackås,   Jämtland, hustru okänd. I antavla för Claus Nissen Riiber är efternamnet Nilsson uppgett   som okänt och födelseåret uppgett till cirka år 1330. Peder är den förste säkert registrerade   personen i den så kallade Hackåslinjen. Denna linjen lever på manssidan och har utvecklat   flera släktlinjer i Norge, vilka tog släktnamnet Skancke med varierande stavningar. Den gren   som ännu idag besitter släktgården i Hov, Hackås, har på 1800-talet tagit släktnamnet   Hoflin. Ättens senare besittning av jordegendomar i Hackås talar för ett eventuellt   släktskap med Nils Halsteinsson.
Hans hustru Kristina Halvardsdotter ägde år 1348 jord i   Våle, Hackås, som en Karl Joensson år 1427 säljer till Olof Fastesson, talar eventuellt för   ett släktskap. Historikern Barney Young på Isle of Man antar att Peder Nilsson kan vara   en son till Nils Hallsteinsson (kFR. Young, G.V.C., Fra Skanke-slektens historia, Isle of   Man 1985). Det finns också en annan teori som går ut på att Peder skulle vara identisk   med väpnaren Peder Alexandersson till Börön, omtalad år 1371 (DN XXI, 138,139),   kung Håkon Magnussons handgångne man. Roger de Robelin antar att ingen av dessa två teorier   är troliga. Han tror hellre på ett släktskap med adelsfamiljer i Pommern och Mecklenburg.   Forskaren Björn Markhus har valt att stanna vid Peder Nilsson som son till Nils Hallsteinsson,   men håller andra möjligheter öppna.
  Barn efter Peder Nilsson och hans okända hustru var:
  Johan Pedersson i Sanne född år 1344 och död 1406(?),
  Önd Pedersson född år 1360 och
  Karl Pedersson född år 1360 och gift med Radgerd Ketilsdotter.
(Källa: Kjell Høyer)

Ukjent
f.ca.1325 d.Hackås, Hov
     Ektefelle: Peder Skanke f.ca.1325 Frösö, Mjälle d.etter 1360 Bergen
    Barn:
     1) Joan Pedersson (Skanke) f.1344 d.1410(?)
     2) Önd Pedersson f.1360
     3) Karl Pedersson Skanke f.ca.1360 Hackås, Hov d.1430
Notater:   Fogdehustru i Hov, Hackås, Jämtland

Laurents Wibjörnsson
     Ektefelle: Katarina Torstensdatter f.ca.1380 Kungsnäs d.Öd Marieby
    Barn:
     1) Vibjørn Laurentsson
Notater:   Känd 1392
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 111

Katarina Torstensdatter
f.ca.1380 Kungsnäs d.Öd Marieby
   far : Torsten Skeldulfsson till Kungsnäs
   mor: Magnhild Andersdatter
     Ektefelle: Laurents Wibjörnsson
    Barn:
     1) Vibjørn Laurentsson
Notater:   'Vingad pil'
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 111
  Ivar Berre (web side)


Peder Philipsson
Personen er oppført tidligere


Agnis Hemmingsdtr.
Personen er oppført tidligere


Peder Skanke
f.ca.1325 Frösö, Mjälle d.etter 1360 Bergen
Personen er oppført tidligere


Ukjent
f.ca.1325 d.Hackås, Hov
Personen er oppført tidligere


Laurents Wibjörnsson
Personen er oppført tidligere


Katarina Torstensdatter
f.ca.1380 Kungsnäs d.Öd Marieby
Personen er oppført tidligere


15. Tippoldeforeldre:

Philip Guttormson
d.før 1426(?)
   far : Guttorm (Guze) Torbjörnsson i Aghnadal (Ångstad)
   mor: Eline NN
     Ektefelle: NN
    Barn:
     1) Peder Philipsson
     2) (?) Ragerd Philipsdatter
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

NN
   far : danneman Sigfrid
     Ektefelle: Philip Guttormson d.før 1426(?)
    Barn:
     1) Peder Philipsson
     2) (?) Ragerd Philipsdatter
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Hemming Olovsson
d.før 1440
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Agnis Hemmingsdtr.
Notater:   Känd 1410-1428
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Torsten Skeldulfsson till Kungsnäs
   far : Skeldulf Botolfsson
     Ektefelle: Magnhild Andersdatter
    Barn:
     1) Katarina Torstensdatter f.ca.1380 Kungsnäs d.Öd Marieby
Notater:   Känd 1381-1423.
  Var kongens ombudsmann på Toten i 1399, og i   Herjedalen 1404

Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 111,416

Magnhild Andersdatter
   far : Anders Ogmundsson Sira på Toten
   mor: Sigrid Håkansdatter (Bolt)
     Ektefelle: Torsten Skeldulfsson till Kungsnäs
    Barn:
     1) Katarina Torstensdatter f.ca.1380 Kungsnäs d.Öd Marieby
Notater:   Känd 1412
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 111,417


Philip Guttormson
d.før 1426(?)
Personen er oppført tidligere


NN
Personen er oppført tidligere


Hemming Olovsson
d.før 1440
Personen er oppført tidligere


Torsten Skeldulfsson till Kungsnäs
Personen er oppført tidligere


Magnhild Andersdatter
Personen er oppført tidligere


16. Tippoldeforeldre:

Guttorm (Guze) Torbjörnsson i Aghnadal (Ångstad)
f.1380 Ångsta, Lockne, Jämtland, Norge d.før 1426 Lockne
   far : Torbjørn Guttormsson
   mor: Lockne ?
     Ektefelle: Eline NN
    Barn:
     1) Björn (Guzason) Guttormsson
     2) Philip Guttormson d.før 1426(?)
     3) NN Guttormsdatter
Notater:    Bonde
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Eline NN
     Ektefelle: Guttorm (Guze) Torbjörnsson i Aghnadal (Ångstad) f.1380 Ångsta, Lockne, Jämtland, Norge d.før 1426 Lockne
    Barn:
     1) Björn (Guzason) Guttormsson
     2) Philip Guttormson d.før 1426(?)
     3) NN Guttormsdatter
Notater:   Levde 1426
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

danneman Sigfrid
    Ektefelle:
    Barn:
     1) NN
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Skeldulf Botolfsson
   far : Botulf Eystensson till Hvam
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Torsten Skeldulfsson till Kungsnäs
Notater:   Hans sätesgård var kronogodsen Månsta, Vi og Kungsnäs i   näs.
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 413,416
  Botulf Eystensson er ikke far til Skeldulf ifølge en kommentar
  av Per Reidar Bjørnerud Christiansen i 'Genealogen' 1/97

Anders Ogmundsson Sira på Toten
f.ca 1310 Hamar d.1393 Hamar
   far : Ogmund Guttormson Råde
     Ektefelle: Sigrid Håkansdatter (Bolt)
    Barn:
     1) Magnhild Andersdatter
Notater:   -
Kilde:   Notat av Per Reidar Bjørnerud Christiansen i 'Genealogen' 1/97

Sigrid Håkansdatter (Bolt)
   far : Håkan Knutsson (Bolt)
     Ektefelle: Anders Ogmundsson Sira på Toten f.ca 1310 Hamar d.1393 Hamar
    Barn:
     1) Magnhild Andersdatter
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 417


Guttorm (Guze) Torbjörnsson i Aghnadal (Ångstad)
f.1380 Ångsta, Lockne, Jämtland, Norge d.før 1426 Lockne
Personen er oppført tidligere


Eline NN
Personen er oppført tidligere


danneman Sigfrid
Personen er oppført tidligere


Skeldulf Botolfsson
Personen er oppført tidligere


Anders Ogmundsson Sira på Toten
f.ca 1310 Hamar d.1393 Hamar
Personen er oppført tidligere


Sigrid Håkansdatter (Bolt)
Personen er oppført tidligere


17. Tippoldeforeldre:

Torbjørn Guttormsson
f.ca 1340 Lockne, Ångstad, Jämtland, Norge d.1412 Lockne
   far : Guttorm Dagfinnsson
   mor: Ingrid Rein
    Ektefelle:Lockne ?
    Barn:
     1) Guttorm (Guze) Torbjörnsson i Aghnadal (Ångstad) f.1380 Ångsta, Lockne, Jämtland, Norge d.før 1426 Lockne
     2) Phillip Guttormsson
Notater:   Känd i Ångsta i Lockne og 1412 till Förberg i Revsund
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 439

Lockne ?

Botulf Eystensson till Hvam
   far : Eysten Isaksson Mugga
   mor: Gertrud Endridesdatter
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Torsten Botulfsson
     2) Eindride Botulfsson
     1) Skeldulf Botolfsson
Notater:   Hans sätesgård var Hvamm på Yttre-Folk i Hafslo.
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 413
  

Ogmund Guttormson Råde
f.1270 Råde, Østfold d.1354, Viken
   far : Guttorm Elinsson på Tomb
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Anders Ogmundsson Sira på Toten f.ca 1310 Hamar d.1393 Hamar
Notater:   -
Kilde:   

Håkan Knutsson (Bolt)
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Sigrid Håkansdatter (Bolt)
Notater:   Känd 1280-1350
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 417


Torbjørn Guttormsson
f.ca 1340 Lockne, Ångstad, Jämtland, Norge d.1412 Lockne
Personen er oppført tidligere

Lockne ?


Botulf Eystensson till Hvam
Personen er oppført tidligere


Ogmund Guttormson Råde
f.1270 Råde, Østfold d.1354, Viken
Personen er oppført tidligere


Håkan Knutsson (Bolt)
Personen er oppført tidligere


18. Tippoldeforeldre:

Guttorm Dagfinnsson
f.ca 1310 Ångsta, Lockne, Jämtland, Norge d.1347 Lockne
   far : Dagfinn Eriksson
    Ektefelle:Ingrid Rein
    Barn:
     1) Torbjørn Guttormsson f.ca 1340 Lockne, Ångstad, Jämtland, Norge d.1412 Lockne
Notater:   Känd 1347
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Ingrid Rein

Eysten Isaksson Mugga
d.før 1337
   far : Isak Mugga
     Ektefelle: Gertrud Endridesdatter
    Barn:
     1) Botulf Eystensson till Hvam
Notater:   Han kjøpte til sin kone endel av gården Epplar 1329.
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 413

Gertrud Endridesdatter
   far : Eindride Hvit
   mor: Birgit Bårdsdatter
     Ektefelle: Eysten Isaksson Mugga d.før 1337
    Barn:
     1) Botulf Eystensson till Hvam
Notater:   Levde i 1329 og 1337
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 413

Guttorm Elinsson på Tomb
f.ca 1230 d.1299 Tomb
   far : Arne på Tomb
   mor: Elin Toresdatter
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Ogmund Guttormson Råde f.1270 Råde, Østfold d.1354, Viken
Notater:   -
Kilde:   


Guttorm Dagfinnsson
f.ca 1310 Ångsta, Lockne, Jämtland, Norge d.1347 Lockne
Personen er oppført tidligere

Ingrid Rein


Eysten Isaksson Mugga
d.før 1337
Personen er oppført tidligere


Gertrud Endridesdatter
Personen er oppført tidligere


Guttorm Elinsson på Tomb
f.ca 1230 d.1299 Tomb
Personen er oppført tidligere


19. Tippoldeforeldre:

Dagfinn Eriksson
f.ca 1270 Frösön, Jämtland d.1310 in Ångsta, Lockne
   far : Erik Guttormsson
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Guttorm Dagfinnsson f.ca 1310 Ångsta, Lockne, Jämtland, Norge d.1347 Lockne
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Isak Mugga
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Eysten Isaksson Mugga d.før 1337
Notater:   -
Kilde:   

Eindride Hvit
f.1215 d.1308
     Ektefelle: Birgit Bårdsdatter
    Barn:
     1) Gertrud Endridesdatter
Notater:   Kjøpte 1304 gården Hvamm och Mare i Borgund sn, Sogn, som   senere kom at innehas av hans dottersons sonson Eindride    Bottulfsson.
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 413

Birgit Bårdsdatter
     Ektefelle: Eindride Hvit f.1215 d.1308
    Barn:
     1) Gertrud Endridesdatter
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 413

Arne på Tomb
     Ektefelle:Elin Toresdatter f.ca 1205 d.Tomb
    Barn:
     1)Guttorm Elinsson på Tomb f.ca 1230 d.1299 Tomb
Notater:   -
Kilde:   

Elin Toresdatter
f.ca 1205 d.Tomb
   far : Tore Audunsson Tinghatt
   mor: Borghild Håvardsdatter på Stordal
     Ektefelle:Arne på Tomb
    Barn:
     1)Guttorm Elinsson på Tomb f.ca 1230 d.1299 Tomb
Notater:   -
Kilde:   


Dagfinn Eriksson
f.ca 1270 Frösön, Jämtland d.1310 in Ångsta, Lockne
Personen er oppført tidligere


Isak Mugga
Personen er oppført tidligere


Eindride Hvit
f.1215 d.1308
Personen er oppført tidligere


Birgit Bårdsdatter
Personen er oppført tidligere


Arne på Tomb
Personen er oppført tidligere


Elin Toresdatter
f.ca 1205 d.Tomb
Personen er oppført tidligere


20. Tippoldeforeldre:

Erik Guttormsson
f.ca 1240 Frösön, Jämtland, Norge d.1270 Frösön
   far : Guttorm Guttormsson
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Dagfinn Eriksson f.ca 1270 Frösön, Jämtland d.1310 in Ångsta, Lockne
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Tore Audunsson Tinghatt
f.ca 1190 Bergen d.1265
   far : Olav Sveinsson Jarlsmaag
   mor: Elin Eiriksdatter
     Ektefelle:Borghild Håvardsdatter på Stordal f.ca 1180
    Barn:
     1)Elin Toresdatter f.ca 1205 d.Tomb
Notater:    Baron,Kongelig sysselmann
Kilde:   

Borghild Håvardsdatter på Stordal
f.ca 1180
   far : Håvard Olavsson (?)
     Ektefelle:Tore Audunsson Tinghatt f.ca 1190 Bergen d.1265
    Barn:
     1)Elin Toresdatter f.ca 1205 d.Tomb
Notater:   -
Kilde:   


Erik Guttormsson
f.ca 1240 Frösön, Jämtland, Norge d.1270 Frösön
Personen er oppført tidligere


Tore Audunsson Tinghatt
f.ca 1190 Bergen d.1265
Personen er oppført tidligere


Borghild Håvardsdatter på Stordal
f.ca 1180
Personen er oppført tidligere


21. Tippoldeforeldre:

Guttorm Guttormsson
f.ca 1160 Svealand d.1240 Jämtland
   far : Guttorm Jarl (Guttorm Austmannsson, jarl av Jämtland & Svealand)
   mor: Ingrid Guttormsdatter av Rein
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Erik Guttormsson f.ca 1240 Frösön, Jämtland, Norge d.1270 Frösön
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Olav Sveinsson Jarlsmaag
f.ca 1145 Orkney Islands, Scotland d.1194 in Bergen
   far : Svein Olavson dit Aasleivsson d'Orcades
   mor: Ragnhild Ogmundsdatter Inconnu
     Ektefelle:Elin Eiriksdatter f.ca 1148 Orknøyene, Scotland
    Barn:
     1)Tore Audunsson Tinghatt f.ca 1190 Bergen d.1265
Notater:    Jarl de Måg (Maag)
Kilde:   

Elin Eiriksdatter
f.ca 1148 Orknøyene, Scotland
   far : Eiríkr "Strida" (Strife)
   mor: Ingirid Ragnvaldsdóttir
     Ektefelle:Olav Sveinsson Jarlsmaag f.ca 1145 Orkney Islands, Scotland d.1194 in Bergen
    Barn:
     1)Tore Audunsson Tinghatt f.ca 1190 Bergen d.1265
Notater:   -
Kilde:   

Håvard Olavsson (?)


Guttorm Guttormsson
f.ca 1160 Svealand d.1240 Jämtland
Personen er oppført tidligere


Olav Sveinsson Jarlsmaag
f.ca 1145 Orkney Islands, Scotland d.1194 in Bergen
Personen er oppført tidligere


Elin Eiriksdatter
f.ca 1148 Orknøyene, Scotland
Personen er oppført tidligere

Håvard Olavsson (?)


22. Tippoldeforeldre:

Guttorm Jarl (Guttorm Austmannsson, jarl av Jämtland & Svealand)
f.1120 Jämtland d.1171
   far : Østmann Gudfastsson, Jarl
     Ektefelle:Ingrid Guttormsdatter av Rein f.1136 Roskilde d.1180 Trondheim
    Barn:
     1) Guttorm Guttormsson f.ca 1160 Svealand d.1240 Jämtland
     2) Helena Guttormsdatter, af Reine f.ca 1167 d.1210 Skjælland
Notater:    Jarl
Kilde:   

Ingrid Guttormsdatter av Rein
f.1136 Roskilde d.1180 Trondheim
   far : Guttorm Åsulfsson til Rein
   mor: Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim
     Ektefelle: Guttorm Jarl (Guttorm Austmannsson, jarl av Jämtland & Svealand) f.1120 Jämtland d.1171
    Barn:
     1) Guttorm Guttormsson f.ca 1160 Svealand d.1240 Jämtland
     2) Helena Guttormsdatter, af Reine f.ca 1167 d.1210 Skjælland
Notater:   -
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Svein Olavson dit Aasleivsson d'Orcades
f.1115 d.1171
   far : Olav Rolvsson d'ORCADES
   mor: Aasleiv Gunnesdatter INCONNU
     Ektefelle:Ragnhild Ogmundsdatter Inconnu f.ca 1120
    Barn:
     1)Olav Sveinsson Jarlsmaag f.ca 1145 Orkney Islands, Scotland d.1194 in Bergen
Notater:   -
Kilde:   

Ragnhild Ogmundsdatter Inconnu
f.ca 1120
     Ektefelle:Svein Olavson dit Aasleivsson d'Orcades f.1115 d.1171
    Barn:
     1)Olav Sveinsson Jarlsmaag f.ca 1145 Orkney Islands, Scotland d.1194 in Bergen
Notater:   -
Kilde:   

Eiríkr "Strida" (Strife)

Ingirid Ragnvaldsdóttir


Guttorm Jarl (Guttorm Austmannsson, jarl av Jämtland & Svealand)
f.1120 Jämtland d.1171
Personen er oppført tidligere


Ingrid Guttormsdatter av Rein
f.1136 Roskilde d.1180 Trondheim
Personen er oppført tidligere


Svein Olavson dit Aasleivsson d'Orcades
f.1115 d.1171
Personen er oppført tidligere


Ragnhild Ogmundsdatter Inconnu
f.ca 1120
Personen er oppført tidligere

Eiríkr "Strida" (Strife)

Ingirid Ragnvaldsdóttir


23. Tippoldeforeldre:

Østmann Gudfastsson, Jarl

Guttorm Åsulfsson til Rein
f.ca 1120 Rein, Rissa, Sør Trøndelag d.1183 Rissa
   far : Åsulf Skulesson på Rein
   mor: Tora Skoftesdatter
     Ektefelle: Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim f.1114 Vigra, Møre og Romsdal d.1144 Uppsala
    Barn:
     1) Ingrid Guttormsdatter av Rein f.1136 Roskilde d.1180 Trondheim
     2) Bård Guttormsson
Notater:   Tilhører Rein ætten
  Lendermann, Birkebeinerhøvding

Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim
f.1114 Vigra, Møre og Romsdal d.1144 Uppsala
   far : Jon Arnesen Smørbalte
   mor: Brynjulfsdatter
     Ektefelle: Guttorm Åsulfsson til Rein f.ca 1120 Rein, Rissa, Sør Trøndelag d.1183 Rissa
    Barn:
     1) Ingrid Guttormsdatter av Rein f.1136 Roskilde d.1180 Trondheim
     2) Bård Guttormsson
Notater:   Blindheim ætten
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Olav Rolvsson d'ORCADES
f.1075
   far : Rolv II Olavson dit de "L'Île de Rolv" d'ORCADES
     Ektefelle:Aasleiv Gunnesdatter INCONNU f.1075
    Barn:
     1)Svein Olavson dit Aasleivsson d'Orcades f.1115 d.1171
Notater:   -
Kilde:   

Aasleiv Gunnesdatter INCONNU
f.1075
     Ektefelle:Olav Rolvsson d'ORCADES f.1075
    Barn:
     1)Svein Olavson dit Aasleivsson d'Orcades f.1115 d.1171
Notater:   -
Kilde:   

Østmann Gudfastsson, Jarl


Guttorm Åsulfsson til Rein
f.ca 1120 Rein, Rissa, Sør Trøndelag d.1183 Rissa
Personen er oppført tidligere


Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim
f.1114 Vigra, Møre og Romsdal d.1144 Uppsala
Personen er oppført tidligere


Olav Rolvsson d'ORCADES
f.1075
Personen er oppført tidligere


Aasleiv Gunnesdatter INCONNU
f.1075
Personen er oppført tidligere


24. Tippoldeforeldre:

Åsulf Skulesson på Rein
f.1075 Rein, Rissa, Sør-Trøndelag d.1150 Rissa
   far : Skule Tostigsønn, på Rein
   mor: Gudrun Nevsteinsdotter Rein
     Ektefelle: Tora Skoftesdatter f.ca.1070 Norge, Möre/Romsdal, Giske d.efter 1110 Norge, Tröndelagen, Rein
    Barn:
     1) Guttorm Åsulfsson til Rein f.ca 1120 Rein, Rissa, Sør Trøndelag d.1183 Rissa
Notater:   Sønnesønn til Toste Jarl d.1060
Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438

Tora Skoftesdatter
f.ca.1070 Norge, Möre/Romsdal, Giske d.efter 1110 Norge, Tröndelagen, Rein
   far : Skopti Ogmundson Giske
   mor: Gudrun TORDSDOTTER
     Ektefelle: Åsulf Skulesson på Rein f.1075 Rein, Rissa, Sør-Trøndelag d.1150 Rissa
    Barn:
     1) Guttorm Åsulfsson til Rein f.ca 1120 Rein, Rissa, Sør Trøndelag d.1183 Rissa
Notater:   Tilhører Arnmödling ætten
  Tora var sønnesønns-datter til Ragnhild Erlingsdatter.   (Erling Skjalgsson ætt).

Kilde:   Björn Espell (web side)
  Roger de Robelin - Skanke ætten side 438
  Beräkning av Björn Espell, Frösön
  Tore Nygaard, Linköping

Jon Arnesen Smørbalte
f.før 1070 Huk, Norway d.1150 in Blindheim, Sunnmøre
   far : Arne Låge
   mor: Sæbjørnsdatter
     Ektefelle:Brynjulfsdatter f.1055 Aurland, Sogn
    Barn:
     1) Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim f.1114 Vigra, Møre og Romsdal d.1144 Uppsala
Notater:   -
Kilde:   

Brynjulfsdatter
f.1055 Aurland, Sogn
   far : Brynjulf Helgeson, på Aurland
   mor: Hallkjelsdatter
     Ektefelle:Jon Arnesen Smørbalte f.før 1070 Huk, Norway d.1150 in Blindheim, Sunnmøre
    Barn:
     1) Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim f.1114 Vigra, Møre og Romsdal d.1144 Uppsala
Notater:   -
Kilde:   

Rolv II Olavson dit de "L'Île de Rolv" d'ORCADES
f.ca 1040
   far : Olav Rolvson
   mor: Aasleiv Gunnesdatter INCONNU
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Olav Rolvsson d'ORCADES f.1075
Notater:   -
Kilde:   


Åsulf Skulesson på Rein
f.1075 Rein, Rissa, Sør-Trøndelag d.1150 Rissa
Personen er oppført tidligere


Tora Skoftesdatter
f.ca.1070 Norge, Möre/Romsdal, Giske d.efter 1110 Norge, Tröndelagen, Rein
Personen er oppført tidligere


Jon Arnesen Smørbalte
f.før 1070 Huk, Norway d.1150 in Blindheim, Sunnmøre
Personen er oppført tidligere


Brynjulfsdatter
f.1055 Aurland, Sogn
Personen er oppført tidligere


Rolv II Olavson dit de "L'Île de Rolv" d'ORCADES
f.ca 1040
Personen er oppført tidligere


25. Tippoldeforeldre:

Skule Tostigsønn, på Rein
f.ca.1052 England, Northumberland d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
     Ektefelle: Gudrun Nevsteinsdotter Rein f.omkring 1050 Rissa Norge d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
    Barn:
     1) Åsulf Skulesson på Rein f.1075 Rein, Rissa, Sør-Trøndelag d.1150 Rissa
Notater:   Jarl i Rein, Norge
  Skule Torstigsen Kongsfostre. Født ca 1052. Skule var med den norske flåte som    etter Harald Hardrådes fall i slaget ved Stanford Bro i 1066 vendte fra England    tilbake til Norge. Han regnes som Reinsættens stamfar. (Källa: Kjell Høyer,    Norge)

Kilde:   Roger de Robelin - Skanke ætten side 438
  Bjørn Gustav Espell (web side)
   1) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England
   2) Beräkning av Björn Espell, Frösön

Gudrun Nevsteinsdotter Rein
f.omkring 1050 Rissa Norge d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
   far : Nevstein (Stallare) HALDORSSON
   mor: Ingrid Sigurdsdotter Stein (Rise)
     Ektefelle: Skule Tostigsønn, på Rein f.ca.1052 England, Northumberland d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
    Barn:
     1) Åsulf Skulesson på Rein f.1075 Rein, Rissa, Sør-Trøndelag d.1150 Rissa
Notater:   Kung Olav giftet ham med sin frenke, Gudrun Nevsteinsdatter; hennes mor var Ingerid, datter til kong Sigurd Syr og Åsta;    hun var søster til kong Olav den hellige og kong Harald. (Källa: Heimskringla, Harald 'Hårdrådes' saga)
Kilde:   Bjørn Gustav Espell (web side)
  Beräkning av Björn Espell, Frösön

Skopti Ogmundson Giske
f.ca.1040 Möre/Romsdal, Giske d.ca.1103 Italien, Rom
   far : Ogmund Torbergsson Giske, Skofte
   mor: kone Ukjent
     Ektefelle: Gudrun TORDSDOTTER f.1029 d.1090
    Barn:
     1) Tora Skoftesdatter f.ca.1070 Norge, Möre/Romsdal, Giske d.efter 1110 Norge, Tröndelagen, Rein
Notater:   Lendman (lenderman) var en person, som hade fått land av kungen och är ett    yngre namn än herse. Under kung Magnus Eriksson blir sysselmenn kallad    lendmenn, och de stod i rang närmast efter hertig och jarl. Efter år 1277 brukas i    stället baron. (Källa: Kulturhistorisk leksikon for nordisk mellomalder, gm Arnfinn    Kjelland, Norge)       Skofte Agmundsen Giske var lendman, levde 1050 och var död 1103. Han var    brorson till Eystein 'Orre'. År 1066 var han lenderman och omtalas efter Olav    'Kyrres' död år 1093 som en äldre man. Hans söner var då vuxna och han hade    under en längre tid bott på familjesätet Giske. Deltog i kung Magnus 'Barfots'    stora färd till Orkneyöarna år 1098. Cirka år 1102 hade han en allvarlig tvist med    sin frände kung Magnus 'Barfot'. Skofte övergav kung Magnus under färden och    med 5 välutrustade skepp styrde han till Flandern tillsammans med sönerna Finn,    Agmund och Tord. Våren 1103 kom de till Frankrike och om sommaren till    Gibraltar och Rom, där han dog. Sönerna Ogmund, Tord och Finn dog alla under    återfärden till Norge. (Källa: Kjell Høyer, Norge)
Kilde:   Björn Espell (web side)
  Kjell Høyer, Norge (webbplats)

Gudrun TORDSDOTTER
f.1029 d.1090
   far : Tord FOLESSON
   mor: Ålov EINARSDOTTER
     Ektefelle: Skopti Ogmundson Giske f.ca.1040 Möre/Romsdal, Giske d.ca.1103 Italien, Rom
    Barn:
     1) Tora Skoftesdatter f.ca.1070 Norge, Möre/Romsdal, Giske d.efter 1110 Norge, Tröndelagen, Rein
Notater:   Kallas också Sigrid Tordsdtr. Foleson '(Gudrun)'.   (Källa: Kjell Høyer, Norge)
Kilde:   Björn Espell (web side)
  Beräkning av Björn Espell, Frösön

Arne Låge

Sæbjørnsdatter

Brynjulf Helgeson, på Aurland

Hallkjelsdatter

Olav Rolvson
f.ca 1000
   far : Rolf Olavson av Möre och Trondheim
     Ektefelle:Aasleiv Gunnesdatter INCONNU
    Barn:
     1)Rolv II Olavson dit de "L'Île de Rolv" d'ORCADES f.ca 1040
Notater:   -
Kilde:   

Aasleiv Gunnesdatter INCONNU
     Ektefelle:Olav Rolvson f.ca 1000
    Barn:
     1)Rolv II Olavson dit de "L'Île de Rolv" d'ORCADES f.ca 1040
Notater:   -
Kilde:   


Skule Tostigsønn, på Rein
f.ca.1052 England, Northumberland d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
Personen er oppført tidligere


Gudrun Nevsteinsdotter Rein
f.omkring 1050 Rissa Norge d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
Personen er oppført tidligere


Skopti Ogmundson Giske
f.ca.1040 Möre/Romsdal, Giske d.ca.1103 Italien, Rom
Personen er oppført tidligere


Gudrun TORDSDOTTER
f.1029 d.1090
Personen er oppført tidligere

Arne Låge

Sæbjørnsdatter

Brynjulf Helgeson, på Aurland

Hallkjelsdatter


Olav Rolvson
f.ca 1000
Personen er oppført tidligere


Aasleiv Gunnesdatter INCONNU
Personen er oppført tidligere


26. Tippoldeforeldre:

Nevstein (Stallare) HALDORSSON
f.ca 1012 Rein, Rissa d.1050 Rissa
   far : Haldor N.N
   mor: Ottarsdatter
     Ektefelle:Ingrid Sigurdsdotter Stein (Rise) f.1010 Rise Norge d.1050
    Barn:
     1)Gudrun Nevsteinsdotter Rein f.omkring 1050 Rissa Norge d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
Notater:   Høvding
Kilde:   

Ingrid Sigurdsdotter Stein (Rise)
f.1010 Rise Norge d.1050
   far : Sigurd Halvdansson Sow/Syr
   mor: Åsta Gudbrandsdottir
     Ektefelle:Nevstein (Stallare) HALDORSSON f.ca 1012 Rein, Rissa d.1050 Rissa
    Barn:
     1)Gudrun Nevsteinsdotter Rein f.omkring 1050 Rissa Norge d.efter 1090 Norge, Tröndelagen, Rein
Notater:   -
Kilde:   

Ogmund Torbergsson Giske, Skofte
f.1020 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
   far : Torberg Arneson av Giske
   mor: Ragnhild Erlingsdatter
     Ektefelle:kone Ukjent
    Barn:
     1)Skopti Ogmundson Giske f.ca.1040 Möre/Romsdal, Giske d.ca.1103 Italien, Rom
Notater:    Lendemann på Giske.
Kilde:   

kone Ukjent
   far : Tord Folesson
   mor: Ålov Einarsdotter
     Ektefelle:Ogmund Torbergsson Giske, Skofte f.1020 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
    Barn:
     1)Skopti Ogmundson Giske f.ca.1040 Möre/Romsdal, Giske d.ca.1103 Italien, Rom
Notater:   -
Kilde:   

Tord FOLESSON
f.ca.1000 Norge d.1030 Tröndelagen, Stiklestad
     Ektefelle: Ålov EINARSDOTTER f.ca. 1000 Norge, Tröndelagen d.efter 1029 Norge, Tröndelagen
    Barn:
     1) Gudrun TORDSDOTTER f.1029 d.1090
Notater:   Märkesman vid slaget i Stiklestad, Norge år 1030
  Merkesmann är en gammal leiartittel, nemnt under   Harald Hårfager. Hirdskråen:    framleis som oppgåve å bere merket til kongen, nå   hirdstyrar med rang etter    stallaren. I 1308: 2 merkes-menn. Håkon 5 hadde ikkje   stallar, berre merkes-menn.    Nemnt 1285 at merkes-menn. utførte kanslar-funksjon.   Embetet forsvann med    oppløysinga av hirden. (Källa: Kulturhistorisk leksikon   for nordisk mellomalder, gm Arnfinn Kjelland, Norge)       Tord Folesson var kung Olav 'den heliges' märkesman   (fanbärare) vid slaget i    Stiklestad år 1030, där han stupade tillsammans med   bl. a. kungen och Arnljot    Gjelline. Inget är känt om hans ätt eller hem. Tord   var en av dem som år 1018    avslöjade en Röriks mordplan mot kung Olav.
  (Källa: Kjell Høyer, Norge)

Kilde:   Björn Espell (web side)
  Beräkning av Björn Espell, Frösön
  Kjell Høyer, Norge (webbplats)

Ålov EINARSDOTTER
f.ca. 1000 Norge, Tröndelagen d.efter 1029 Norge, Tröndelagen
   far : Einar Tambarskjelve EINRIDESSON
   mor: Bergljot av NORGE
     Ektefelle: Tord FOLESSON f.ca.1000 Norge d.1030 Tröndelagen, Stiklestad
    Barn:
     1) Gudrun TORDSDOTTER f.1029 d.1090
Notater:   Noteringar    I Cappelens 'Norges Historia' uppges att Bård Guttormsson på Rein   i Tröndelag bland sina förfäder hade folk som Sigurd    'Syr', Toste Jarl, Torberg Arnesson, Tord Folesson, Erling   Skjalgsson, Einar Tambarskjelve och Håkon Jarl 'den gamle'. Det    framgår dock icke hos Cappelen eller hos Snorre Sturlasson hur   Bård Guttormsson var släkt med Einar Tambarskjelve. I    C.M. Munthes 'Norske släktmärken' och Rosenverdssläktens förfäder   är Tord Folessons hustru Ålov uppförd som dotter    till Einar Tambarskjelve. Det finns dock ingen källhänvisning   till detta. (Källa: Kjell Høyer)
Kilde:   Björn Espell (web side)
  Beräkning av Björn Espell, Frösön

Rolf Olavson av Möre och Trondheim
f.965
   far : Olav Osvaldson
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Olav Rolvson f.ca 1000
Notater:   -
Kilde:   


Nevstein (Stallare) HALDORSSON
f.ca 1012 Rein, Rissa d.1050 Rissa
Personen er oppført tidligere


Ingrid Sigurdsdotter Stein (Rise)
f.1010 Rise Norge d.1050
Personen er oppført tidligere


Ogmund Torbergsson Giske, Skofte
f.1020 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
Personen er oppført tidligere


kone Ukjent
Personen er oppført tidligere


Tord FOLESSON
f.ca.1000 Norge d.1030 Tröndelagen, Stiklestad
Personen er oppført tidligere


Ålov EINARSDOTTER
f.ca. 1000 Norge, Tröndelagen d.efter 1029 Norge, Tröndelagen
Personen er oppført tidligere


Rolf Olavson av Möre och Trondheim
f.965
Personen er oppført tidligere


27. Tippoldeforeldre:

Haldor N.N

Ottarsdatter

Sigurd Halvdansson Sow/Syr
f.ca 965 Rise, Ringerike d.1018
   far : Halvdan “The Gray” Sigurdsson, konge på Opplandene
   mor: Tora Ranesdotter
     Ektefelle:Åsta Gudbrandsdottir f.ca 970 Vestfold d.1020 Buskerud
    Barn:
     1)Ingrid Sigurdsdotter Stein (Rise) f.1010 Rise Norge d.1050
Notater:   Konge på Ringerike.
  Far til Harald Hardråde konge i Norge

Kilde:   

Åsta Gudbrandsdottir
f.ca 970 Vestfold d.1020 Buskerud
   far : Gudbrand Kula
   mor: Ulfhild Torasdotter
     Ektefelle:Sigurd Halvdansson Sow/Syr f.ca 965 Rise, Ringerike d.1018
    Barn:
     1)Ingrid Sigurdsdotter Stein (Rise) f.1010 Rise Norge d.1050
Notater:    Dronning av Norge
Kilde:   

Torberg Arneson av Giske
f.990 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
   far : Arne Arnmodsson, av Giske
   mor: Tora Torsteinsdatter Galge
     Ektefelle:Ragnhild Erlingsdatter f.992 Sola Rogaland d.1060 Sunnmøre
    Barn:
     1)Ogmund Torbergsson Giske, Skofte f.1020 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
Notater:    Lendermann
Kilde:   

Ragnhild Erlingsdatter
f.992 Sola Rogaland d.1060 Sunnmøre
   far : Erling Skjalgsson, på Sola
   mor: Astrid Tryggvesdatter
     Ektefelle:Torberg Arneson av Giske f.990 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
    Barn:
     1)Ogmund Torbergsson Giske, Skofte f.1020 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
Notater:   -
Kilde:   

Tord Folesson

Ålov Einarsdotter

Einar Tambarskjelve EINRIDESSON
f.972 Tröndelagen d.1052 Trondheim
   far : Eindride STYRKARSSON (930 - 972)
     Ektefelle: Bergljot av NORGE f.ca.972 Tröndelagen, Lade d.efter 1050 Tröndelagen
    Barn:
     1) Ålov EINARSDOTTER f.ca. 1000 Norge, Tröndelagen d.efter 1029 Norge, Tröndelagen
Notater:   Lendman (lenderman) var en person, som hade fått land av kungen och   är ett    yngre namn än herse. Under kung Magnus Eriksson blir sysselmenn   kallad    lendmenn, och de stod i rang närmast efter hertig och jarl.   Efter år 1277 brukas i    stället baron. (Källa: Kulturhistorisk leksikon for nordisk   mellomalder, gm Arnfinn    Kjelland, Norge)       En allbekant episod från slaget vid Svolder handlar om Olav   Tryggvassons    stridskamrat Einar Tambaskälver, som fick sin båge sönderskjuten   med stort    brak, varvid Olav Tryggvasson frågade: 'Vad var det som sprang?'   och Einar    svarade: 'Norge ur dina händer, konung !' (Källa: En nordisk   kronologi, Alf    Henriksson)
Kilde:   Björn Espell (web side)
  Kjell Høyer, Norge (webbplats)
  När hände vad, Rosborn-Schimanski m.fl.
  Tom Björnstad, Norge (webbplats)

Bergljot av NORGE
f.ca.972 Tröndelagen, Lade d.efter 1050 Tröndelagen
   far : Håkon (Ladejarl) SIGURDSSON (935 - 995)
   mor: Tora SKAGESDOTTER (930 - 974)
     Ektefelle: Einar Tambarskjelve EINRIDESSON f.972 Tröndelagen d.1052 Trondheim
    Barn:
     1) Ålov EINARSDOTTER f.ca. 1000 Norge, Tröndelagen d.efter 1029 Norge, Tröndelagen
Notater:   Bergljot Håkonsdotter, född cirka år 990 och levde år 1050.   Hon var dotter till Håkon Ladejarl och gift med stormannen    Einar Tambarskjelve, som blev dräpt år 1052 av kung   Harald 'Hårdråde'. (Källa: Kjell Høyer, Norge)
Kilde:   Björn Espell (web side)
  Tom Björnstad, Norge (webbplats)

Olav Osvaldson
f.ca 930
   far : Osvald Rolfson
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Rolf Olavson av Möre och Trondheim f.965
Notater:   -
Kilde:   

Haldor N.N

Ottarsdatter


Sigurd Halvdansson Sow/Syr
f.ca 965 Rise, Ringerike d.1018
Personen er oppført tidligere


Åsta Gudbrandsdottir
f.ca 970 Vestfold d.1020 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Torberg Arneson av Giske
f.990 Giske, Møre og Romsdal d.1050 Giske
Personen er oppført tidligere


Ragnhild Erlingsdatter
f.992 Sola Rogaland d.1060 Sunnmøre
Personen er oppført tidligere

Tord Folesson

Ålov Einarsdotter


Einar Tambarskjelve EINRIDESSON
f.972 Tröndelagen d.1052 Trondheim
Personen er oppført tidligere


Bergljot av NORGE
f.ca.972 Tröndelagen, Lade d.efter 1050 Tröndelagen
Personen er oppført tidligere


Olav Osvaldson
f.ca 930
Personen er oppført tidligere


28. Tippoldeforeldre:

Halvdan “The Gray” Sigurdsson, konge på Opplandene
f.930 Haugesund d.1018 in Hadafylke
   far : Sigurd Haraldsson «Hrise» Rise
   mor: Vebjørnsdotter (Vebjoernsdatter)
     Ektefelle:Tora Ranesdotter f.ca 940 Bergen d.970 Ringerike
    Barn:
     1)Sigurd Halvdansson Sow/Syr f.ca 965 Rise, Ringerike d.1018
Notater:    Konge på Opplandene ca. 960
Kilde:   

Tora Ranesdotter
f.ca 940 Bergen d.970 Ringerike
   far : Rane «Mjonev/Slim-nose» Smalnese
   mor: NN smalnese
     Ektefelle:Halvdan “The Gray” Sigurdsson, konge på Opplandene f.930 Haugesund d.1018 in Hadafylke
    Barn:
     1)Sigurd Halvdansson Sow/Syr f.ca 965 Rise, Ringerike d.1018
Notater:   -
Kilde:   

Gudbrand Kula

Ulfhild Torasdotter

Arne Arnmodsson, av Giske

Tora Torsteinsdatter Galge

Erling Skjalgsson, på Sola
f.975 Sola Rogaland d.1028 Boknafjorden
   far : Torolv Skjalg
   mor: NN Halfdansdottir
     Ektefelle:Astrid Tryggvesdatter f.ca 963 Ringerike d.1006 Sola
    Barn:
     1)Ragnhild Erlingsdatter f.992 Sola Rogaland d.1060 Sunnmøre
Notater:   Rygekongen
Kilde:   

Astrid Tryggvesdatter
f.ca 963 Ringerike d.1006 Sola
   far : Tryggve Olavsson, Konge av Viken
   mor: Astrid Eiriksdatter
     Ektefelle:Erling Skjalgsson, på Sola f.975 Sola Rogaland d.1028 Boknafjorden
    Barn:
     1)Ragnhild Erlingsdatter f.992 Sola Rogaland d.1060 Sunnmøre
Notater:    Prinsesse av Norge, Sister of Olav Trygvasson
Kilde:   

Eindride STYRKARSSON (930 - 972)

Håkon (Ladejarl) SIGURDSSON (935 - 995)

Tora SKAGESDOTTER (930 - 974)

Osvald Rolfson
f.ca 895
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Olav Osvaldson f.ca 930
Notater:   -
Kilde:   


Halvdan “The Gray” Sigurdsson, konge på Opplandene
f.930 Haugesund d.1018 in Hadafylke
Personen er oppført tidligere


Tora Ranesdotter
f.ca 940 Bergen d.970 Ringerike
Personen er oppført tidligere

Gudbrand Kula

Ulfhild Torasdotter

Arne Arnmodsson, av Giske

Tora Torsteinsdatter Galge


Erling Skjalgsson, på Sola
f.975 Sola Rogaland d.1028 Boknafjorden
Personen er oppført tidligere


Astrid Tryggvesdatter
f.ca 963 Ringerike d.1006 Sola
Personen er oppført tidligere

Eindride STYRKARSSON (930 - 972)

Håkon (Ladejarl) SIGURDSSON (935 - 995)

Tora SKAGESDOTTER (930 - 974)


Osvald Rolfson
f.ca 895
Personen er oppført tidligere


29. Tippoldeforeldre:

Sigurd Haraldsson «Hrise» Rise
f.ca 912 Haugesund d.937 Hadeland
   far : Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre
   mor: Snøfrid (Snæfríður) Svåsedotter, Norway
     Ektefelle:Vebjørnsdotter (Vebjoernsdatter) f.890 Hadeland d.944 Norge
    Barn:
     1)Halvdan “The Gray” Sigurdsson, konge på Opplandene f.930 Haugesund d.1018 in Hadafylke
Notater:    King of Hadafylke, farfarsfar till Harald Hårdråde, konge over Hadafylke
Kilde:   

Vebjørnsdotter (Vebjoernsdatter)
f.890 Hadeland d.944 Norge
   far : Vegjorn Ellingsen
   mor: Ambjor Halvorsdatter
     Ektefelle:Sigurd Haraldsson «Hrise» Rise f.ca 912 Haugesund d.937 Hadeland
    Barn:
     1)Halvdan “The Gray” Sigurdsson, konge på Opplandene f.930 Haugesund d.1018 in Hadafylke
Notater:   -
Kilde:   

Rane «Mjonev/Slim-nose» Smalnese

NN smalnese

Torolv Skjalg

NN Halfdansdottir

Tryggve Olavsson, Konge av Viken
f.928 Ringerike d.963 Bohuslän
   far : Olav Haraldsson «Geirstad» Digerbein
     Ektefelle:Astrid Eiriksdatter f.925 Obrestad, Rogaland d.968 Ringerike
    Barn:
     1)Astrid Tryggvesdatter f.ca 963 Ringerike d.1006 Sola
Notater:    Underkonge i Viken
Kilde:   

Astrid Eiriksdatter
f.925 Obrestad, Rogaland d.968 Ringerike
   far : Eirik Viking Kåresson Bjodaskalle, på Obrestad
     Ektefelle:Tryggve Olavsson, Konge av Viken f.928 Ringerike d.963 Bohuslän
    Barn:
     1)Astrid Tryggvesdatter f.ca 963 Ringerike d.1006 Sola
Notater:   -
Kilde:   


Sigurd Haraldsson «Hrise» Rise
f.ca 912 Haugesund d.937 Hadeland
Personen er oppført tidligere


Vebjørnsdotter (Vebjoernsdatter)
f.890 Hadeland d.944 Norge
Personen er oppført tidligere

Rane «Mjonev/Slim-nose» Smalnese

NN smalnese

Torolv Skjalg

NN Halfdansdottir


Tryggve Olavsson, Konge av Viken
f.928 Ringerike d.963 Bohuslän
Personen er oppført tidligere


Astrid Eiriksdatter
f.925 Obrestad, Rogaland d.968 Ringerike
Personen er oppført tidligere


30. Tippoldeforeldre:

Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre
f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
   far : Halvdan Gudrødsson Svarte
   mor: Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter
    Ektefelle:?? (Ingebjørg's mother)
    Barn:
     1)Ingebjørg Haraldsdotter, wife of Halvdan jarl
    Ektefelle:Åsa Håkonsdatter
    Barn:
     1)Guttorm Haraldsson, Konge i Franrike
     2)Sigrød (Sigfrod) Haraldsson
     3)Halvdan Haraldson Svarte, king of Trondheimen
     4)Halftan Haraldsson Kvite
     Ektefelle:Svanhild Eysteinsdotter f.850 Nord-Trøndelag d.892 Norge
    Barn:
     1)Olav Haraldsson «Geirstad» Digerbein f.ca 877 Oslo d.934 Tønsberg
     2)Bjørn Haraldsson Farmann
     3)Ragnar Haraldsson «Rykkil»
    Ektefelle:Gyda (Gyða) Eiriksdotter, fra Hordaland
    Barn:
     1)Ålov Haraldsdotter «Aarbod» Årbot
     2)Rørek Haraldsson
     3)Torgils (Thorgils) Haraldsson
     4)Frode (Fróði) Haraldsson
     5)Sigtrygg (Sigtryggur) Haraldsson
     Ektefelle:Snøfrid (Snæfríður) Svåsedotter, Norway f.ca 860 Tofte Gudbrandsdalen d.932 Norge
    Barn:
     1)Halvdan Haraldsson «Longlegs» Hålegg
     2)Gudrød Haraldsson Ljome, Konge av Hadeland
     3)Sigurd Haraldsson «Hrise» Rise f.ca 912 Haugesund d.937 Hadeland
     4)Ragnvald Haraldsson Rettilbeine
    Ektefelle:Ragnhild Eiriksdotter den Mektige
    Barn:
     1)Eirik I Haraldsson Blodøks
    Ektefelle:Åshild (Alvhild) Ringsdotter
    Barn:
     1)Ingegjerd Haraldsdotter
     2)Ring (Hringur) Haraldsson
     3)Dag Haraldsson
     4)Gudrød Haraldsson Skirja, King on Isle of Man
Notater:    First King of Norway
Kilde:   

Snøfrid (Snæfríður) Svåsedotter, Norway
f.ca 860 Tofte Gudbrandsdalen d.932 Norge
   far : Svåse (Svási) Finnekonge
     Ektefelle:Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
    Barn:
     1)Halvdan Haraldsson «Longlegs» Hålegg
     2)Gudrød Haraldsson Ljome, Konge av Hadeland
     3)Sigurd Haraldsson «Hrise» Rise f.ca 912 Haugesund d.937 Hadeland
     4)Ragnvald Haraldsson Rettilbeine
Notater:   -
Kilde:   

Vegjorn Ellingsen

Ambjor Halvorsdatter

Olav Haraldsson «Geirstad» Digerbein
f.ca 877 Oslo d.934 Tønsberg
   far : Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre
   mor: Svanhild Eysteinsdotter
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Tryggve Olavsson, Konge av Viken f.928 Ringerike d.963 Bohuslän
Notater:   -
Kilde:   

Eirik Viking Kåresson Bjodaskalle, på Obrestad


Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre
f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
Personen er oppført tidligere


Snøfrid (Snæfríður) Svåsedotter, Norway
f.ca 860 Tofte Gudbrandsdalen d.932 Norge
Personen er oppført tidligere

Vegjorn Ellingsen

Ambjor Halvorsdatter


Olav Haraldsson «Geirstad» Digerbein
f.ca 877 Oslo d.934 Tønsberg
Personen er oppført tidligere

Eirik Viking Kåresson Bjodaskalle, på Obrestad


31. Tippoldeforeldre:

Halvdan Gudrødsson Svarte
f.ca 810 Østre Toten, Oppland d.862 Randsfjorden, Oppland
   far : Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge
   mor: Åsa Haraldsdotter, Daughter of Harald Granraude
     Ektefelle:Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter f.835 Ringerike d.855 Vestfold
    Barn:
     1)Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
Notater:    Konge over Ringerike
Kilde:   

Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter
f.835 Ringerike d.855 Vestfold
   far : Sigurd Helgesson «Hart» Hjort
   mor: Ingeborg "Tyrne" Haraldsdatter
     Ektefelle:Halvdan Gudrødsson Svarte f.ca 810 Østre Toten, Oppland d.862 Randsfjorden, Oppland
    Barn:
     1)Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
Notater:    Dronning av Vestfold, Norge
Kilde:   

Svåse (Svási) Finnekonge


Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre
f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
Personen er oppført tidligere

Svanhild Eysteinsdotter
f.850 Nord-Trøndelag d.892 Norge
   far : Eystein Ivarsson «the Noisy» Glumra
   mor: Ásdís (Ascrida) Ragnvaldsdóttir
     Ektefelle:Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
    Barn:
     1)Olav Haraldsson «Geirstad» Digerbein f.ca 877 Oslo d.934 Tønsberg
Notater:    4th wife of Harald Haarfagre, Queen of Norway
Kilde:   


Halvdan Gudrødsson Svarte
f.ca 810 Østre Toten, Oppland d.862 Randsfjorden, Oppland
Personen er oppført tidligere


Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter
f.835 Ringerike d.855 Vestfold
Personen er oppført tidligere

Svåse (Svási) Finnekonge


Harald I Halvdansson «Fairhair» Hårfagre
f.ca 850 Hole, Buskerud d.932 Avaldsnes, Rogaland
Personen er oppført tidligere


Svanhild Eysteinsdotter
f.850 Nord-Trøndelag d.892 Norge
Personen er oppført tidligere


32. Tippoldeforeldre:

Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge
f.ca 780 Holtum, Vestfold d.821 Vestfold
   far : Halvdan Eysteinsson den Milde
   mor: Liv Dagsdotter, av Vestmar
     Ektefelle:Åsa Haraldsdotter, Daughter of Harald Granraude f.743 Agder d.834 Vestfold
    Barn:
     1)Halvdan Gudrødsson Svarte f.ca 810 Østre Toten, Oppland d.862 Randsfjorden, Oppland
Notater:    Konge i Vestfold og Romerike
Kilde:   

Åsa Haraldsdotter, Daughter of Harald Granraude
f.743 Agder d.834 Vestfold
   far : Kong Harald «Red Beard» of Agder
   mor: Gunhild Ragnvaldsdatter
     Ektefelle:Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge f.ca 780 Holtum, Vestfold d.821 Vestfold
    Barn:
     1)Halvdan Gudrødsson Svarte f.ca 810 Østre Toten, Oppland d.862 Randsfjorden, Oppland
Notater:    Dronning av Vestfold, Romerike and Vingulmark
Kilde:   

Sigurd Helgesson «Hart» Hjort
f.791 Ringerike d.850 Hadeland
   far : Helgi den hvasse, King of Ringerike
   mor: Aslaug Sigurdsdatter
     Ektefelle:Ingeborg "Tyrne" Haraldsdatter f.ca 783 Jylland d.850 Randsfjorden
    Barn:
     1)Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter f.835 Ringerike d.855 Vestfold
Notater:    Konge på Ringerike
Kilde:   

Ingeborg "Tyrne" Haraldsdatter
f.ca 783 Jylland d.850 Randsfjorden
   far : Harald Klak
     Ektefelle:Sigurd Helgesson «Hart» Hjort f.791 Ringerike d.850 Hadeland
    Barn:
     1)Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter f.835 Ringerike d.855 Vestfold
Notater:    Drottning i Ringerike, Norge
Kilde:   


Halvdan Gudrødsson Svarte
f.ca 810 Østre Toten, Oppland d.862 Randsfjorden, Oppland
Personen er oppført tidligere


Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter
f.835 Ringerike d.855 Vestfold
Personen er oppført tidligere

Eystein Ivarsson «the Noisy» Glumra

Ásdís (Ascrida) Ragnvaldsdóttir


Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge
f.ca 780 Holtum, Vestfold d.821 Vestfold
Personen er oppført tidligere


Åsa Haraldsdotter, Daughter of Harald Granraude
f.743 Agder d.834 Vestfold
Personen er oppført tidligere


Sigurd Helgesson «Hart» Hjort
f.791 Ringerike d.850 Hadeland
Personen er oppført tidligere


Ingeborg "Tyrne" Haraldsdatter
f.ca 783 Jylland d.850 Randsfjorden
Personen er oppført tidligere


Halvdan Gudrødsson Svarte
f.ca 810 Østre Toten, Oppland d.862 Randsfjorden, Oppland
Personen er oppført tidligere


Ragnhild "the Wise" Sigurdsdotter
f.835 Ringerike d.855 Vestfold
Personen er oppført tidligere

Eystein Ivarsson «the Noisy» Glumra

Ásdís (Ascrida) Ragnvaldsdóttir


33. Tippoldeforeldre:

Halvdan Eysteinsson den Milde
f.742 Holtan, Vestfold d.800 Borre Vestfold
   far : Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson
   mor: Hild (Hildi) Eiriksdotter
     Ektefelle:Liv Dagsdotter, av Vestmar f.ca 766 Holtum, Vestfold d.810 Borre, Vestfold
    Barn:
     1)Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge f.ca 780 Holtum, Vestfold d.821 Vestfold
Notater:   konge over Vestfold og Romerike.
Kilde:   

Liv Dagsdotter, av Vestmar
f.ca 766 Holtum, Vestfold d.810 Borre, Vestfold
   far : Dag of Westmare
   mor: NN f. 733 Holtum
     Ektefelle:Halvdan Eysteinsson den Milde f.742 Holtan, Vestfold d.800 Borre Vestfold
    Barn:
     1)Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge f.ca 780 Holtum, Vestfold d.821 Vestfold
Notater:   Dronning av Vestfold
Kilde:   

Kong Harald «Red Beard» of Agder

Gunhild Ragnvaldsdatter

Helgi den hvasse, King of Ringerike
f.ca 796 Ringerike d.850 Buskerud
   far : Olav Ringsson
     Ektefelle:Aslaug Sigurdsdatter f.ca 800 Jutland, Denmark d.842 Ringerike
    Barn:
     1)Sigurd Helgesson «Hart» Hjort f.791 Ringerike d.850 Hadeland
Notater:    Konge på Ringerike
Kilde:   

Aslaug Sigurdsdatter
f.ca 800 Jutland, Denmark d.842 Ringerike
   far : Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson
   mor: "Blæja" (later known as Heluna)
     Ektefelle:Helgi den hvasse, King of Ringerike f.ca 796 Ringerike d.850 Buskerud
    Barn:
     1)Sigurd Helgesson «Hart» Hjort f.791 Ringerike d.850 Hadeland
Notater:    Dronning på Ringerike, Vikingahövdinghustru i Danmark
Kilde:   

Harald Klak


Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge
f.ca 780 Holtum, Vestfold d.821 Vestfold
Personen er oppført tidligere


Åsa Haraldsdotter, Daughter of Harald Granraude
f.743 Agder d.834 Vestfold
Personen er oppført tidligere


Sigurd Helgesson «Hart» Hjort
f.791 Ringerike d.850 Hadeland
Personen er oppført tidligere


Ingeborg "Tyrne" Haraldsdatter
f.ca 783 Jylland d.850 Randsfjorden
Personen er oppført tidligere


Halvdan Eysteinsson den Milde
f.742 Holtan, Vestfold d.800 Borre Vestfold
Personen er oppført tidligere


Liv Dagsdotter, av Vestmar
f.ca 766 Holtum, Vestfold d.810 Borre, Vestfold
Personen er oppført tidligere

Kong Harald «Red Beard» of Agder

Gunhild Ragnvaldsdatter


Helgi den hvasse, King of Ringerike
f.ca 796 Ringerike d.850 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Aslaug Sigurdsdatter
f.ca 800 Jutland, Denmark d.842 Ringerike
Personen er oppført tidligere

Harald Klak


Gudrød Halvdansson «the Hunter» Veidekonge
f.ca 780 Holtum, Vestfold d.821 Vestfold
Personen er oppført tidligere


Åsa Haraldsdotter, Daughter of Harald Granraude
f.743 Agder d.834 Vestfold
Personen er oppført tidligere


Sigurd Helgesson «Hart» Hjort
f.791 Ringerike d.850 Hadeland
Personen er oppført tidligere


Ingeborg "Tyrne" Haraldsdatter
f.ca 783 Jylland d.850 Randsfjorden
Personen er oppført tidligere


34. Tippoldeforeldre:

Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson
f.725 Vestfold d.780 Holtum, Vestfold
   far : Halfdan Olafsson Kvitbein
   mor: Åsa (Aasa) Eysteinsdotter
     Ektefelle:Hild (Hildi) Eiriksdotter f.ca 740 Jarlsberg, Vestfold d.762 Vestfold, Holtum
    Barn:
     1)Halvdan Eysteinsson den Milde f.742 Holtan, Vestfold d.800 Borre Vestfold
Notater:    Konge i Romerike
Kilde:   

Hild (Hildi) Eiriksdotter
f.ca 740 Jarlsberg, Vestfold d.762 Vestfold, Holtum
   far : Eirik (Eric) Agnarsson, King of Vestfold
   mor: NN Eysteindattar
     Ektefelle:Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson f.725 Vestfold d.780 Holtum, Vestfold
    Barn:
     1)Halvdan Eysteinsson den Milde f.742 Holtan, Vestfold d.800 Borre Vestfold
Notater:   
Kilde:   

Dag of Westmare

NN f. 733 Holtum

Olav Ringsson
f.ca 683 Ringerike
   far : Ring II OLEIVSSON
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Helgi den hvasse, King of Ringerike f.ca 796 Ringerike d.850 Buskerud
Notater:   -
Kilde:   

Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson
f.Danmark d.890 Egtved, Vejle
   far : Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson
   mor: Aslaug Kraka Sigurdsdatter
     Ektefelle:"Blæja" (later known as Heluna) f.ca 830 Northumbria d.875 Jutland, Denmark
    Barn:
     1)Aslaug Sigurdsdatter f.ca 800 Jutland, Denmark d.842 Ringerike
Notater:    Konge av Danmark
Kilde:   

"Blæja" (later known as Heluna)
f.ca 830 Northumbria d.875 Jutland, Denmark
   far : Ælla II, king of Northumbria
     Ektefelle:Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson f.Danmark d.890 Egtved, Vejle
    Barn:
     1)Aslaug Sigurdsdatter f.ca 800 Jutland, Denmark d.842 Ringerike
Notater:    Prinsesse
Kilde:   


Halvdan Eysteinsson den Milde
f.742 Holtan, Vestfold d.800 Borre Vestfold
Personen er oppført tidligere


Liv Dagsdotter, av Vestmar
f.ca 766 Holtum, Vestfold d.810 Borre, Vestfold
Personen er oppført tidligere

Kong Harald «Red Beard» of Agder

Gunhild Ragnvaldsdatter


Helgi den hvasse, King of Ringerike
f.ca 796 Ringerike d.850 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Aslaug Sigurdsdatter
f.ca 800 Jutland, Denmark d.842 Ringerike
Personen er oppført tidligere

Harald Klak


Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson
f.725 Vestfold d.780 Holtum, Vestfold
Personen er oppført tidligere


Hild (Hildi) Eiriksdotter
f.ca 740 Jarlsberg, Vestfold d.762 Vestfold, Holtum
Personen er oppført tidligere

Dag of Westmare

NN f. 733 Holtum


Olav Ringsson
f.ca 683 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson
f.Danmark d.890 Egtved, Vejle
Personen er oppført tidligere


"Blæja" (later known as Heluna)
f.ca 830 Northumbria d.875 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere


Halvdan Eysteinsson den Milde
f.742 Holtan, Vestfold d.800 Borre Vestfold
Personen er oppført tidligere


Liv Dagsdotter, av Vestmar
f.ca 766 Holtum, Vestfold d.810 Borre, Vestfold
Personen er oppført tidligere

Kong Harald «Red Beard» of Agder

Gunhild Ragnvaldsdatter


Helgi den hvasse, King of Ringerike
f.ca 796 Ringerike d.850 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Aslaug Sigurdsdatter
f.ca 800 Jutland, Denmark d.842 Ringerike
Personen er oppført tidligere

Harald Klak


35. Tippoldeforeldre:

Halfdan Olafsson Kvitbein
f.ca 675 Svitjod, Värmland d.715 Vestre Toten
   far : Olav Tretelgja
   mor: Solveig Halvdansdotter
     Ektefelle:Åsa (Aasa) Eysteinsdotter f.680 Oppland d.718 Hylle,Voss
    Barn:
     1)Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson f.725 Vestfold d.780 Holtum, Vestfold
Notater:    småkonge over Vestfold og Romerike
Kilde:    Wikipedia

Åsa (Aasa) Eysteinsdotter
f.680 Oppland d.718 Hylle,Voss
   far : Øystein Hardråde
   mor: Solveig Halfdansdotter
     Ektefelle:Halfdan Olafsson Kvitbein f.ca 675 Svitjod, Värmland d.715 Vestre Toten
    Barn:
     1)Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson f.725 Vestfold d.780 Holtum, Vestfold
Notater:    Dronning i Norge
Kilde:   

Eirik (Eric) Agnarsson, King of Vestfold

NN Eysteindattar

Ring II OLEIVSSON
f.ca 637
   far : Oleiv Dagsson Ringerike
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Olav Ringsson f.ca 683 Ringerike
Notater:   -
Kilde:   

Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson
d.840 Northumbria
   far : Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king
   mor: Álfhildr Gandálfsdóttir
     Ektefelle:Aslaug Kraka Sigurdsdatter f.765 Ringerike d.842 Ringerike
    Barn:
     1)Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson f.Danmark d.890 Egtved, Vejle
Notater:    Viking, King.
Kilde:   

Aslaug Kraka Sigurdsdatter
f.765 Ringerike d.842 Ringerike
   far : Sigurd "Fafnisbana" Sigmundsson, of Denmark
   mor: Brynhild Budlasdatter
     Ektefelle:Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson d.840 Northumbria
    Barn:
     1)Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson f.Danmark d.890 Egtved, Vejle
Notater:    Vikinghøvdinghustru
Kilde:   

Ælla II, king of Northumbria


Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson
f.725 Vestfold d.780 Holtum, Vestfold
Personen er oppført tidligere


Hild (Hildi) Eiriksdotter
f.ca 740 Jarlsberg, Vestfold d.762 Vestfold, Holtum
Personen er oppført tidligere

Dag of Westmare

NN f. 733 Holtum


Olav Ringsson
f.ca 683 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson
f.Danmark d.890 Egtved, Vejle
Personen er oppført tidligere


"Blæja" (later known as Heluna)
f.ca 830 Northumbria d.875 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere


Halfdan Olafsson Kvitbein
f.ca 675 Svitjod, Värmland d.715 Vestre Toten
Personen er oppført tidligere


Åsa (Aasa) Eysteinsdotter
f.680 Oppland d.718 Hylle,Voss
Personen er oppført tidligere

Eirik (Eric) Agnarsson, King of Vestfold

NN Eysteindattar


Ring II OLEIVSSON
f.ca 637
Personen er oppført tidligere


Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson
d.840 Northumbria
Personen er oppført tidligere


Aslaug Kraka Sigurdsdatter
f.765 Ringerike d.842 Ringerike
Personen er oppført tidligere

Ælla II, king of Northumbria


Eystein «Fret/Fjert» Halfdansson
f.725 Vestfold d.780 Holtum, Vestfold
Personen er oppført tidligere


Hild (Hildi) Eiriksdotter
f.ca 740 Jarlsberg, Vestfold d.762 Vestfold, Holtum
Personen er oppført tidligere

Dag of Westmare

NN f. 733 Holtum


Olav Ringsson
f.ca 683 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Sigurd "Snake-in-the-eye" Ragnarsson
f.Danmark d.890 Egtved, Vejle
Personen er oppført tidligere


"Blæja" (later known as Heluna)
f.ca 830 Northumbria d.875 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere


36. Tippoldeforeldre:

Olav Tretelgja

Solveig Halvdansdotter

Øystein Hardråde

Solveig Halfdansdotter

Oleiv Dagsson Ringerike
f.ca 595
   far : Dag II Ålesson (Aalesson) av RINGERIKE, II
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Ring II OLEIVSSON f.ca 637
Notater:    Småkonge
Kilde:   

Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king
f.ca 724 Uppsala d.812 Roskilde
   far : Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden
   mor: Ingild Gotfredsdotter
     Ektefelle:Álfhildr Gandálfsdóttir f.ca 735 Alfheim, Namsos d.810 Uppsala
    Barn:
     1)Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson d.840 Northumbria
Notater:    Konge
Kilde:   

Álfhildr Gandálfsdóttir
f.ca 735 Alfheim, Namsos d.810 Uppsala
   far : Gandalf Vingulmork Alfgeirsson, King in Norway
   mor: Gauthild Gyrithe Alfsdóttir, Queen of Vingulmork
     Ektefelle:Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king f.ca 724 Uppsala d.812 Roskilde
    Barn:
     1)Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson d.840 Northumbria
Notater:    Princess of Norway, Dronning
Kilde:   

Sigurd "Fafnisbana" Sigmundsson, of Denmark

Brynhild Budlasdatter


Halfdan Olafsson Kvitbein
f.ca 675 Svitjod, Värmland d.715 Vestre Toten
Personen er oppført tidligere


Åsa (Aasa) Eysteinsdotter
f.680 Oppland d.718 Hylle,Voss
Personen er oppført tidligere

Eirik (Eric) Agnarsson, King of Vestfold

NN Eysteindattar


Ring II OLEIVSSON
f.ca 637
Personen er oppført tidligere


Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson
d.840 Northumbria
Personen er oppført tidligere


Aslaug Kraka Sigurdsdatter
f.765 Ringerike d.842 Ringerike
Personen er oppført tidligere

Ælla II, king of Northumbria

Olav Tretelgja

Solveig Halvdansdotter

Øystein Hardråde

Solveig Halfdansdotter


Oleiv Dagsson Ringerike
f.ca 595
Personen er oppført tidligere


Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king
f.ca 724 Uppsala d.812 Roskilde
Personen er oppført tidligere


Álfhildr Gandálfsdóttir
f.ca 735 Alfheim, Namsos d.810 Uppsala
Personen er oppført tidligere

Sigurd "Fafnisbana" Sigmundsson, of Denmark

Brynhild Budlasdatter


Halfdan Olafsson Kvitbein
f.ca 675 Svitjod, Värmland d.715 Vestre Toten
Personen er oppført tidligere


Åsa (Aasa) Eysteinsdotter
f.680 Oppland d.718 Hylle,Voss
Personen er oppført tidligere

Eirik (Eric) Agnarsson, King of Vestfold

NN Eysteindattar


Ring II OLEIVSSON
f.ca 637
Personen er oppført tidligere


Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson
d.840 Northumbria
Personen er oppført tidligere


Aslaug Kraka Sigurdsdatter
f.765 Ringerike d.842 Ringerike
Personen er oppført tidligere

Ælla II, king of Northumbria


37. Tippoldeforeldre:

Dag II Ålesson (Aalesson) av RINGERIKE, II
f.ca 554 Ringerike d.Ringerike
   far : Åle Dagsson Ringerike
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Oleiv Dagsson Ringerike f.ca 595
Notater:   -
Kilde:   

Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden
f.670 Lethra, Danmark d.730 Ostergotlands, Sverige
   far : Radbart, king of Garðaríki
   mor: Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded)
     Ektefelle:Ingild Gotfredsdotter f.675 Jutland, Denmark d.709 Danmark
    Barn:
     1)Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king f.ca 724 Uppsala d.812 Roskilde
Notater:    Konge av Gardarrike
Kilde:   

Ingild Gotfredsdotter
f.675 Jutland, Denmark d.709 Danmark
   far : Godfred Gormsson av Skane
     Ektefelle:Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden f.670 Lethra, Danmark d.730 Ostergotlands, Sverige
    Barn:
     1)Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king f.ca 724 Uppsala d.812 Roskilde
Notater:   -
Kilde:   

Gandalf Vingulmork Alfgeirsson, King in Norway

Gauthild Gyrithe Alfsdóttir, Queen of Vingulmork

Olav Tretelgja

Solveig Halvdansdotter

Øystein Hardråde

Solveig Halfdansdotter


Oleiv Dagsson Ringerike
f.ca 595
Personen er oppført tidligere


Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king
f.ca 724 Uppsala d.812 Roskilde
Personen er oppført tidligere


Álfhildr Gandálfsdóttir
f.ca 735 Alfheim, Namsos d.810 Uppsala
Personen er oppført tidligere

Sigurd "Fafnisbana" Sigmundsson, of Denmark

Brynhild Budlasdatter


Dag II Ålesson (Aalesson) av RINGERIKE, II
f.ca 554 Ringerike d.Ringerike
Personen er oppført tidligere


Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden
f.670 Lethra, Danmark d.730 Ostergotlands, Sverige
Personen er oppført tidligere


Ingild Gotfredsdotter
f.675 Jutland, Denmark d.709 Danmark
Personen er oppført tidligere

Gandalf Vingulmork Alfgeirsson, King in Norway

Gauthild Gyrithe Alfsdóttir, Queen of Vingulmork

Olav Tretelgja

Solveig Halvdansdotter

Øystein Hardråde

Solveig Halfdansdotter


Oleiv Dagsson Ringerike
f.ca 595
Personen er oppført tidligere


Sigurd "Ring" Randversson (Ragnarsson), Danish king
f.ca 724 Uppsala d.812 Roskilde
Personen er oppført tidligere


Álfhildr Gandálfsdóttir
f.ca 735 Alfheim, Namsos d.810 Uppsala
Personen er oppført tidligere

Sigurd "Fafnisbana" Sigmundsson, of Denmark

Brynhild Budlasdatter


38. Tippoldeforeldre:

Åle Dagsson Ringerike
f.554 Ringerike
   far : Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike
   mor: Tora INCONNU
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Dag II Ålesson (Aalesson) av RINGERIKE, II f.ca 554 Ringerike d.Ringerike
Notater:   -
Kilde:   

Radbart, king of Garðaríki
f.638 Garderige, Russia d.690 Россия
     Ektefelle:Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded) f.633 Denmark d.717 Jelinge, Denmark
    Barn:
     1)Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden f.670 Lethra, Danmark d.730 Ostergotlands, Sverige
Notater:    Konge av Gardarike
Kilde:   

Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded)
f.633 Denmark d.717 Jelinge, Denmark
   far : Ivar Vidfamne (Konge)
   mor: Gauthild Gyrithe Alfsdatter
     Ektefelle:Radbart, king of Garðaríki f.638 Garderige, Russia d.690 Россия
    Barn:
     1)Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden f.670 Lethra, Danmark d.730 Ostergotlands, Sverige
Notater:    Dronning av Russland
Kilde:   

Godfred Gormsson av Skane


Dag II Ålesson (Aalesson) av RINGERIKE, II
f.ca 554 Ringerike d.Ringerike
Personen er oppført tidligere


Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden
f.670 Lethra, Danmark d.730 Ostergotlands, Sverige
Personen er oppført tidligere


Ingild Gotfredsdotter
f.675 Jutland, Denmark d.709 Danmark
Personen er oppført tidligere

Gandalf Vingulmork Alfgeirsson, King in Norway

Gauthild Gyrithe Alfsdóttir, Queen of Vingulmork


Åle Dagsson Ringerike
f.554 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Radbart, king of Garðaríki
f.638 Garderige, Russia d.690 Россия
Personen er oppført tidligere


Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded)
f.633 Denmark d.717 Jelinge, Denmark
Personen er oppført tidligere

Godfred Gormsson av Skane


Dag II Ålesson (Aalesson) av RINGERIKE, II
f.ca 554 Ringerike d.Ringerike
Personen er oppført tidligere


Randver På Gardarike Radbartsson, King of Sweden
f.670 Lethra, Danmark d.730 Ostergotlands, Sverige
Personen er oppført tidligere


Ingild Gotfredsdotter
f.675 Jutland, Denmark d.709 Danmark
Personen er oppført tidligere

Gandalf Vingulmork Alfgeirsson, King in Norway

Gauthild Gyrithe Alfsdóttir, Queen of Vingulmork


39. Tippoldeforeldre:

Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike
f.ca 478
   far : Halfdan Hringsson (den gamle)
   mor: Almveigu Eymundsdatter, Princess of Novgorod
     Ektefelle:Tora INCONNU f.ca 482
    Barn:
     1)Åle Dagsson Ringerike f.554 Ringerike
Notater:   -
Kilde:   

Tora INCONNU
f.ca 482
     Ektefelle:Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike f.ca 478
    Barn:
     1)Åle Dagsson Ringerike f.554 Ringerike
Notater:   -
Kilde:   

Ivar Vidfamne (Konge)
f.ca 612 Roeskilde d.647 Sverige
   far : Halfdan Haraldsson (the Valiant)
   mor: Moalda 'Digri' (Kinriksdatter)
     Ektefelle:Gauthild Gyrithe Alfsdatter f.ca 614 Jutland, Denmark d.645 Jelinge, Denmark
    Barn:
     1)Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded) f.633 Denmark d.717 Jelinge, Denmark
Notater:    Konge i Norden
Kilde:   

Gauthild Gyrithe Alfsdatter
f.ca 614 Jutland, Denmark d.645 Jelinge, Denmark
   far : Alf Olafsson
   mor: N.N. von Dänemark*
     Ektefelle:Ivar Vidfamne (Konge) f.ca 612 Roeskilde d.647 Sverige
    Barn:
     1)Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded) f.633 Denmark d.717 Jelinge, Denmark
Notater:    Drottning av Sverige
Kilde:   


Åle Dagsson Ringerike
f.554 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Radbart, king of Garðaríki
f.638 Garderige, Russia d.690 Россия
Personen er oppført tidligere


Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded)
f.633 Denmark d.717 Jelinge, Denmark
Personen er oppført tidligere

Godfred Gormsson av Skane


Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike
f.ca 478
Personen er oppført tidligere


Tora INCONNU
f.ca 482
Personen er oppført tidligere


Ivar Vidfamne (Konge)
f.ca 612 Roeskilde d.647 Sverige
Personen er oppført tidligere


Gauthild Gyrithe Alfsdatter
f.ca 614 Jutland, Denmark d.645 Jelinge, Denmark
Personen er oppført tidligere


Åle Dagsson Ringerike
f.554 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Radbart, king of Garðaríki
f.638 Garderige, Russia d.690 Россия
Personen er oppført tidligere


Auðr Ivarsdatter (the Deep-Minded)
f.633 Denmark d.717 Jelinge, Denmark
Personen er oppført tidligere

Godfred Gormsson av Skane


40. Tippoldeforeldre:

Halfdan Hringsson (den gamle)
f.ca 450 Ringerike d.502 Buskerud
   far : Hring Raumsson, King of Ringerike
   mor: NN Vifilsdatter, Queen of Ringerike
     Ektefelle:Almveigu Eymundsdatter, Princess of Novgorod f.455 Novgorod (Holmgård) Russland d.479 Buskerud
    Barn:
     1)Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike f.ca 478
Notater:    Konge av Ringerike
Kilde:   www.genvagar.no

Almveigu Eymundsdatter, Princess of Novgorod
f.455 Novgorod (Holmgård) Russland d.479 Buskerud
   far : Eymund Hringsson, King of Novgorod (Holmgård)
     Ektefelle:Halfdan Hringsson (den gamle) f.ca 450 Ringerike d.502 Buskerud
    Barn:
     1)Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike f.ca 478
Notater:    Dronning av Ringerike
Kilde:   

Halfdan Haraldsson (the Valiant)
f.ca 590 Jutland, Danmark d.650 Danmark
   far : Harald "The Old" Valldarsson
   mor: Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter)
     Ektefelle:Moalda 'Digri' (Kinriksdatter) f.594 Jutland, Denmark d.643 Jutland, Denmark
    Barn:
     1)Ivar Vidfamne (Konge) f.ca 612 Roeskilde d.647 Sverige
Notater:    King in Sweden, King of Roeskilde
Kilde:   

Moalda 'Digri' (Kinriksdatter)
f.594 Jutland, Denmark d.643 Jutland, Denmark
     Ektefelle:Halfdan Haraldsson (the Valiant) f.ca 590 Jutland, Danmark d.650 Danmark
    Barn:
     1)Ivar Vidfamne (Konge) f.ca 612 Roeskilde d.647 Sverige
Notater:    Drottning av Sverige
Kilde:   

Alf Olafsson

N.N. von Dänemark*


Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike
f.ca 478
Personen er oppført tidligere


Tora INCONNU
f.ca 482
Personen er oppført tidligere


Ivar Vidfamne (Konge)
f.ca 612 Roeskilde d.647 Sverige
Personen er oppført tidligere


Gauthild Gyrithe Alfsdatter
f.ca 614 Jutland, Denmark d.645 Jelinge, Denmark
Personen er oppført tidligere


Halfdan Hringsson (den gamle)
f.ca 450 Ringerike d.502 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Almveigu Eymundsdatter, Princess of Novgorod
f.455 Novgorod (Holmgård) Russland d.479 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Halfdan Haraldsson (the Valiant)
f.ca 590 Jutland, Danmark d.650 Danmark
Personen er oppført tidligere


Moalda 'Digri' (Kinriksdatter)
f.594 Jutland, Denmark d.643 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere

Alf Olafsson

N.N. von Dänemark*


Dag I "the Great" Halvdansson, King of Ringerike
f.ca 478
Personen er oppført tidligere


Tora INCONNU
f.ca 482
Personen er oppført tidligere


Ivar Vidfamne (Konge)
f.ca 612 Roeskilde d.647 Sverige
Personen er oppført tidligere


Gauthild Gyrithe Alfsdatter
f.ca 614 Jutland, Denmark d.645 Jelinge, Denmark
Personen er oppført tidligere


41. Tippoldeforeldre:

Hring Raumsson, King of Ringerike
f.406 Buskerud d.499 Buskerud
   far : Raum, den gamle
   mor: Hildur Gudraudsdatter
     Ektefelle:NN Vifilsdatter, Queen of Ringerike f.414 Ringerike d.499 Buskerud
    Barn:
     1)Halfdan Hringsson (den gamle) f.ca 450 Ringerike d.502 Buskerud
Notater:    Konge av Ringerike
Kilde:   

NN Vifilsdatter, Queen of Ringerike
f.414 Ringerike d.499 Buskerud
   far : Vifil Sjøkonge
     Ektefelle:Hring Raumsson, King of Ringerike f.406 Buskerud d.499 Buskerud
    Barn:
     1)Halfdan Hringsson (den gamle) f.ca 450 Ringerike d.502 Buskerud
Notater:    Dronning av Ringerike
Kilde:   

Eymund Hringsson, King of Novgorod (Holmgård)

Harald "The Old" Valldarsson
f.ca 568 Egtved, Vejle d.610 Danmark
   far : Valdar Hroarsson
   mor: Hildis of the Vandals
     Ektefelle:Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter) f.572 Jutland, Danmark d.672 Danmark
    Barn:
     1)Halfdan Haraldsson (the Valiant) f.ca 590 Jutland, Danmark d.650 Danmark
Notater:    Kung av Roskilde
Kilde:   

Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter)
f.572 Jutland, Danmark d.672 Danmark
   far : Heidrek "Ulfhamor" Angantyrsson, King of Reiðgotaland
   mor: Amfleda den yngre
     Ektefelle:Harald "The Old" Valldarsson f.ca 568 Egtved, Vejle d.610 Danmark
    Barn:
     1)Halfdan Haraldsson (the Valiant) f.ca 590 Jutland, Danmark d.650 Danmark
Notater:    Danerkonge, faldt i Bravallarbardaga
Kilde:   


Halfdan Hringsson (den gamle)
f.ca 450 Ringerike d.502 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Almveigu Eymundsdatter, Princess of Novgorod
f.455 Novgorod (Holmgård) Russland d.479 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Halfdan Haraldsson (the Valiant)
f.ca 590 Jutland, Danmark d.650 Danmark
Personen er oppført tidligere


Moalda 'Digri' (Kinriksdatter)
f.594 Jutland, Denmark d.643 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere

Alf Olafsson

N.N. von Dänemark*


Hring Raumsson, King of Ringerike
f.406 Buskerud d.499 Buskerud
Personen er oppført tidligere


NN Vifilsdatter, Queen of Ringerike
f.414 Ringerike d.499 Buskerud
Personen er oppført tidligere

Eymund Hringsson, King of Novgorod (Holmgård)


Harald "The Old" Valldarsson
f.ca 568 Egtved, Vejle d.610 Danmark
Personen er oppført tidligere


Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter)
f.572 Jutland, Danmark d.672 Danmark
Personen er oppført tidligere


Halfdan Hringsson (den gamle)
f.ca 450 Ringerike d.502 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Almveigu Eymundsdatter, Princess of Novgorod
f.455 Novgorod (Holmgård) Russland d.479 Buskerud
Personen er oppført tidligere


Halfdan Haraldsson (the Valiant)
f.ca 590 Jutland, Danmark d.650 Danmark
Personen er oppført tidligere


Moalda 'Digri' (Kinriksdatter)
f.594 Jutland, Denmark d.643 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere

Alf Olafsson

N.N. von Dänemark*


42. Tippoldeforeldre:

Raum, den gamle
f.ca 370 Ogdum, Raumsdal d.450 Ringerike
   far : Nor Thorrasson, King In Alfheim
   mor: NN
     Ektefelle:Hildur Gudraudsdatter f.ca 371 Raumsdal, Telemark d.470
    Barn:
     1) Hadding Raumsson of Hallingdal and Telemark
     2) Haud Raumsson
     3) Gudraud Raumsson, King in Gudbrandsdalen
     4) Finnalf Raumsson, of Alvheim
     5) Hring Raumsson, King of Ringerike f.406 Buskerud d.499 Buskerud
Notater:    www.genvagar.nu
Kilde:   

Hildur Gudraudsdatter
f.ca 371 Raumsdal, Telemark d.470
   far : Gudraud Den Gamle, av Hedmark
   mor: N.N. Gudraudsdatter
     Ektefelle:Raum, den gamle f.ca 370 Ogdum, Raumsdal d.450 Ringerike
    Barn:
     1) Hadding Raumsson of Hallingdal and Telemark
     2) Haud Raumsson
     3) Gudraud Raumsson, King in Gudbrandsdalen
     4) Finnalf Raumsson, of Alvheim
     5) Hring Raumsson, King of Ringerike f.406 Buskerud d.499 Buskerud
Notater:    Queen of Norway
Kilde:   

Vifil Sjøkonge

Valdar Hroarsson
f.ca 547 Roskilde d.612 Jutland, Denmark
   far : Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde
   mor: Ogne Northumbria (Norbrilsdottir), Princess of Northumberland
     Ektefelle:Hildis of the Vandals f.Carthage, North Africa d.572 Danmark
    Barn:
     1) Harald "The Old" Valldarsson f.ca 568 Egtved, Vejle d.610 Danmark
     2) Gudrød Valdarsson
     3) Frode Valdarsson
Notater:    Danish King in Roskilde
Kilde:   

Hildis of the Vandals
f.Carthage, North Africa d.572 Danmark
     Ektefelle:Valdar Hroarsson f.ca 547 Roskilde d.612 Jutland, Denmark
    Barn:
     1) Harald "The Old" Valldarsson f.ca 568 Egtved, Vejle d.610 Danmark
     2) Gudrød Valdarsson
     3) Frode Valdarsson
Notater:    Vandalene var et germansk folkeslag.
Kilde:   

Heidrek "Ulfhamor" Angantyrsson, King of Reiðgotaland
f.542 Reidgotalandi, Norway d.602 Hedemark, Norway
   far : Angantyr Heidreksson, King of Reidgotalandi
     Ektefelle:Amfleda den yngre f.Norway d.Somme
    Barn:
     1)Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter) f.572 Jutland, Danmark d.672 Danmark
Notater:    King of Reiðgotaland
Kilde:   

Amfleda den yngre
f.Norway d.Somme
   far : Hilderic, King Of The Vandals
   mor: Amfleda Ostrogoth The Elder
     Ektefelle:Heidrek "Ulfhamor" Angantyrsson, King of Reiðgotaland f.542 Reidgotalandi, Norway d.602 Hedemark, Norway
    Barn:
     1) Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter) f.572 Jutland, Danmark d.672 Danmark
Notater:   -
Kilde:   


Hring Raumsson, King of Ringerike
f.406 Buskerud d.499 Buskerud
Personen er oppført tidligere


NN Vifilsdatter, Queen of Ringerike
f.414 Ringerike d.499 Buskerud
Personen er oppført tidligere

Eymund Hringsson, King of Novgorod (Holmgård)


Harald "The Old" Valldarsson
f.ca 568 Egtved, Vejle d.610 Danmark
Personen er oppført tidligere


Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter)
f.572 Jutland, Danmark d.672 Danmark
Personen er oppført tidligere


Raum, den gamle
f.ca 370 Ogdum, Raumsdal d.450 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Hildur Gudraudsdatter
f.ca 371 Raumsdal, Telemark d.470
Personen er oppført tidligere

Vifil Sjøkonge


Valdar Hroarsson
f.ca 547 Roskilde d.612 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere


Hildis of the Vandals
f.Carthage, North Africa d.572 Danmark
Personen er oppført tidligere


Heidrek "Ulfhamor" Angantyrsson, King of Reiðgotaland
f.542 Reidgotalandi, Norway d.602 Hedemark, Norway
Personen er oppført tidligere


Amfleda den yngre
f.Norway d.Somme
Personen er oppført tidligere


Hring Raumsson, King of Ringerike
f.406 Buskerud d.499 Buskerud
Personen er oppført tidligere


NN Vifilsdatter, Queen of Ringerike
f.414 Ringerike d.499 Buskerud
Personen er oppført tidligere

Eymund Hringsson, King of Novgorod (Holmgård)


Harald "The Old" Valldarsson
f.ca 568 Egtved, Vejle d.610 Danmark
Personen er oppført tidligere


Hildur Hevor Valdarsson (Heidreksdatter)
f.572 Jutland, Danmark d.672 Danmark
Personen er oppført tidligere


43. Tippoldeforeldre:

Nor Thorrasson, King In Alfheim
f.ca 345 Kvenland (Finland) d.415 Norge
   far : Thorri Snærsson, King of Kvenland
     Ektefelle:Hødd Svadesdatter f.ca 352 Hedmark d.370
    Barn:
     1) Thrond
     2) Gard
    Ektefelle:NN
    Barn:
     1) Raum, den gamle f.ca 370 Ogdum, Raumsdal d.450 Ringerike
Notater:    Konge av Alfheim
Kilde:    www.genvagar.nu

NN

Gudraud Den Gamle, av Hedmark

N.N. Gudraudsdatter

Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde
f.ca 530 Roskilde, Sjælland, Danmark d.620 Northumberland,England
   far : Halfdan the Tall Frodasson, King of the Danes
   mor: Sigrid Aunsdotter, Queen of Denmark
    Ektefelle:Queen Skuld Adilsdatter of Sweden
    Barn:
     1) Prince Heoroweard
    Ektefelle:Queen Yrsa
    Barn:
     1) King Frode, VI
     Ektefelle:Ogne Northumbria (Norbrilsdottir), Princess of Northumberland f.ca 530 Northumberland, England d.546 Danmark
    Barn:
     1) Valdar Hroarsson f.ca 547 Roskilde d.612 Jutland, Denmark
     2) Agner Hroarsson
     3) Queen Freawaru Hroarsdatter, of Leire
     4) Hild Hroarsdatter of Liere
     5) Hreðric
     6) Hroðmund Hrothgarsson of Leire
    Ektefelle:Princess Sigris Andsdotter of Uppsila
    Barn:
     1)
Notater:    Konge i Danmark
Kilde:   

Ogne Northumbria (Norbrilsdottir), Princess of Northumberland
f.ca 530 Northumberland, England d.546 Danmark
   far : Norbril, king of Northumbria
     Ektefelle:Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde f.ca 530 Roskilde, Sjælland, Danmark d.620 Northumberland,England
    Barn:
     1) Valdar Hroarsson f.ca 547 Roskilde d.612 Jutland, Denmark
     2) Agner Hroarsson
     3) Queen Freawaru Hroarsdatter, of Leire
     4) Hild Hroarsdatter of Liere
     5) Hreðric
     6) Hroðmund Hrothgarsson of Leire
Notater:    Princess of Northumbria
Kilde:   

Angantyr Heidreksson, King of Reidgotalandi

Hilderic, King Of The Vandals
f.ca 458 Carthage, Tunis d.575
     Ektefelle:Amfleda Ostrogoth The Elder f.ca 468 Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy d.556 Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
    Barn:
     1) Amfleda den yngre f.Norway d.Somme
Notater:   -
Kilde:   

Amfleda Ostrogoth The Elder
f.ca 468 Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy d.556 Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
   far : Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus
   mor: Princess Andelfieda Franks
     Ektefelle:Hilderic, King Of The Vandals f.ca 458 Carthage, Tunis d.575
    Barn:
     1) Amfleda den yngre f.Norway d.Somme
Notater:   -
Kilde:   


Raum, den gamle
f.ca 370 Ogdum, Raumsdal d.450 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Hildur Gudraudsdatter
f.ca 371 Raumsdal, Telemark d.470
Personen er oppført tidligere

Vifil Sjøkonge


Valdar Hroarsson
f.ca 547 Roskilde d.612 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere


Hildis of the Vandals
f.Carthage, North Africa d.572 Danmark
Personen er oppført tidligere


Heidrek "Ulfhamor" Angantyrsson, King of Reiðgotaland
f.542 Reidgotalandi, Norway d.602 Hedemark, Norway
Personen er oppført tidligere


Amfleda den yngre
f.Norway d.Somme
Personen er oppført tidligere


Nor Thorrasson, King In Alfheim
f.ca 345 Kvenland (Finland) d.415 Norge
Personen er oppført tidligere

NN

Gudraud Den Gamle, av Hedmark

N.N. Gudraudsdatter


Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde
f.ca 530 Roskilde, Sjælland, Danmark d.620 Northumberland,England
Personen er oppført tidligere


Ogne Northumbria (Norbrilsdottir), Princess of Northumberland
f.ca 530 Northumberland, England d.546 Danmark
Personen er oppført tidligere

Angantyr Heidreksson, King of Reidgotalandi


Hilderic, King Of The Vandals
f.ca 458 Carthage, Tunis d.575
Personen er oppført tidligere


Amfleda Ostrogoth The Elder
f.ca 468 Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy d.556 Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
Personen er oppført tidligere


Raum, den gamle
f.ca 370 Ogdum, Raumsdal d.450 Ringerike
Personen er oppført tidligere


Hildur Gudraudsdatter
f.ca 371 Raumsdal, Telemark d.470
Personen er oppført tidligere

Vifil Sjøkonge


Valdar Hroarsson
f.ca 547 Roskilde d.612 Jutland, Denmark
Personen er oppført tidligere


Hildis of the Vandals
f.Carthage, North Africa d.572 Danmark
Personen er oppført tidligere


Heidrek "Ulfhamor" Angantyrsson, King of Reiðgotaland
f.542 Reidgotalandi, Norway d.602 Hedemark, Norway
Personen er oppført tidligere


Amfleda den yngre
f.Norway d.Somme
Personen er oppført tidligere


44. Tippoldeforeldre:

Thorri Snærsson, King of Kvenland
f.ca 320 Kvenland (Finland) d.395 Norge
   far : Snær Jokulsson, King of Kvenland
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Nor Thorrasson, King In Alfheim f.ca 345 Kvenland (Finland) d.415 Norge
     2) Goi Thorrisdotter
     3) Gorr Thorasson, King of Kvenland
Notater:    Konge av Kvenland
Kilde:   

Halfdan the Tall Frodasson, King of the Danes
f.503 Danmark d.580 Sverige
   far : Frodi "the Valiant / frøkne" Fridleifsson, King of Denmark
   mor: Hilda Hildericsdottir
     Ektefelle:Sigrid Aunsdotter, Queen of Denmark f.ca 525 Sverige d.550 Jelling, Vejle
    Barn:
     1) Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde f.ca 530 Roskilde, Sjælland, Danmark d.620 Northumberland,England
Notater:    Konge av Danmark
Kilde:   

Sigrid Aunsdotter, Queen of Denmark
f.ca 525 Sverige d.550 Jelling, Vejle
   far : Aun "The Aged" Jorundsson King of Uppsala
   mor: Queen Hervor Helgisdottir
     Ektefelle:Halfdan the Tall Frodasson, King of the Danes f.503 Danmark d.580 Sverige
    Barn:
     1) Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde f.ca 530 Roskilde, Sjælland, Danmark d.620 Northumberland,England
Notater:    Dronning av Danmark
Kilde:   

Norbril, king of Northumbria

Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus
f.ca 454-455 Rheims, Marne, Champagne-Ardenne, France d.526 Emilia-Romagna, Italy
   far : Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths
   mor: Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths
     Ektefelle:Princess Andelfieda Franks f.456 Marne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France d.538 Marne, Champagne-Ardenne, France
    Barn:
     1) Amfleda Ostrogoth The Elder f.ca 468 Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy d.556 Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
Notater:    Viceroy of the Eastern Roman Empire
Kilde:   

Princess Andelfieda Franks
f.456 Marne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France d.538 Marne, Champagne-Ardenne, France
   far : Childeric Frank
   mor: Queen Basina Franks
     Ektefelle:Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus f.ca 454-455 Rheims, Marne, Champagne-Ardenne, France d.526 Emilia-Romagna, Italy
    Barn:
     1) Amfleda Ostrogoth The Elder f.ca 468 Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy d.556 Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
Notater:   -
Kilde:   


Nor Thorrasson, King In Alfheim
f.ca 345 Kvenland (Finland) d.415 Norge
Personen er oppført tidligere

NN

Gudraud Den Gamle, av Hedmark

N.N. Gudraudsdatter


Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde
f.ca 530 Roskilde, Sjælland, Danmark d.620 Northumberland,England
Personen er oppført tidligere


Ogne Northumbria (Norbrilsdottir), Princess of Northumberland
f.ca 530 Northumberland, England d.546 Danmark
Personen er oppført tidligere

Angantyr Heidreksson, King of Reidgotalandi


Hilderic, King Of The Vandals
f.ca 458 Carthage, Tunis d.575
Personen er oppført tidligere


Amfleda Ostrogoth The Elder
f.ca 468 Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy d.556 Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
Personen er oppført tidligere


Thorri Snærsson, King of Kvenland
f.ca 320 Kvenland (Finland) d.395 Norge
Personen er oppført tidligere


Halfdan the Tall Frodasson, King of the Danes
f.503 Danmark d.580 Sverige
Personen er oppført tidligere


Sigrid Aunsdotter, Queen of Denmark
f.ca 525 Sverige d.550 Jelling, Vejle
Personen er oppført tidligere

Norbril, king of Northumbria


Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus
f.ca 454-455 Rheims, Marne, Champagne-Ardenne, France d.526 Emilia-Romagna, Italy
Personen er oppført tidligere


Princess Andelfieda Franks
f.456 Marne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France d.538 Marne, Champagne-Ardenne, France
Personen er oppført tidligere


Nor Thorrasson, King In Alfheim
f.ca 345 Kvenland (Finland) d.415 Norge
Personen er oppført tidligere

NN

Gudraud Den Gamle, av Hedmark

N.N. Gudraudsdatter


Hroar (Hrothgar) Halvdanssøn, King of Roeskilde
f.ca 530 Roskilde, Sjælland, Danmark d.620 Northumberland,England
Personen er oppført tidligere


Ogne Northumbria (Norbrilsdottir), Princess of Northumberland
f.ca 530 Northumberland, England d.546 Danmark
Personen er oppført tidligere

Angantyr Heidreksson, King of Reidgotalandi


Hilderic, King Of The Vandals
f.ca 458 Carthage, Tunis d.575
Personen er oppført tidligere


Amfleda Ostrogoth The Elder
f.ca 468 Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy d.556 Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
Personen er oppført tidligere


45. Tippoldeforeldre:

Snær Jokulsson, King of Kvenland
f.ca 275 Kvenland (Finland) d.340 Norge
   far : Frosti / Jøkull (King in Kvenland) Karasson, King of Kvenland
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Thorri Snærsson, King of Kvenland f.ca 320 Kvenland (Finland) d.395 Norge
     2) Driva Snaersdotter, Princess of Finland
Notater:    Konge av Kvenland (Finland)
Kilde:   

Frodi "the Valiant / frøkne" Fridleifsson, King of Denmark

Hilda Hildericsdottir

Aun "The Aged" Jorundsson King of Uppsala

Queen Hervor Helgisdottir

Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths
f.ca 433 Pannonia, Roman Empire d.475
   far : Vandalar of the Ostrogoths
   mor: Mrs. Wandalar of the Ostrogoths
     Ektefelle:Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths f.før 430 Verona, Veneto, Italy d.500 Verona, Veneto, Italy
    Barn:
     1) Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus f.ca 454-455 Rheims, Marne, Champagne-Ardenne, France d.526 Emilia-Romagna, Italy
Notater:   -
Kilde:   

Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths
f.før 430 Verona, Veneto, Italy d.500 Verona, Veneto, Italy
   far : Pharamond, King of Westphalia
   mor: Queen of Francs Argotta Ripuaires Rosemunde
     Ektefelle:Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths f.ca 433 Pannonia, Roman Empire d.475
    Barn:
     1) Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus f.ca 454-455 Rheims, Marne, Champagne-Ardenne, France d.526 Emilia-Romagna, Italy
Notater:   -
Kilde:   

Childeric Frank

Queen Basina Franks


Thorri Snærsson, King of Kvenland
f.ca 320 Kvenland (Finland) d.395 Norge
Personen er oppført tidligere


Halfdan the Tall Frodasson, King of the Danes
f.503 Danmark d.580 Sverige
Personen er oppført tidligere


Sigrid Aunsdotter, Queen of Denmark
f.ca 525 Sverige d.550 Jelling, Vejle
Personen er oppført tidligere

Norbril, king of Northumbria


Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus
f.ca 454-455 Rheims, Marne, Champagne-Ardenne, France d.526 Emilia-Romagna, Italy
Personen er oppført tidligere


Princess Andelfieda Franks
f.456 Marne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France d.538 Marne, Champagne-Ardenne, France
Personen er oppført tidligere


Snær Jokulsson, King of Kvenland
f.ca 275 Kvenland (Finland) d.340 Norge
Personen er oppført tidligere

Frodi "the Valiant / frøkne" Fridleifsson, King of Denmark

Hilda Hildericsdottir

Aun "The Aged" Jorundsson King of Uppsala

Queen Hervor Helgisdottir


Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths
f.ca 433 Pannonia, Roman Empire d.475
Personen er oppført tidligere


Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths
f.før 430 Verona, Veneto, Italy d.500 Verona, Veneto, Italy
Personen er oppført tidligere

Childeric Frank

Queen Basina Franks


Thorri Snærsson, King of Kvenland
f.ca 320 Kvenland (Finland) d.395 Norge
Personen er oppført tidligere


Halfdan the Tall Frodasson, King of the Danes
f.503 Danmark d.580 Sverige
Personen er oppført tidligere


Sigrid Aunsdotter, Queen of Denmark
f.ca 525 Sverige d.550 Jelling, Vejle
Personen er oppført tidligere

Norbril, king of Northumbria


Theodoric di Ostrogoths / Flavius Theodoricus
f.ca 454-455 Rheims, Marne, Champagne-Ardenne, France d.526 Emilia-Romagna, Italy
Personen er oppført tidligere


Princess Andelfieda Franks
f.456 Marne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France d.538 Marne, Champagne-Ardenne, France
Personen er oppført tidligere


46. Tippoldeforeldre:

Frosti / Jøkull (King in Kvenland) Karasson, King of Kvenland
f.ca 240 Finland d.274 Finland
   far : Kari "Wind" Fornjotsson, King of Kvenland
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Snær Jokulsson, King of Kvenland f.ca 275 Kvenland (Finland) d.340 Norge
Notater:    King Of Kvenland
Kilde:   

Vandalar of the Ostrogoths
     Ektefelle:Mrs. Wandalar of the Ostrogoths
    Barn:
     1) Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths f.ca 433 Pannonia, Roman Empire d.475
Notater:   -
Kilde:   

Mrs. Wandalar of the Ostrogoths
     Ektefelle:Vandalar of the Ostrogoths
    Barn:
     1) Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths f.ca 433 Pannonia, Roman Empire d.475
Notater:   -
Kilde:   

Pharamond, King of Westphalia
f.ca 370 Old Saxony, Germany d.430
   far : Marcomir Duke of the East Franks
     Ektefelle:Queen of Francs Argotta Ripuaires Rosemunde f.369 Cambrai Nord-Pas-de-Calais, France d.438 Nordrhein-Westfalen, Germany
    Barn:
     1) Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths f.før 430 Verona, Veneto, Italy d.500 Verona, Veneto, Italy
Notater:   -
Kilde:   

Queen of Francs Argotta Ripuaires Rosemunde
f.369 Cambrai Nord-Pas-de-Calais, France d.438 Nordrhein-Westfalen, Germany
   far : Genebald D of West Franks
     Ektefelle:Pharamond, King of Westphalia f.ca 370 Old Saxony, Germany d.430
    Barn:
     1) Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths f.før 430 Verona, Veneto, Italy d.500 Verona, Veneto, Italy
Notater:    Queen of Francs
Kilde:   


Snær Jokulsson, King of Kvenland
f.ca 275 Kvenland (Finland) d.340 Norge
Personen er oppført tidligere

Frodi "the Valiant / frøkne" Fridleifsson, King of Denmark

Hilda Hildericsdottir

Aun "The Aged" Jorundsson King of Uppsala

Queen Hervor Helgisdottir


Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths
f.ca 433 Pannonia, Roman Empire d.475
Personen er oppført tidligere


Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths
f.før 430 Verona, Veneto, Italy d.500 Verona, Veneto, Italy
Personen er oppført tidligere

Childeric Frank

Queen Basina Franks


Frosti / Jøkull (King in Kvenland) Karasson, King of Kvenland
f.ca 240 Finland d.274 Finland
Personen er oppført tidligere


Vandalar of the Ostrogoths
Personen er oppført tidligere


Mrs. Wandalar of the Ostrogoths
Personen er oppført tidligere


Pharamond, King of Westphalia
f.ca 370 Old Saxony, Germany d.430
Personen er oppført tidligere


Queen of Francs Argotta Ripuaires Rosemunde
f.369 Cambrai Nord-Pas-de-Calais, France d.438 Nordrhein-Westfalen, Germany
Personen er oppført tidligere


Snær Jokulsson, King of Kvenland
f.ca 275 Kvenland (Finland) d.340 Norge
Personen er oppført tidligere

Frodi "the Valiant / frøkne" Fridleifsson, King of Denmark

Hilda Hildericsdottir

Aun "The Aged" Jorundsson King of Uppsala

Queen Hervor Helgisdottir


Théodémir d'Ostrogothie, King of the Ostrogoths
f.ca 433 Pannonia, Roman Empire d.475
Personen er oppført tidligere


Erelieva la Gauloise de Tongres, Queen of the Ostrogoths
f.før 430 Verona, Veneto, Italy d.500 Verona, Veneto, Italy
Personen er oppført tidligere

Childeric Frank

Queen Basina Franks


47. Tippoldeforeldre:

Kari "Wind" Fornjotsson, King of Kvenland
f.ca 189 Kvenland, Finland d.240 Finland
   far : Fornjot "The Ancient Giant", king of Kvenland
    Ektefelle:
    Barn:
     1)Frosti / Jøkull (King in Kvenland) Karasson, King of Kvenland f.ca 240 Finland d.274 Finland
Notater:   Konge av Kvenland (Finland)
Kilde:   

Marcomir Duke of the East Franks
f.ca 350 d.404
   far : Clodius II, Duke of the East Franks
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Pharamond, King of Westphalia f.ca 370 Old Saxony, Germany d.430
Notater:   -
Kilde:   

Genebald D of West Franks


Frosti / Jøkull (King in Kvenland) Karasson, King of Kvenland
f.ca 240 Finland d.274 Finland
Personen er oppført tidligere


Vandalar of the Ostrogoths
Personen er oppført tidligere


Mrs. Wandalar of the Ostrogoths
Personen er oppført tidligere


Pharamond, King of Westphalia
f.ca 370 Old Saxony, Germany d.430
Personen er oppført tidligere


Queen of Francs Argotta Ripuaires Rosemunde
f.369 Cambrai Nord-Pas-de-Calais, France d.438 Nordrhein-Westfalen, Germany
Personen er oppført tidligere


Kari "Wind" Fornjotsson, King of Kvenland
f.ca 189 Kvenland, Finland d.240 Finland
Personen er oppført tidligere


Marcomir Duke of the East Franks
f.ca 350 d.404
Personen er oppført tidligere

Genebald D of West Franks


Frosti / Jøkull (King in Kvenland) Karasson, King of Kvenland
f.ca 240 Finland d.274 Finland
Personen er oppført tidligere


Vandalar of the Ostrogoths
Personen er oppført tidligere


Mrs. Wandalar of the Ostrogoths
Personen er oppført tidligere


Pharamond, King of Westphalia
f.ca 370 Old Saxony, Germany d.430
Personen er oppført tidligere


Queen of Francs Argotta Ripuaires Rosemunde
f.369 Cambrai Nord-Pas-de-Calais, France d.438 Nordrhein-Westfalen, Germany
Personen er oppført tidligere


48. Tippoldeforeldre:

Fornjot "The Ancient Giant", king of Kvenland
f.ca 160 Kvenland, Finland d.250 Kvenland, Finland
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Logi Fornjotsson
     2) Kari "Wind" Fornjotsson, King of Kvenland f.ca 189 Kvenland, Finland d.240 Finland
     3) Hlér "Ægir" Fornjotsson
Notater:    King of Kvenland
Kilde:   

Clodius II, Duke of the East Franks
f.ca 324 d.389
   far : Genebald, Duke of the East Franks
   mor: Mrs Genebald, Duchess of the East Franks
    Ektefelle:
    Barn:
     1) Marcomir Duke of the East Franks f.ca 350 d.404
Notater:   -
Kilde:   


Kari "Wind" Fornjotsson, King of Kvenland
f.ca 189 Kvenland, Finland d.240 Finland
Personen er oppført tidligere


Marcomir Duke of the East Franks
f.ca 350 d.404
Personen er oppført tidligere

Genebald D of West Franks


Fornjot "The Ancient Giant", king of Kvenland
f.ca 160 Kvenland, Finland d.250 Kvenland, Finland
Personen er oppført tidligere


Clodius II, Duke of the East Franks
f.ca 324 d.389
Personen er oppført tidligere


Kari "Wind" Fornjotsson, King of Kvenland
f.ca 189 Kvenland, Finland d.240 Finland
Personen er oppført tidligere


Marcomir Duke of the East Franks
f.ca 350 d.404
Personen er oppført tidligere

Genebald D of West Franks


49. Tippoldeforeldre:

Genebald, Duke of the East Franks
f.Tyskland d.358
   far : Dagobert, Duke of the East Franks
   mor: Mrs. Dagobert, Duchess of the East Franks
     Ektefelle:Mrs Genebald, Duchess of the East Franks f.ca 232
    Barn:
     1) Clodius II, Duke of the East Franks f.ca 324 d.389
Notater:   -
Kilde:   

Mrs Genebald, Duchess of the East Franks
f.ca 232
     Ektefelle:Genebald, Duke of the East Franks f.Tyskland d.358
    Barn:
     1) Clodius II, Duke of the East Franks f.ca 324 d.389
Notater:   -
Kilde:   


Fornjot "The Ancient Giant", king of Kvenland
f.ca 160 Kvenland, Finland d.250 Kvenland, Finland
Personen er oppført tidligere


Clodius II, Duke of the East Franks
f.ca 324 d.389
Personen er oppført tidligere


Genebald, Duke of the East Franks
f.Tyskland d.358
Personen er oppført tidligere


Mrs Genebald, Duchess of the East Franks
f.ca 232
Personen er oppført tidligere


Fornjot "The Ancient Giant", king of Kvenland
f.ca 160 Kvenland, Finland d.250 Kvenland, Finland
Personen er oppført tidligere


Clodius II, Duke of the East Franks
f.ca 324 d.389
Personen er oppført tidligere


50. Tippoldeforeldre:

Dagobert, Duke of the East Franks

Mrs. Dagobert, Duchess of the East Franks


Genebald, Duke of the East Franks
f.Tyskland d.358
Personen er oppført tidligere


Mrs Genebald, Duchess of the East Franks
f.ca 232
Personen er oppført tidligere

Dagobert, Duke of the East Franks

Mrs. Dagobert, Duchess of the East Franks


Genebald, Duke of the East Franks
f.Tyskland d.358
Personen er oppført tidligere


Mrs Genebald, Duchess of the East Franks
f.ca 232
Personen er oppført tidligere


51. Tippoldeforeldre:

Dagobert, Duke of the East Franks

Mrs. Dagobert, Duchess of the East Franks

Dagobert, Duke of the East Franks

Mrs. Dagobert, Duchess of the East Franks